Okiem Przewodniczącego. 9 lipca 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W piątek, 6 lipca, odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Zarządu Powiatu PO RP w Krakowie.

W trakcie spotkania kontynuowaliśmy omawianie spraw finansowych powiatu. Zarząd Powiatu zwrócił się do Zarządu Regionu o określenie zasad poboru darowizn od członków PO pełniących ważne funkcje polityczne, w tym od Europarlamentarzystów, Posłów, Senatorów, Radnych, ale również Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. Zarząd zasugerował, aby 1% otrzymywanych diet przeznaczać na działania Platformy w Krakowie. Jednocześnie przypominamy wszystkim członkom Krakowskiej Platformy o obowiązku płacenia składek!

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności Kół PO w Krakowie. Maciej Schab poinformował o efektach ankietyzacji kół (20 kół przekazało ankiety). Równocześnie z ankietyzacją przeprowadzono analizę kół na podstawie dokumentów złożonych przez koła w Biurze Regionu. Analizie poddano aktywność krakowskich kół w latach 2011 i 2012, w tym liczbę posiedzeń poszczególnych kół, frekwencję, liczbę posiedzeń zarządów oraz liczbę podjętych uchwał. Niestety wyniki nie są satysfakcjonujące, dlatego od września szczegółowo zajmiemy się aktywnością kół, a w szczególności kołami, w których aktywność jest niewielka.

Podsumowaliśmy działanie PO RP w Krakowie w okresie IV-VII 2012. Uznaliśmy, że działania programowe PO w tym okresie były bardzo interesujące (Krakowskie Centrum Programowe PO RP, Projekt Diagnoza). Fantastyczne jest to, że w powyższe projekty zaangażowało się tak dużo osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Mamy sygnały, że nasz cotygodniowy Newsletter cieszy się wśród Państwa popularnością, dlatego będziemy kontynuować jego wydawanie (już niedługo w nowej atrakcyjnej odsłonie). W ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy również działania PO w dzielnicach, wznowiliśmy współpracę PO ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów, a także rozpoczęliśmy pracę nad aktywnym budowaniem wizerunku Krakowskiej Platformy. Przed nami wakacje, ale to nie oznacza, że nic nie będzie się działo!

Przypominamy o działaniach Krakowskiej PO w okresie wakacyjnym:

26 czerwca senator Bogdan Klich złożył do Rady Miasta Krakowa wniosek z prośbą o nadanie Honorowego Obywatelstwa Krakowa Panu Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Za działalność w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK w Krakowie, za współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, za wieloletnie zaangażowanie w prace Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – to tylko nieliczne powody dla których, według senatora Bogdana Klicha, prof. Bartoszewskiemu powinien być przyznany tytułu Honorowego Obywatela Krakowa. Wniosek ten cieszy się poparciem radnych Platformy Obywatelskiej oraz Przyjaznego Krakowa. Niestety radni PIS są zdecydowanie przeciwko. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w poparcie tej inicjatywy! Na stronie Gazety Krakowskiej pojawiła się sonda z pytaniem: Czy Władysław Bartoszewski powinien otrzymać tytuł Honorowego Obywatela Krakowa? Bardzo prosimy o zagłosowanie na „TAK”!

W związku z wielkimi upałami, w Krakowie powrócił temat dorożkarskich koni, które nierzadko przez wiele godzin stoją na płycie Rynku Głównego w pełnym słońcu. Dziennik Polski wraz z Anną Szybist z Koła Schumana podjął akcję, która ma na celu wprowadzenie zakazu wjazdu dorożek na Rynek w godz. 10-18, gdy temperatura w cieniu przekracza 28 stopni. Autorzy listu otwartego proszą również o wyznaczenie zacienionego parkingu, zlokalizowanego na Plantach, który pomieściłby wszystkie dorożki. Podpisy pod listem do Prezydenta w tej sprawie, zbierane są w kawiarni Nowa Prowincja przy ul. Brackiej 3-5 oraz w redakcji Dziennika Polskiego przy al. Pokoju 3.

Trwa drugi etap Projektu Diagnoza, realizowanego w ramach Krakowskiego Centrum Programowego. Przypomnijmy, że projekt polega na analizie stanu faktycznego poszczególnych jednostek miejskich. 15 lipca mija termin przekazania konspektów naszej diagnozy.

W sierpniu ruszamy z projektem Wizja Kraków. Swoją wizję Krakowa w roku 2022 przygotuje dla nas wiele wybitnych osób.

Najważniejsza sprawa, którą będzie zajmować Krakowską Platformę w okresie wakacyjnym to właściwe rozegranie sytuacji w Mieście Krakowie. Po przyjęciu uchwały ws. nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Majchrowskiemu, należy wypracować strategię polityczną. Prosimy o Państwa uwagi i sugestie w tej sprawie. Swoje opinie proszę zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Krakowskiej PO. Prosimy też wszystkich członków PO o powstrzymanie się od komentowania tej sytuacji i prezentowania nieuzgodnionych politycznie stanowisk. Takie działanie nie pomaga, a zdecydowanie przeszkadza w prowadzeniu dalszych działań.

Po wakacjach spotykamy się na imprezie integracyjnej Platformy na którą zaprasza Koło Dzielnicy I, szczegóły niedługo.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W najbliższym czasie Rada Miasta Krakowa zdecyduje o wielu ważnych dla Krakowa sprawach, w tym m.in.

 • Czy MPO przejmie obowiązki Miasta w zakresie realizacji tzw. uchwały śmieciowej?
 • Czy prof. Mieczysław Tomaszewski, światowej sławy szopenolog zostanie Honorowym Obywatelem Krakowa?
 • O rozszerzeniu strefy parkowania.
 • O ważnym dla Platformy Obywatelskiej projekcie budowy tzw. skwerów smoczych.
 • O powołaniu nowej instytucji kultury, na którą Minister Dziedzictwa Narodowego daje środki na utrzymanie i przygotowanie kolekcji.

Zaczynają się wakacje – życzę wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia w sierpniu!

Pozdrawiam

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >