Okiem Przewodniczącego – Najlepsza inwestycja Krakowa.

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r.

Od jakiegoś czasu coraz częściej i dokładniej mówimy o Karcie Krakowskiej, adresowanej do mieszkańców/podatników Krakowa, którzy dzięki tej karcie mają dostać preferencje i ponosić mniejsze koszty różnych działań miejskich niż nie-mieszkańcy/nie-podatnicy. Czas na kolejny rozdział.

Krótko o PIT

Co roku pod koniec kwietnia składamy deklarację podatkową i płacimy podatek. Każdy podatnik przynosi bezpośrednio do budżetu miasta kwotę obecnie prawie 2500 zł rocznie. To nasz udział w PIT, udział przypisany miejscu w którym mieszkamy i płacimy podatki. Od kilku lat, od 2011 roku, prowadzimy akcję „Płać podatki w Krakowie”.

Ta akcja dała w ciągu tych 8 lat przyrost netto (niezależnie od zgonów) w sumie o 30 tysięcy więcej podatników. Oznacza to, że tylko z tego tytułu wpływa do budżetu o ponad 70 mln zł więcej. Aby uzyskiwać taki efekt, staraliśmy się docierać do ludzi młodych, do ludzi z różnym wykształceniem, czasem poprzez uczelnie, czasem poprzez dzielnice, czasem poprzez media. Oczywiście nie wiemy, na ile ten wzrost stał się efektem akcji, na ile efektem naturalnych ruchów demograficznych. Nie wiemy dokładnie, ale wiemy, dzięki badaniom społecznym barometr, że ta akcja była dostrzegana i na pewno miała wpływ na wzrost ilości podatników.

Jednak akcja kierowana była do nowym mieszkańców/podatników i często spotykaliśmy się z zarzutem o niebranie pod uwagę, o niewspieranie już obecnych podatników. I właśnie Karta Krakowska jest sposobem na pokazanie, że w Krakowie szanujemy wszystkich podatników, i tych którzy są z nami od niedawna i tych którzy są podatnikami od lat.

Krótko o Krakowskiej Karcie

Właśnie Karta Krakowska, czyli preferencje dla mieszkańców/podatników są takim sposobem na szanowanie naszych mieszkańców/podatników. Karta Krakowska to pakiet preferencji dla naszych mieszkańców/podatników. O preferencjach za chwile. Teraz o samej Karcie. Wymyślono ciekawy, uniwersalny sposób użytkowania Karty. Karta to będzie zapisany na różnych nośnikach pakiet przywilejów dla mieszkańców. Mamy przecież Krakowską Kartę Miejską, mamy Kartę Dużej Rodziny, mamy kartę N. Nie ma sensu dawać posiadaczom jednej z takich kart jeszcze jednej karty – Karty Krakowskiej. Można i tak się zdarzy, że posiadacze tych innych kart dostaną dostęp do tych preferencji niejako automatycznie, mając zamieszkanie w Krakowie. Oczywiście dla tych, którzy chcą albo którzy nie mają żadnej innej karty tego typu, będzie możliwe otrzymanie takiej osobnej karty Krakowskiej. To dobry sposób na oszczędzenie czasu mieszkańcom.

Krótko o preferencjach Karty Krakowskiej

Karta Krakowska to pakiet preferencji dla naszych mieszkańców/podatników. Na dziś mają to być dwie główne. Pierwsza to tańsze o 20% bilety abonamentowe dla mieszkańców/podatników. Dlaczego tylko abonamentowe? Bo stosunkowo łatwo udowodnić raz na jakiś czas (najczęściej na rok), że jest się mieszkańcem/podatnikiem. Czy możliwe jest stosowanie tego podziału na bilety jednorazowe? Od początku nie jest to możliwe, bo oznaczałoby konieczność wydania ogromnej ilości kart dla osób, które nie mają abonamentów, a mają ochotę na preferencje na bilety jednorazowe. To da się zrobić, ale jak Karta będzie mocno rozpowszechniona. Druga preferencja to tańszy dostęp do miejskich instytucji kultury.

Ale możliwe są dalsze preferencje. Mówiłem już o dostępnych w przyszłości biletach jednorazowych, ale można sobie wyobrazić zróżnicowane niższe ceny na parkowanie dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Można sobie wyobrazić preferencje dla posiadaczy Karty Krakowskiej przy rekrutacji do szkół, przedszkoli, żłobków. Przecież te wszystkie instytucje są dofinansowane z miejskiej kasy, kasy do której łożą mieszkańcy/podatnicy. Takie preferencje stosuje się już w wielu miastach Polski czy Europy.

Czego oczekujemy?

Każdy wobec karty krakowskiej ma swoje oczekiwania. Mieszkańcy chcą zapewne, aby bezproblemowo można było ją otrzymać, co jak widać będzie możliwe. Mieszkańcy oczekują jak największych preferencji i to będzie robione.

Jako samorząd postawiliśmy przed tym projektem kilka celów. Po pierwsze oczekujemy znaczącego zwiększenia poczucia więzi mieszkańców z Miastem. Po drugie oczekujemy zwiększenia atrakcyjności mieszkania w Krakowie, po trzecie mamy nadzieję na częstsze korzystanie z usług miejskich, w tym w szczególności z transportu publicznego, po czwarte liczymy, że dzięki obsłudze tego projektu otrzymamy dokładniejsze dane dotyczące korzystania z miejskich usług, co pozwoli nam lepiej je przygotowywać. Wreszcie po piąte, karta powinna znacząco zwiększyć ilość podatników w Krakowie, a poprzez to zwiększyć dochody miasta i to zwiększyć w sposób stabilny, ciągły a nie jednorazowy.

Osobiście oczekuję, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba podatników w Krakowie zwiększy się o co najmniej 50-60 tysięcy osób. Przypomnę, że w ciągu ostatnich 8 lat zwiększyła się o ponad 30 tysięcy netto (czyli bez uwzględniania zgonów). Mówimy więc o podwojeniu tej liczby i to w dwa razy krótszym czasie. Czy to jest możliwe? Biorąc pod uwagę, że mamy w Krakowie około 100-150 tysięcy osób tu mieszkających, a nie płacących podatków – widać, że możliwe. Mówią o tym też badania społeczne Barometr. Te nowe 50-60 tysięcy podatników to 120-150 mln zł dodatkowego stabilnego dochodu miasta. Tego oczekujemy !

Koszty uzyskania dochodów

Oczywiście taki potężny projekt ma też swoje koszty, szacowane na 20-30 mln zł. Te koszty to przede wszystkim brak dochodów z biletów, czy innych opłat za korzystanie z miejskiego transportu czy innych usług. Ale te 20-30 mln zł to będzie efekt wzrostu podatników w ciągu prawdopodobnie  jednego roku (tak było w ostatnich 12 miesiącach). Potem ten dochód będzie się powielał, a liczba podatników będzie wzrastać.

To – ekonomicznie rzecz biorąc – bardzo dobra inwestycja krakowskiego samorządu. Inwestujemy środki, które będziemy odzyskiwać prawdopodobnie po pierwszym roku, będą one w kolejnych latach, przy podobnych kosztach, zwiększać się znacząco. Tak było, tylko na mniejszą skale przy akcji „Płać podatki w Krakowie”. Teraz robiąc ważny krok mamy okazję na o wiele większe dochody przy kosztach na poziomie docelowo 20% dochodów.

Czy tak będzie na pewno? Tego na pewno nie wiemy, wiemy, że w wielu miastach, gdzie zastosowano te karty preferencji – wszyscy na tym skorzystali. Karta krakowska opłaca się i społecznie i ekonomicznie. To jedna z najlepszych inwestycji Krakowa.

Problemy, ryzyka, utopie.

Każdy projekt ma też swoje problemy. W przypadku Karty Krakowskiej analizowaliśmy wszystkie wady, problemy, ryzyka i zagrożenia. Najważniejsze zagrożenie to spadek dochodów Miasta spowodowany niższymi stawkami biletów czy opłat. Ta luka teoretycznie może uderzyć w finanse Miasta. Ale trzeba brać pod uwagę nie tylko lukę przychodów z tytułu biletów czy opłat. Trzeba brać pod uwagę zwiększone i co roku zwiększane dochody z tytułu wzrostu ilości podatników. Przecież dochody ze zwiększonej ilości podatników już w pierwszym roku będą finansować lukę dochodową. To jest sprawdzona w wielu miejscach inwestycja.

Podobnym problemem może być próba innego ustalania preferencji. Zamiast zmniejszać opłaty dla mieszkańców/podatników można przecież zwiększyć opłaty dla nie-mieszkańców. Oczywiście to bardziej bezpieczne, ale da o wiele mniejsze efekty społeczne i ekonomiczne. A docelowo chodzi nie tyle o bezpieczeństwo finansów, bo to stanie się automatyczne, ile o maksymalne zwiększenie dochodów przy maksymalnym zainteresowaniu mieszkańców. Rozumiem obawiających się spadku dochodów Miasta, ale nie rozumiem braku takiej reakcji przy forsowaniu innych wydatków, także uszczuplających dochody. Rozumiem obawiających się, ale to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. Bardzo dobra, bo tylko z jednorocznych dochodów pokryjemy koszty, a potem będzie tylko czysty wzrost dochodów Miasta.

Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo – na dziś utopia darmowej komunikacji. Komunikacja publiczna to koszt około 520 mln zł w 2018 roku a przychody z biletów, to – uwaga – ponad 280 mln zł. Darmowa komunikacja oznacza, że tych 280 mln zł zabraknie. A to oznacza konieczność wzięcia ich z innych obszarów funkcjonowania miasta – edukacji, kultury, spraw społecznych, oznacza radykalne zmniejszenie inwestycji i pogorszenie sytuacji finansowej miasta. To na dziś spora utopia, a liczenie że wszyscy z potencjalnych możliwych nowych 100-150 tys zł podatników zdecydują się na Kraków jest niesłychanie ryzykowną mrzonką.

Podsumowanie

Karta Krakowska jest jednym ze sprawdzonych w innych miastach instrumentem, zwiększającym zainteresowanie miastem mieszkańców, sposobem na zwiększenie dochodów, narzędziem do większej identyfikacji mieszkańców z miastem. Z naszych doświadczeń wynika duży potencjał społeczny i ekonomiczny Karty. Pomysł techniczny Karty jest bardzo elastyczny, dla większości zdecydowanie prosty i wygodny. Oczywiście zawsze może się zdarzyć jakiś problem, pomyłka czy złe przygotowanie, ale władze miasta robią wszystko, aby było to proste, łatwe i efektywne.

Karta Krakowska to jedna z lepszych inwestycji społecznych i ekonomicznych Krakowa. Karta da także efekty Miastu, liczymy bowiem na znaczny przyrost podatników, który nie tylko pokryje zwiększone koszty, ale i da dużo większe możliwości finansowe dla Miasta Krakowa. To sposób na większe i bezpieczniejsze finanse Miasta.

To jeden z najważniejszych projektów tej kadencji samorządu. Mamy prawo być dumni, że to wdrażamy !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >