Okiem Przewodniczącego – Krakowski paradoks bezpieczeństwa, czyli statystyka kontra odczucia obywateli.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Bezpieczeństwo jest najważniejszą potrzebą człowieka, to nie podlega dyskusji. W przeprowadzonych ostatnio w Krakowie w badaniach zaskakuje fakt, że jednak to sprawy transportu i inwestycji komunikacyjnych wskazywane są jako najważniejsze. Bezpieczeństwo jest na dalszym miejscu pozostając jednak wśród najważniejszych spraw zajmujących mieszkańców miasta. Nie dziwi więc to, że tak często się tymi sprawami zajmujemy, często również informujemy o podejmowanych działaniach, a także wyjaśniamy najważniejsze związane z nim kwestie.

Podczas majowej konferencji „Jakie bezpieczeństwo w Krakowie” szczegółowo omawiano działania Policji, Straży Miejskiej i służb Urzędu Miasta Krakowa. Również podczas tej konferencji zaprezentowano wyniki badań dotyczących przestępczości, jak i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Badania dotyczące przestępczości dały bardzo ciekawe wyniki. Jak mówił prof. Dadak z UJ – Kraków jest wśród tych z dużych miast, w których przestępczość praktycznie we wszystkich dziedzinach należy do niższych.

Okazuje się też, że w Krakowie z roku na rok zmniejsza się przestępczość.

Dane te powinny napawać optymizmem – z roku na rok Kraków staje się coraz bardziej bezpiecznym i dzieje się to szybciej niż w innych miastach. Tu mamy jednak nasz krakowski paradoks, ponieważ odczucia ludzi są zgoła odmienne. Czujemy się coraz bardziej zagrożeni, z roku na rok nasze poczucie bezpieczeństwa jest coraz niższe.

Potwierdzają to badania przeprowadzone w Krakowie, zarówno przed laty jak i w tym roku. Pokazują one dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, że zdecydowana większość, prawie wszyscy badani, nie byli w sytuacji osobistego zagrożenia, ale mimo to słysząc i widząc, co się dzieje dookoła, czują się coraz bardziej zagrożeni.

Jeżeli porównać tę sytuację z innymi miastami jeszcze bardziej dostrzegamy różnice w odczuciach mieszkańców. Tam gdzie prowadzi się badania (np. w Warszawie) możemy stwierdzić, że poczucie bezpieczeństwa obywateli rośnie i to mimo, że przestępczość realnie jest tam większa niż w naszym mieście. Spada ono również wolniej niż w Krakowie. Fakty te potwierdzają także dane statystyczne. Dlatego należy poszukać odpowiedzi, co powoduje, że mieszkańcy Krakowa czują się zagrożeni.

Niektórzy widzą powód tego paradoksu w przekłamaniu statystyki, a głownie w tym, że nie wszystkie przestępstwa i wykroczenia są zgłaszane. Sytuacja ta dotyczy jednak spraw mniejszych, cięższe przestępstwa w przeważającej mierze są zgłaszane. Możemy zatem założyć, że nie jest to główny powód.

Wydaje się, że zdecydowanie większy wpływ na taką sytuację mają duże, spektakularne i nagłaśniane przez media przestępstwa, w tym szczególnie ciężkie zbrodnie, głośne zabójstwa w centrum miasta czy zabójstwa w środowisku pseudokibiców. Rzeczywiście, realnym wydaje się, że tak spektakularne przestępstwa i głośne zabójstwa, a także agresywne zachowania krakowskich chuliganów – pseudokibiców, którzy używają podczas bójek ostrych i niebezpiecznych narzędzi, jak np. maczety, mają realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa zwykłego obywatela.

Trudno więc się dziwić, że mieszkaniec Krakowa czuje się bardziej zagrożony. Jak w takiej sytuacji należy działać, co robić aby zmniejszać przestępczość i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Krakowa?

Działania, które już podęliśmy chcąc zmienić krakowski paradoks, to między innymi znalezienie skutecznego sojusznika w Ministrze Spraw Wewnętrznych. Pan Minister Bartłomiej Sienkiewicz był w Krakowie i obiecał, że wspomoże nasze dążenia do zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Dzięki temu otrzymaliśmy środki na uzupełnienie składu Komendy Miejskiej Policji. Przybyło w Krakowie ponad 200 policjantów. Obiecał i zrealizował przeniesienie do Krakowa tzw. staży aplikacyjnych i dzięki temu mamy na ulicach dzień w dzień 100-150 szkolących się policjantów.

Również Rada Miasta podjęła konkretne działania. Chcemy przeznaczyć dodatkowe 2 mln zł na tzw. płatne patrole, czyli zlecenie dodatkowych patroli dla Krakowskiej Policji. To prawie 5000 służb, a to oznacza dzień w dzień dodatkowo kilkadziesiąt patroli w Krakowie. Chcemy, aby Policja patrolowała w szczególności centrum miasta, gdzie jest wielu turystów, w tym tych, którzy nie zawsze zachowują się odpowiednio. Dążymy do tego, żeby systematycznie patrolowane były miejsca wokół punktów sprzedaży alkoholu. Uruchomimy również patrole w pozostałych dzielnicach miasta oraz w miejscach wskazanych przez lokalne społeczności.

Nowością będzie też przeprowadzenie badań społecznych przed i po wakacjach. Celem ich ma być sprawdzenie czy w wyniku podjętych działań wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Badania będą miały też za zadanie wskazać, obszary, w których należy jeszcze coś zmienić w działaniach Policji, jak skorygować miejsca patrolowania i gdzie skierować większe siły policyjne. To wszystko powinno spowodować, że już w tym roku mieszkańcy poczują się bezpieczniejsi.

Przed nami jeszcze wiele działań i będziemy je systematycznie podejmować. Jednym z nich będzie sprawa sprzedaży alkoholu. Musimy się zająć przede wszystkim sprawą zasad sprzedaży alkoholu jak również sprawą ilości punktów sprzedaży. To przed nami!

Oczywiście niezbędnym są dalsze skuteczne działania Policji. Na co dzień podejmuje ona swoje zwykłe działania. Koncentrują się one w większości na radzeniu sobie z przestępczością wśród pseudokibiców. To jest chyba najważniejsze zadanie, bo Kraków niestety słynie z bandyckich zachowań tych grup.

Kraków ma szansę stać się miastem, w którym przestępczość będzie jeszcze szybciej spadać, a mieszkańcy będą czuć się bezpiecznie zarówno w centrum miasta, jak i na krakowskich osiedlach. Potrzebujemy do tego skutecznych działań Policji i Straży Miejskiej oraz jasnych celów. Poprzez wskazane działania Rady Miasta i Ministra daliśmy skuteczne narzędzia służbom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo, teraz oczekujemy skutecznych działań. Efekty ocenią już niedługo sami mieszkańcy.

Kraków musi być i będzie bezpiecznym i eleganckim miastem.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >