Okiem Przewodniczącego – o tym co jest najważniejsze dla naszego zdrowia

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2015 r.

Wiele istotnych rzeczy będzie się działo tej jesieni. Wybory parlamentarne, kampania i wydarzenia samorządowe. Jednak najważniejszą sprawą dla Krakowa będzie przyjęcie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zwanej pakietem Arkita. Ustawa przeszła już cały proces legislacyjny i czeka tylko na podpis Pana Prezydenta Rzeczpospolitej – Andrzeja Dudy.

 

 

O przeszłości i teraźniejszości

Kraków jest jednym z miast, poważnie doświadczonych złym stanem powietrza. Niekorzystne położenie, a także wieloletnie zaniedbania dotyczące działań ochrony środowiska, spowodowały, że jesteśmy miastem, wskazywanym jako jedno z tych, które ma najbardziej zanieczyszczoną atmosferą w tej części Europy. Kiedy w 1980 roku rodził się ruch Solidarności, w Krakowie, obok postulatów pracowniczych i politycznych, jako jeden z głównych wysuwany był postulat walki ze smogiem, walki o czyste powietrze. Odrodzony po 1990 roku samorząd także widział powagę sytuacji i podejmował działania chroniące czyste powietrze. Dzięki nim znacząco spadła ilość niebezpiecznych palenisk.

Szczególnego wzmocnienia nabrały działania antysmogowe dzięki szerokim akcjom społecznych w latach 2012-2014. Jako samorząd przygotowaliśmy obejmujący wiele zagadnień i wskazujący wiele możliwości program ograniczenia niskiej emisji. Wprowadziliśmy poważny program osłonowy zarówno dla osób chcących zlikwidować palenisko, jak i dla osób, dla których koszty ogrzewania stanowią istotny problem społeczny. Kraków dla ratowania zdrowia i często życia swoich mieszkańców, podjął działania radykalne.

Jednak zdajemy sobie sprawę, że powietrze nie zna granic i równie ważne w tej kwestii są działania innych samorządów. Zdajemy sobie sprawę, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy wielu regionów, a tym samym wielu samorządów, które same powinny decydować o tym jakie działania zamierzają podjąć dla ochrony czystszego powietrza, jakie mają w tym zakresie możliwości i narzędzia. Proponowana zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska dostarcza samorządom narzędzi i możliwości dostosowanych do ich potrzeb. To ogromnie ważna zmiana prawa, dająca szansę na realne zmiany i spowodowanie, że w sprawie działań antysmogowych będzie można pracować skutecznie i elastycznie.

Dlaczego ta ustawa jest taka ważna?

Ustawa powstała w wyniku interwencji władz Krakowa i Małopolski. Podjęty, uznany jako konieczny, przez Sejmik Województwa Małopolskiego zakaz palenia węglem został zaskarżony i jest przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Małopolscy posłowie podjęli się zmiany ustawy i doprowadzili to prawie do końca. Prawie, bo ustawa czeka na akceptację Pana Prezydenta Dudy.

Co zawiera ustawa?

Po pierwsze rozszerzono i doprecyzowano zakres uchwały sejmiku województwa, która może określać rodzaje i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń spalania paliw. Regulacja ta ma na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych związanych z zakresem uchwały i sposobem jej realizacji. Umożliwi ona również bardziej elastyczne zastosowanie tego instrumentu (np. określenie dopuszczalnych parametrów emisji dla kotłów) na obszarach, na których wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych jest niemożliwe np. z uwagi na brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej. Ponadto zaproponowana zmiana brzmienia art. 96 jednoznacznie wskazuje, które elementy uchwały są obowiązkowe, a które fakultatywne. Zmiana brzmienia art. 96 umożliwi samorządom bardziej powszechne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. Wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne i nieprecyzyjne zapisy, które były przyczyną uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Po drugie, możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji. Zmiany w art. 225-229 ustawy mają na celu umożliwienie kompensacji emisji poprzez ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, a więc trwałą likwidację kotłów na paliwa stałe u osób fizycznych na obszarze gminy planowanej inwestycji

Po trzecie, zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają na celu ich uszczegółowienie, zapewniające jednolitą interpretację oraz usprawnienie przebiegu postępowań administracyjnych i racjonalność działań na rzecz ochrony środowiska.

Czego w tej ustawie nie ma?

Nie ma zakazu palenia węglem, nie ma zmuszania kogokolwiek aby taki zakaz wprowadził. Taką decyzję może, jak dotychczas, podjąć samorząd, ale uchwała uszczegóławia zasady i tryb takich decyzji. Sprawy restrukturyzacji całego przemysłu węglowego, sprawa palenia miałem i szlamem węglowym, niosącym wiele zanieczyszczeń powietrza nie są przedmiotem tej ustawy. Nie ma zmuszania mieszkańców do ponoszenia kosztów zmian. Tu znów samorząd może podejmować decyzje, w Krakowie mamy program wsparcia wymiany palenisk węglowych i program wsparcia finansowego dla osób, które poniosą większe koszty eksploatacyjne. Wszystko w rękach samorządu, wybieranego przez mieszkańców i przez mieszkańców rozliczanego. To mieszkańcy decydują, jakiego powietrza chcą i jakie chcą i mogą ponieść w związku z tym koszty. Ustawa daje możliwość samorządom i to jest najważniejsze przesłanie tego przepisu.

Co zrobiliśmy w sprawie smogu, co chcemy jeszcze zrobić?

Od 1990 do 2012 roku w Krakowie wydano prawie 1,5 mld złotych na likwidację smogu, zlikwidowano ponad 25 tysięcy palenisk, zbudowano 140 km sieci ciepłowniczej, wyremontowano ponad 200 km sieci, zlikwidowano 1700 kotłowni węglowych. Przed nami jednak stoi nadal bardzo ambitne zadanie, aby w ciągu najbliższych kilku lat zlikwidować prawie 30 tysięcy palenisk, poprzez inwestycje MPEC pokryć znaczną część Krakowa dostawami centralnego ciepła, wprowadzić w miejscach, gdzie nie dochodzi ciepło z MPEC inne media – gaz, energię elektryczną i źródła odnawialnej energii. Mamy przygotowane źródła finansowania na ponad 1 mld zł. Pochodzą one z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Małopolskich programów ze środków UE, z centralnych programów środków UE, wreszcie z budżetu Miasta. Jesteśmy przygotowani, aby ten ogromny program finansowy w ciągu najbliższych lat wprowadzić w Krakowie i zlikwidować niską emisję a tym samym doprowadzić do znaczącej poprawy jakości powietrza.

Co będzie, jeśli ustawa nie wejdzie w życie?

Choć to wydaje się mało prawdopodobne, aby ktoś nie chciał zmian, pozwalających na wprowadzanie i w Krakowie, i w wielu przygotowanych na to samorządach w Polsce, ustawy pozwalającej na likwidację niskiej emisji i polepszania jakości powietrza, to realnie musimy brać pod uwagę także i taką możliwość. Co wtedy?

Po pierwsze, nie poddajemy się, wdrażamy inne przygotowane, choć tylko cząstkowe, działania antysmogowe. Mamy też świadomość, że zainteresowanie tak mieszkańców Krakowa, jak i mieszkańców innych samorządów szybkim zmianami i możliwościami związanymi z dofinansowaniem może znacznie spaść. Czas likwidacji niskiej emisji, czas dochodzenia do czystszego powietrza przesunie się o kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Przez ten czas, tak niestety wglądać będzie rzeczywistość, tysiące osób umrą na choroby układu oddechowego, wiele setek tysięcy osób będzie zapadać na alergie, choroby układu krążenia i oczywiście na choroby układu oddechowego. Wtedy nie będziemy mogli powiedzieć nic i w żaden sposób się wytłumaczyć tym, którzy będą się musieli leczyć, ponosić znaczne koszty związane z tym leczeniem, a także będą słusznie obwiniać za taki stan rzeczy tych, którzy nic nie zrobili, aby poprawić jakość życia każdego mieszkańca.

Po drugie – znacząco zmniejszy się ilość osób chcących wymieniać paleniska, dla wielu taki stan rzeczy to czytelny znak, że Państwo nie przykłada dużej wagi do jakości powietrza, że interes górników (tylko jaki interes, jeśli ustawa nie uderza w przemysł węglowy?) jest ważniejszy niż zdrowie Polaków.

Po trzecie – musimy mieć plan awaryjny na taką okoliczność i taki plan na wszelki wypadek tworzymy.

Szanowni Państwo,

nie ma chyba osoby, dla której życie i zdrowie nie stanowią największych wartości. Także życie i zdrowie rodziny, znajomych i przyjaciół. Wśród polityków nie ma chyba osoby, która nie chciałaby polepszenia warunków życia i zdrowia Obywateli Rzeczpospolitej. Teraz jest najlepszy czas aby to potwierdzić, aby potwierdzić, że życie i zdrowie Polaków jest dla polskiej klasy politycznej sprawą najważniejszą. Dlatego mamy prawo, ale i obowiązek apelować do wszystkich, w tym najważniejszej osoby w Państwie, Pana Prezydenta Rzeczpospolitej, aby podpisał tą ustawę. To naprawdę najważniejszy moment w życiu Krakowian oraz krakowskiego samorządu w 2015 roku, najważniejszy moment ostatnich lat. Jeśli ustawa zostanie podpisana – Kraków w ciągu kilku lat będzie miał zdecydowanie lepsze powietrze. Idąc za przykładem Krakowa, także wiele innych polskich samorządów podejmie się zmian mających na celu polepszenie jakości powietrza w sowich regionach i tym samym w regionach sąsiednich. Powietrze w Polsce stanie się lepsze i czystsze.

Panie Prezydencie Rzeczpospolitej – prosimy, gorąco apelujemy do Pana, który zna naszą krakowską smogową rzeczywistość, o podpisanie tej ważnej ustawy!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >