Okiem Przewodniczącego – Okrągły stół mieszkaniowy.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa mam prawo i obowiązek zabrać głos.

Pytano mnie czy w obliczu ostrych protestów ulicznych Rada powinna się zgodzić na Okrągły Stół Mieszkaniowy, powinna podjąć dyskusję w sytuacji ogromnych, nierealnych oczekiwań protestujących osób. Wtedy i teraz mówię – tak, powinniśmy podjąć dyskusję, powinniśmy pokazać co jest potrzebne, powinniśmy skonfrontować oczekiwania protestujących z trudnymi realiami. Taka powinna być nowoczesna polityka – trzeba rozmawiać, trzeba przekonywać, trzeba tłumaczyć.

W 2004 roku kiedy po 10 letnim vacatio legis wchodziło uwolnienie czynszów w lokalach kwaterunkowych mówiliśmy, że potrzebny jest program przygotowawczy. Wtedy wiele osób mówiło, że uwolnienia nie będzie, że jakoś to będzie. Przespano 10 lat !

W 2005 roku po ogromnych protestach mieszkańców, którzy z własnych pieniędzy kupili upragnione mieszkania w osiedlach, gdzie zasiedlono mieszkania komunalne osobami niszczącymi i demolującymi te mieszkania – Rada podjęła uchwałę, że nie budujemy osiedli komunalnych, ale budujemy, za zgodą lokalnych społeczności, budynki komunalne i kierujemy tam osoby sprawdzone pod względem społecznym. Byliśmy pierwsi, potem poszły za tym inne miasta w Polsce, a okazało się, że europejskie miasta wymyśliły to kilkanaście lat temu.

W 2007 roku wprowadziliśmy reformę czynszów komunalnych, urealniając te czynsze do kosztów utrzymania, dając najbiedniejszym ulgi, a uzyskane środki zainwestowaliśmy w remonty bardzo zniszczonego zasobu komunalnego. Wprowadziliśmy też wzorowaną na innych europejskich miastach reformę zasad wynajmu lokali komunalnych. I po nas poszły inne polskie miasta.

W 2009 rozpoczęliśmy prace nad nowymi zasadami pozyskiwania mieszkań dla zasobu komunalnego, zasadami wykorzystującymi partnerstwo publiczno-prywatne, znowu wzorowanymi na europejskich rozwiązaniach. Teraz te zasady wdrażamy.

W Krakowie jest ponad 320 tys lokali mieszkalnych, w tym tylko 20 tys. lokali w zasobie komunalnym. Pozostałe 93% mieszkań to mieszkania spółdzielcze i mieszkania o własności prywatnej. To ci ludzie utrzymują zasób mieszkaniowy Krakowa, ci ludzie płacą podatek od nieruchomości, znaczący dla trudnego budżetu Miasta.

Idąc na dzisiejsze posiedzenie każdy ma swoje oczekiwania. Moje oczekiwania to przeprowadzenie w następnych 3 latach reformy mieszkaniowej Krakowa, w tym w szczególności:

 • Wdrożenie przygotowanego, nowoczesnego i akceptowanego finansowo systemu pozyskiwania mieszkań w trybie PPP – bez tego Miasta nie będzie stać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najbiedniejszych.
 • Otwarcie nowych terenów mieszkaniowych, miejscowe plany zagospodarowania i szybkie decyzje budowlane – bez tego nie będzie nowych mieszkań, a te które będą – będą bardzo drogie i trudno dostępne.
 • Remont miejskiego zasobu mieszkaniowego, który w 60% potrzebuje modernizacji – bez tego krakowskie mieszkania komunalne będą totalnie zniszczone i będą często katastrofami.
 • Uwolnienie i przyspieszenie sprzedaży mieszkań – bez tego miasto będzie musiało utrzymywać cały zablokowany zasób mieszkaniowy.
 • Uwolnienie cząstkowych udziałów gminy w całych budynkach – bez tego dalej setki budynków nie będą remontowane i będą niszczeć.
 • Rozwiązanie demoralizującego wszystkich problemu niepłacenia zobowiązań mieszkaniowych przez osoby o różnym statusie mieszkaniowym. Biednym należy się pomoc Gminy, ulgi i zastępcze sposoby regulowania spłat, ale osoby niebiedne powinny płacić, a nie żerować na uczciwie płacących.
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i rehabilitacja starej zabudowy blokowej – bez tego zamieszkiwanie w tych rejonach będzie coraz trudniejsze i będą narastać problemy społeczne.

Bez takich wstępnie naszkicowanych i trudnych reform nie będzie żadnego postępu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Krakowian.

Te reformy to odwzorowanie tego jak działały i rozwiązywały swoje problemy mieszkaniowe miasta europejskie – w Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Nie ma innego rozwiązania jak trudne reformy.

I takie jest moje oczekiwanie wobec tych konsultacji społecznych, dlatego optowałem za przeprowadzeniem Okrągłego Stołu Mieszkaniowego.

Życzę spełnienia oczekiwań i życzę odwagi sobie i Państwu przy trudnych reformach.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >