Okiem Przewodniczącego – Mój punkt widzenia ws. zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Z jednej strony musimy uwzględnić postulaty mieszkańców, oczekujących radzenia sobie z małymi, bardzo uciążliwymi i niosącymi społeczne zagrożenia punktami sprzedaży alkoholu, szczególnie na osiedlach, choć nie mamy formalnie wpływu na godziny otwarcia, wielkość i wyposażenie sklepu i nie możemy w tym nic zmieniać. Kraków, wg danych ma najbardziej gęstą sieć sprzedaży, choć jak się uwzględni turystów, studentów i gości – tak już nie jest.

Z drugiej strony znaczące zmniejszenie limitu spowodowałoby, że to nie ci najbardziej społecznie szkodzący byliby pozbawiani koncesji – tylko ci, którym akurat wypadła kolejka, więc zmniejszanie liczby punktów nie będzie oznaczało od razu eliminowanie najbardziej uciążliwych punktów sprzedaży.

Jednak z trzeciej strony podnoszony jest związek między ilością punktów sprzedaży a ilością przestępstw popełnianych przez osoby pod wpływem (związek taki, że jak rośnie liczba punktów to rośnie przestępczość), ale i związek między ilością punktów sprzedaży a ilością osób nietrzeźwych, będących „gośćmi” instytucji leczących. Widać więc, że im więcej punktów sprzedaży alkoholu, tym więcej problemów z osobami po spożyciu.

Mając powyższe na względzie uważam więc, że jednak trzeba zrobić korektę ilości punktów sprzedaży, a także korektę zasad, polegającą na zwiększaniu odległości punktów sprzedaży od obiektów chronionych.

Równolegle Miasto musi:

 • Opracować uwzględniający powyższe przesłanki tryb wydawania koncesji, aby nie eliminować dobrze działających punktów sprzedaży.
 • Szerzej i częściej kontrolować punkty sprzedaży w celu eliminowania tych, z którymi są problemy społeczne.
 • Zintensyfikować swoje działania prewencyjne (Policja i Straż Miejska).

Jednocześnie jako samorząd – Rada Miasta – powinniśmy także zwrócić się do naszych posłów i senatorów, aby zmienili zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości tak, by to samorząd mógł decydować o minimalnej powierzchni lokalu, o godzinach otwarcia i o minimalnym wyposażeniu technicznym. Tylko w ten sposób samorząd będzie mógł realnie odpowiadać za te sprawy.

Tak więc potrzebna jest korekta ilości punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie, ale potrzeba jeszcze innych działań, by ta korekta nie była działaniem pozorowanym !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >