Okiem Przewodniczącego. Czyżby wreszcie koniec kryzysu w Krakowie? Bardzo dobre wyniki budżetu 2013.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Można z całą mocą powiedzieć, że naprawa finansów Krakowa i doprowadzenie do dobrej sytuacji finansowej – to jeden z ważniejszych sukcesów tej kadencji samorządu.

Początek roku to czas planowania i konsultowania ważnych spraw, ale i czas podsumowań. Otrzymaliśmy wstępne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Okazuje się, że jest lepiej niż się spodziewaliśmy.

Lepsze niż planowaliśmy są dochody własne miasta – co oznacza, że lepiej gospodarujemy mieniem, lepiej sprzedają się nieruchomości, lepsze są dochody podatkowe, zarówno w zakresie PIT jak i CIT. Efekty przynosi wieloletnia akcja podatkowa – „Płać podatki w Krakowie”. Efekty przynosi akcja uszczelniania dochodów z zysków firm. Jest bowiem teraz tak, że niezależnie od tego gdzie firma ma centralę, podatek CIT płaci się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w danej miejscowości w stosunku do ogółu zatrudnionych.

Sygnały o wzroście dochodów własnych pokazują, że wreszcie przełamaliśmy trudności w zarządzaniu miastem i idziemy do przodu. Sygnały te pokazują, że chyba także coraz lepiej, może jeszcze trochę za wolno, ale jednak coraz lepiej, dzieje się w krakowskich przedsiębiorstwach. Podobne sygnały idą z rynku pracy, zmniejsza się powoli bezrobocie, coraz więcej młodych znajduje zatrudnienie. Efekty przynoszą projekty związane z dopasowywaniem działań szkół wyższych z oczekiwaniem pracodawców. Dotyczy to na razie pojedynczych specjalności niektórych szkół wyższych, ale staramy się rozszerzać to na kolejne kierunki.

Jedni z bezpieczniejszych w Polsce

Przed ostatnie lata Kraków dość mocno się zadłużał. Realizowano wiele inwestycji, a kiedy nadszedł kryzys – dług miasta zaczynał ciążyć nad budżetem, co prowadziło do wielkich zawirowań finansowych. Na koniec 2013 r. dużo się zmieniło – poziom długu wyniósł 52,1% dochodów, kiedy w 2011 roku byliśmy zadłużeni na prawie 60% i trudności finansowe stawały się codziennością.

Teraz Kraków ma jeden ze średnio-niższych wskaźników długu w porównaniu z innymi dużymi miastami. Ten zapas długu, wynoszący około 300 mln zł rezerwy zwiększy się na koniec 2014 r. o jeszcze 100 mln zł. Jesteśmy więc miastem bezpiecznym w zakresie zadłużenia, jednym z bezpieczniejszych w Polsce. Jeśli by to porównać do najtrudniejszego finansowo roku 2011 – widać ogromny, wręcz skokowy postęp. Przez 3 ostatnie lata, po ciężkich bojach i trudnych decyzjach – udało się.

Kiedy w 2011 r. Nadzwyczajna Komisja ds. Reformy Finansów Miasta przedstawiała swój raport i swoje rekomendacje – niewielu wierzyło, że jest tak źle, jak się później pokazało. I jeszcze mniej wierzyło, że stosunkowo szybko uda się naprawić tę sytuację. Można z całą mocą powiedzieć, że naprawa finansów Krakowa i doprowadzenie do dobrej sytuacji finansowej – to jeden z ważniejszych sukcesów tej kadencji samorządu!

Przedszkola, drogi, parki, zieleńce

Jak ta lepsza sytuacja przekłada się na życie zwykłego mieszkańca Krakowa? Kiedy zwiększa się ilość miejsc pracy, kiedy finalizowane są inwestycje – to oznacza, że coraz więcej ludzi będzie miało pracę, a więc i zabezpieczenie socjalne i ubezpieczenie.

Kiedy zwiększają się dochody – możemy pomagać ludziom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Stąd większe środki na żywienie dzieci w szkołach, szczególnie tych najbiedniejszych. Zaczynamy budować w Krakowie dwa nowe przedszkola, na Klinach i na Borku Fałęckim, w miejscach największego zapotrzebowania.

Zwiększyliśmy też środki na pomoc dla jednostek niesamorządowych. Więcej środków przeznaczyliśmy na dzielnice, dzięki temu więcej będzie remontowanych dróg. W tym roku na utrzymanie dróg będzie dużo więcej pieniędzy. Będzie też więcej środków na szkoły, na parki i zieleńce. Będą środki na miejski i dzielnicowy budżet obywatelski – czyli to sami mieszkańcy wybiorą zadania do realizacji w swoich miejscach zamieszkania.

Wygląda na to, że po kilku latach chudych idą lata tłustsze, idą większe możliwości i szanse, a przede wszystkim finansowe perspektywy są lepsze. Nie możemy jednak zapominać, że ta zmiana na korzyść wzięła się z ciężkiej pracy, z trudnych decyzji i nie powinna być zmarnowana. Dalej musimy traktować sprawy finansowe z wielką powagą. I oby tak się działo!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >