Okiem Przewodniczącego na koniec 2013 i początek 2014 roku.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Przed Świętami Bożego Narodzenia, jako Przewodniczący Rady Miasta, składając życzenia pisałem o pozytywnych sygnałach 2013 roku, o dobrych wydarzeniach, o podsumowaniu trudnego 2013 roku.

Teraz czas na plany i noworoczne postanowienia. A więc co będzie się działo w nowym 2014 roku, co najważniejszego chcemy zdziałać w Radzie Miasta:

W styczniu i lutym będziemy mieli i sprawy wielkie i trochę mniejsze. Chcemy uchwalić wreszcie statuty dzielnic Miasta Krakowa, z nowymi zasadami działania, z nowymi granicami. Chcemy powołać Młodzieżową Radę Miasta tak, aby kształciła, apolitycznie, młodzież dla samorządowych spraw.

Wtedy też ruszymy z bardzo ważnymi projektami samorządowymi jak Budżet Obywatelski Miasta i Dzielnic samorządowych. W styczniu ustalimy zasady i regulamin, a potem mieszkańcy będą sami określać, jakie zadania powinny być brane pod uwagę – to w styczniu, lutym i marcu. Potem realność propozycji określą miejskie jednostki, a w maju odbędzie się publiczne głosowanie zarówno nad projektami dzielnicowymi, jak i ogólno miejskimi. To oznacza, że w wakacje zostaną przeprowadzone przetargi, a potem realizacja zadań. Dla zadań, które mogą być zrealizowane w jeden rok – okres powakacyjny to okres realizacji i rozliczeń, dla zadań dłuższych – rozłożone to zostanie na dwa lata. Budżet Obywatelski to jedno z ważniejszych zadań roku 2014.

Drugie bardzo ważne zadanie 2014 roku to przygotowanie się do wniosku o przyznanie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Miastu Kraków. Z jednej strony oczywiste prace przygotowawcze, a z drugiej właściwe debaty i konsultacje w tej sprawie. Zorganizujemy debaty olimpijskie, w trakcie których zostaną przedstawione zastrzeżenia i korzyści z przygotowywania się do Igrzysk, ryzyka i zagrożenia, ale i korzyści i szanse związane z Igrzyskami. Mamy bowiem od pewnego czasu do czynienia z bardzo jednostronnym przedstawianiem tej imprezy, albo jako przyczyna nieszczęść i wszelkiego zła albo jako wielkie, nadzwyczaj korzystne, bez żadnych minusów, przedsięwzięcie. Musimy w tej sprawie rozmawiać, dyskutować, spierać się, ale w sposób rozważny, uwzględniający różne aspekty. Jak w życiu, są tego plusy i minusy i będziemy o tym dyskutować.

Rok 2014 to pierwszy rok wdrażania działań antysmogowych, to rok przygotowania nowych działań w zakresie audytu ilości palenisk, co pozwoli określić ile naprawdę musimy ich zlikwidować. To rok przygotowania nowej strategii antysmogowej MPEC, to rok przygotowania planu dla poszczególnych rejonów miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji, to kolejny rok likwidacji palenisk w poszczególnych rejonach Krakowa. To wreszcie rok zajęcia się kolejnymi problemami z zakresu zanieczyszczeń, takich jak zmniejszanie uciążliwości komunikacji niepublicznej. Dużo przed nami bo musimy zdążyć przed 2018 rokiem. Mamy duże szanse, mamy możliwości, zdążymy !

W 2014 roku zostaną zatwierdzone projekty realizowane w ramach nowego okresu programowania środków Unii Europejskiej. W poprzednim okresie Kraków, zarówno Urząd i miejskie jednostki, jak i spółki miejskie, otrzymał w sumie około 2 mld zł. Teraz walczymy o dużo większe środki, o wiele metropolitalnych projektów. Walczymy też o znaczne środki na najważniejszy projekt Krakowa, Małopolski a może i Polski, o środki na projekt Nowa Huta Przyszłości. Na 5 tys. ha terenów powstawać będzie nowa, innowacyjna dzielnica Krakowa, nowoczesny symbol Krakowa na najbliższe 20 lat.

W roku 2014 powinniśmy uchwalić nowy strategiczny dokument planistyczny – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. To będzie dokument, który na kolejne 10 lat określi rozwój Krakowa, nowe obszary zabudowy, szlaki komunikacyjne, sposoby chronienia krajobrazu. Jak zawsze uchwalenie takiego dokumentu wiązać się będzie z wieloma kontrowersjami i konfliktami.

W 2014 roku zostaną otwarte nowe, bardzo ważne dla Krakowa, inwestycje metropolitalne. Centrum Kongresowe to szansa na setki kongresów i konferencji, dziesiątki koncertów i wydarzeń kulturalnych, które dotychczas omijały Kraków. To szansa na setki tysięcy nowych turystów dla Krakowa, turystów wydających znacznie większe niż obecni turyści środki na pobyt, na udział w konferencjach i kongresach, to szansa na kolejne tysiące miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych. Hala Sportowo Widowiskowa to okazja na nowe wydarzenia sportowe i artystyczne, to szansa na kolejne tysiące nowoczesnych miejsc pracy. Te dwie inwestycje metropolitalne od lat były wskazywane jako najważniejsze dla nowoczesnego rozwoju Krakowa i wreszcie stają się rzeczywistością.

Czeka nas wiele ważnych lokalnych spraw. Przebudowy szeregu ulic, ale i naprawy w ramach tzw. nakładek asfaltowych, modernizacje i termomodernizacje szeregu szkół, czekają nas przebudowy lokalnych obiektów sportowych, czeka nas rozwijanie lokalnej aktywności, nowe pomysły dzielnic samorządowych, nowe małe lokalne inwestycje, nowe rozwiązania dla lokalnych społeczności.

Sprawą bardzo ważną będzie drugi etap zmian śmieciowych. Na wiosnę zostanie rozstrzygnięty kolejny przetarg na obsługę śmieciową miasta i w zależności od wyników możemy się liczyć z kolejnymi zmianami na lepsze jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową w Krakowie.

Wreszcie w listopadzie 2014 odbędą się kolejne wybory samorządowe, zostanie wyłoniona nowa Rada Miasta, Rady Dzielnic i wybrany Prezydent Krakowa.

Teraz o najważniejszych sprawach na 2014 Nowy Rok w Platformie:

Na wiosnę zdarzą się zapowiadane prawybory na kandydata/kandydatkę na Prezydenta Krakowa. To bardzo ciekawe, ale pod warunkiem zaangażowania się mocnych, mających szersze poparcie osób, pod warunkiem dużego zainteresowania mediów, pod warunkiem dużej frekwencji członków Krakowskiej PO głosujących w prawyborach. Biorąc pod uwagę, że mamy ponad 2 tysiące członków Krakowskiej PO, a ogólnopolska frekwencja w wyborach na przewodniczącego PO będąca na poziomie 50% została uznana za niską – aby mieć krakowski sukces musimy mieć frekwencję dużo wyższą. To pierwsze wyzwanie prawyborów, drugie to możliwość atrakcyjnego zaprezentowania sposobu wygrania przez kandydata/kandydatkę, wyzwanie trzecie i najważniejsze – to wybór, który realnie pozwoli powalczyć o prezydenturę, pozwoli na uruchomienie wielu możliwości i wielu, jak największej liczby, członków i sympatyków Krakowskiej PO. To trudne wyzwania, ale jak chcemy prawyborów, jak chcemy wygrać w Krakowie – to musimy sprostać tej pierwszej realnej próbie, temu wyzwaniu !

Dużą próbą i wyzwaniem będą wybory do Parlamentu Europejskiego. W Krakowie nasi kandydaci osiągali zawsze bardzo dobre wyniki i musimy zrobić wszystko, aby tak się stało, aby z tego okręgu do wyborów europejskich było dwóch parlamentarzystów.

Jako Krakowska Platforma Obywatelska musimy w ciągu pierwszych miesięcy roku wypracować swoje stanowiska w najważniejszych sprawach Krakowa, w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i ewentualnego referendum w tej sprawie, w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w dzielnicach samorządowych i w skali całego Miasta. Musimy znaleźć sposób na wdrożenie Antysmogowego Programu Przyśpieszenia, musimy zająć się pozyskaniem dla Krakowa jak największych środków w nowym okresie programowania środków UE.

Najważniejszą próbą w nadchodzącym 2014 roku będą wybory do samorządu terytorialnego, czyli do Sejmiku Małopolskiego, do Rady Miasta Krakowa, do Rad Dzielnic, wreszcie na Prezydenta Krakowa. W Sejmiku z okręgu obejmującego Kraków mamy obecnie 5 radnych na 8 przy osiągnięciu wyniku 47,32% głosów oddanych w okręgu na PO, w Radzie Miasta po wyborach 2010 roku mieliśmy 24 radnych na 43 przy wyniku osiągniętym w Krakowie 42,39% , współrządziliśmy w 15 na 18 dzielnic samorządowych, a nasz kandydat na prezydenta Krakowa w pierwszej turze dostał 33,69% a w drugiej 40,45%.

To są najważniejsze wyzwania nadchodzącego 2014 roku, wyzwania którym musimy sprostać. Łatwo nie będzie, ale powinno się dać to zrobić !

Szanowni Państwo, na 2014 rok życzę wzajemnego szacunku i prawdy, życzę spokoju i pokoju, życzę zgody i życzę spełnienia planów.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >