Okiem Przewodniczącego – Muzeum Kraków?

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017 r.

Jestem członkiem Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To największe w Polsce i w tej części Europy muzeum miejskie. Teraz czeka to Muzeum wielki przełom i zmiana sposobu funkcjonowania, a także ewentualna zmiana nazwy. Tym artykułem zaczynamy dyskusję i konsultacje w tej sprawie.

Dotychczas muzeum funkcjonowało jako miejsce pokazywania historii Krakowa. Nowa wizja to muzeum Miasta Krakowa – kompletne, obejmujące i szanujące wszelkie aspekty dziedzictwa miasta i otwarte na wyzwania współczesności i przyszłości. Dotychczas muzeum funkcjonowało jako Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, teraz proponuje się nową nazwę – Muzeum Kraków.  

Trochę historii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa powstało w 1899 roku jako miejsce zachowania i pokazania historycznych pamiątek Krakowa, ale i Rzeczpospolitej, będącej wtedy pod zaborami. To historyczne podejście widoczne było szczególnie na początku działalności. W 1936 powstaje wielka wystawa na Wawelu, zostają zapoczątkowane Dni Krakowa – pierwszy wielki wielodniowy festiwal w Krakowie. Muzeum zmienia siedziby, rozbudowuje się. Rozszerza się ochrona dziedzictwa niematerialnego – konkurs szopek, przemarsz Lajkonika. Muzeum cały czas szuka historycznego fenomenu Krakowa.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otwierają się nowe możliwości, nie tylko finansowe, ale i w zakresie współpracy. Muzeum współtworzy wielki Jubileusz 750-lecia lokacji Krakowa, Muzeum tworzy nowe oddziały lokalne i tematyczne. Budowa muzeum w podziemiach Rynku Głównego, muzeum na Zabłociu to wielkie atrakcje powodujące wielką frekwencję, nowych widzów i turystów. I nowe pomysły – Muzeum Młodej Polski, Muzeum Podgórza, zajęcie się pamięcią po KL Płaszów. Wielkie wyzwania i dobre podejście do pamięci o historii Polski, historii Krakowa, ale i pomysły na przyszłość.

Efekty działania Muzeum są imponujące. Mamy największą w Polsce frekwencję wśród muzeów miejskich, Muzeum jest jednym z najważniejszych muzeów polskich w ogóle. Muzeum oceniane jest także jako jedno z najlepszych w Polsce. Można powiedzieć, że jest dobrze, można powiedzieć bardzo dobrze i jest to wspólny sukces pracowników Muzeum, samorządu Krakowa, mieszkańców i turystów.

Nowe przełomowe podejście.

Mimo sukcesów widać jednak nieuchronność pewnych zmian, nowych wizji. I to właśnie jest przedmiotem dyskusji, konsultacji i decyzji. Przed nami przejście od instytucji ochrony historii do instytucji edukacji społeczeństwa, przejście od XIX wiecznej wizji historii i zabytku do pojęcia szeroko rozumianego dziedzictwa i wspólnoty.

Widać to po Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej czy po muzeach miejskich –  Amsterdam Muzeum czy Wien Muzeum. Z jednej strony ma to być centrum wiedzy o Krakowie, i historycznej, i naukowej, i edukacyjnej w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo. To muzeum inspirujące, uczestniczące i prowadzące prace badawcze i edukacyjne o Krakowie. Nie tylko zbiory, ale i szeroko rozumiana praca. To miejsce kształtowania tożsamości obywateli Krakowa i aglomeracji – edukacja, informacja, budowa poczucia odpowiedzialności za miasto, aktywność na rzecz miasta. To także fundament marki Krakowa w Polsce i w świecie.

Nowe muzeum to opowieść o Krakowie i muzeum jako miejsce spotkań – ulubione i sympatyczne miejsce spędzania czasu i spotkań. To miejsce spotkań i dialogu społeczności Krakowa i metropolii. Nowa wizja muzeum to nowoczesna i przyjazna dla klienta instytucja, to otwarta, przyjazna i dostępna przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, skupienie uwagi mieszkańców na spotkaniu z Muzeum, to budowa tożsamości wspólnoty Krakowian. To wielka nowoczesna i szanująca tradycję wspólna – mieszkańców, gości i samorządu – opowieść o Krakowie, jako wspólnocie, wielkiej wspólnocie Krakowian.

Ogromnie ważna, wręcz strategiczna sprawa, budująca na teraz i na przyszłość tożsamość Krakowa, ale i budowa kluczowej wartości Krakowa – nowocześnie rozumianego dziedzictwa. To będzie wartość, na której budowano w przeszłości, ale i będzie się budować w przyszłości kluczowy wizerunek Krakowa, powód jego dynamicznego rozwoju. To nasza przyszłość !

Muzeum Kraków? Muzeum Krakowa? Muzeum Historyczne Miasta Krakowa?

Nowa wizja miejskiego muzeum, nowe wyzwania i nowe podejście do opowiadania o Krakowie to także propozycja nowej nazwy. Kiedyś i do dziś było to Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, historyczne bo pokazywało historię i przeszłość, Miasta Krakowa bo pokazywało to w kontekście Krakowa. Nowa wizja to opowieść o Krakowie, przeszłym, obecnym i przyszłym, to kształtowanie tożsamości Krakowa i Krakowian, to szersze podejście do wizji Krakowa.

Dlatego jest pomysł zmiany nazwy na Muzeum Kraków. Tak nazywają się miejskie muzea w Europie i świecie. To nowe muzeum to muzeum miasta, a nie tylko o mieście, to muzeum mieszkańców, tożsamości, wizji, teraźniejszości i przyszłości. To pokazanie istoty zmiany wizji tego muzeum. Niektórzy, choć akceptują zmianę wizji Muzeum, uważają, że nazwa powinna być „gramatyczna”, czyli Muzeum Krakowa. Jeszcze inni widząc w tym muzeum element tradycji i historycznego podejścia – proponują pozostawienie starej nazwy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Także w tym zakresie rozpoczynamy dyskusję, do której zapraszam !

Nasza odpowiedzialność.

Kiedyś, w 1899 roku, nasi poprzednicy – samorządowcy i mieszkańcy Krakowa zdecydowali się na powołanie nowatorskiego wtedy i przez ostatnie prawie 120 lat – Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wtedy, mimo oporów, problemów politycznych, finansowych i merytorycznych tak zdecydowano. Muzeum funkcjonowało w czasach zaborów, I Wojny Światowej, czasu międzywojennego i dynamicznego rozwoju naszego miasta, czasu wojny, kiedy pracownicy Muzeum wykazali się wielkim patriotyzmem, w czasach powojennych, chroniąc i tworząc ważne dla Krakowa pamiątki, także w czasach współczesnych, stając się najważniejszym muzeum miejskim w Polsce i w tej części Europy. Dziś czas na zastanowienie się, jak to może i powinno wyglądać dalej .

Dziś jest czas na odpowiedzialną decyzję, wybiegającą, jak decyzja naszych poprzedników z 1899 roku, w przyszłość i pokazującą nowe wartości Krakowa. Przed nami odpowiedzialna dyskusja o przyszłości tego ogromnie ważnego dla Krakowa muzeum, przed nami odpowiedzialna dyskusja o wizerunku i przyszłości Krakowa, naszego Krakowa! 

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >