Okiem Przewodniczącego – Antysmogowego przyspieszenia ciąg dalszy…

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016 r.

antysmogowe-przyspieszenie-4Od kilku lat jednym z najważniejszych  problemów mieszkańców Krakowa jest zanieczyszczenie powietrza. Władze, wspólnie z organizacjami społecznymi, podjęły się w Krakowie sprawy bardzo trudnej, ale koniecznej, czyli walki o radykalną poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Wszyscy wspólnie dążą do tego, aby w ciągu najbliższych kilku lat krakowianie mogli odetchnąć czystym powietrzem.

W tej trudnej i mozolnej walce odnieśliśmy ostatnio kilka ważnych sukcesów. Wiemy jednak, że przed nami także kolejne trudne wyzwania.

Wszyscy słyszeli o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargi na uchwałę antysmogową. To bardzo ważna i dobra wiadomość. Sąd uznał, że Miasto i Województwo miało prawo podjąć takie działania dążąc do poprawy jakości życia ogółu społeczeństwa… Ten wyrok to precedens pokazujący publicznie jak ważna jest sprawa likwidacji nieekologicznych palenisk, mających kluczowy wpływ na jakość powietrza w Krakowie, a tym samym na życie i zdrowie mieszkańców miasta. Pomimo, że z pewnością nie jest to koniec batalii i musimy się liczyć z dalszymi odwołaniami od wyroku, to jesteśmy dobrej myśli. Działania antysmogowe zyskały poważne wsparcie.

Drugim sukcesem jest radykalny wzrost zainteresowania likwidacją nieekologicznych palenisk. W tym roku zlikwidowanych zostanie ponad 5 tysięcy palenisk węglowych, bardzo rozwinął swoje inwestycje krakowski „dostarczyciel” centralnego ogrzewania – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Podejmujemy również szereg działań, które mają jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców do ekologicznego sposobu życia. Dlatego zmieniamy na bardziej atrakcyjne preferencje dla niejeżdżących w dni smogowe posiadaczy samochodów, stosujemy zdecydowane preferencje dla transportu publicznego i ekologicznego transportu prywatnego, powstają nowe drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Otwierany jest wielki program Zielonego Krakowa w ramach, którego tworzone są nowe parki: Duchacki, Drwinki, Lotników, Ruczaj, Zakrzówek, Łobzowski i wiele innych. Powoli widoczne stają się  efekty właśnie takich działań, i te lokalne w postaci coraz większej ilości terenów zielonych, i te ogólnokrakowskie w postaci coraz większej ilości dni bezsmogowych.

Kolejnym, ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy jakości powietrza w naszym mieście jest przyjęta i realizowana przez Województwo Małopolskie polityka antysmogowa. Głównym elementem tej polityki jest tzw. Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, który został zaproponowany w nowej, rozszerzonej wersji. W nowej wersji Program proponuje wprowadzenie dla gmin wokół Krakowa prawa, nakazującego w ciągu kilku (dłuższych) lat używania tylko pieców węglowych ekologicznych tzw. 5 kategorii. Wokół Krakowa jest ponad 40 tysięcy węglowych palenisk, ta liczba niestety nadal rośnie i ma ogromny wpływ na złą jakość  powietrze w Krakowie. Aby założenia programu mogły zostać przełożone na trwały sukces musimy wspomóc Sejmik Małopolski w konsultacjach, tak aby ten korzystny i pomagający zadbać o zdrowie Małopolan Program został uchwalony.

Przed nami jednak nowe i trudne wyzwania. Musimy sobie z nich zdawać sprawę i robić wszystko, aby im sprostać.

 • W Krakowie mamy pewną liczbę osób, które ze względu na swoją sytuację materialną, wiek czy niezdolność do współpracy z Miastem, nie potrafią zainteresować się wymianą palenisk, doprowadzić do niej, rozliczyć, ale i nie są w stanie wyłożyć nawet na część działań swoich pieniędzy. Jest to około 2-3 tysiące gospodarstw domowych i jedynym dla nich rozwiązaniem jest indywidualne „zaopiekowanie się” i poprowadzenie całości spraw przez przedstawicieli Miasta. Wprowadzenie w Krakowie listy preferencyjnej firm prowadzących działania antysmogowe byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, znacząco obniżającym koszty zmian. Teraz potrzebny jest  kolejny krok, inaczej te osoby sobie nie poradzą i zostaną tam węglowe paleniska.
 • Tzw. białe plamy infrastrukturalne na terenie Krakowa, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej, gazowej, czasem energetycznej wysokiej mocy. Tam obecnie mieszkańcy nie mają jak wymienić nieekologicznych palenisk. Jest to bardzo poważny problem. Jednak MPEC poszukuje lokalnych rozwiązań, które pozwoliłyby na podjęcie działań likwidujących tego typu problemy.
 • Jednym z powodów zanieczyszczeń powietrza jest ruch drogowy, a w szczególności wzrastająca ilość samochodów. Do Krakowa codziennie dojeżdża 100-150 tys. samochodów. Mamy też, nazwijmy to, „swoje” krakowskie samochody w różnym wieku, a co za tym idzie nie zawsze spełniające wszystkie normy dotyczące spalania. To niestety powoduje także znaczne zanieczyszczenie. Oczywiście wiele już zrobiliśmy dla poprawy tej sytuacji: szerokie inwestycje w transport publiczny, ekologiczny tabor, Szybką Kolej Aglomeracyjną, strefę parkowania, parkingi, w tym parkingi P&R. Dalej będziemy w to inwestować, bo to dobry sposób na ograniczanie ruchu samochodowego w Krakowie.

Są jednak też inne, dodatkowe ważne sprawy, o które możemy apelować do parlamentarzystów, aby zmienili prawo przynajmniej w czterech ważnych kwestiach:

 • Wprowadzenie prawa dla samorządu, aby mógł decydować o zróżnicowanych cenach za parkowanie w Krakowie. Taka zmiana dałaby możliwość stosowania np. preferencji w opłatach za parkowanie dla mieszkańców i nie-mieszkańców, stosowania różnych opłat w różnych obszarach Krakowa.
 • Wprowadzenie dla samorządu prawa wprowadzania na terenie miasta tzw. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. Tak jest w większości europejskich miast i oznacza to, że samorząd może wprowadzić ograniczenia dla wjazdu samochodów niespełniających określonych norm ekologicznych.
 • Wprowadzenie przez Rząd Rzeczpospolitej zarządzenia, określającego normy jakie musi spełniać węgiel, aby mógł być spalany w gospodarstwach domowych. Tak było w Polsce w przeszłości, tak jest w całej Europie i tak powinno być na powrót w naszym kraju.
 • Wprowadzenie przez Rząd Rzeczpospolitej norm ekologicznych dla stosowanych w Polsce palenisk, nawet z dłuższym okresem przejściowym. Znowu – tak jest w całej Europie, dlaczego nie miało by być tak w Polsce?

Te trudne wyzwania zależą nie tylko od mieszkańców i polityków z Krakowa, ale doprowadzenie do ich rozwiązania znacząco przybliży czas, kiedy powietrze w Krakowie i w Polsce będzie spełniało normy i zapewniało mieszkańcom lepszą jakość życia i mniej kłopotów zdrowotnych.

Wiele się w sprawach działań antysmogowych już udało. Kraków jest tutaj liderem i pionierem w szukaniu rozwiązań. Zdaję sobie sprawę z problemów i trudności, ale widzę, że ogromne zaangażowanie mieszkańców Krakowa, organizacji społecznych, polityków i urzędników przynosi coraz lepsze rezultaty. Przed nami kolejny ważny etap działań antysmogowych, kolejne wyzwania i trudności. Wspólnie sobie z tym poradzimy i Kraków będzie miastem czystego powietrza!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >