Okiem Przewodniczącego. 9 czerwca 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam Szanowne Platformerki i Platformersów.

Jak co tydzień ruszamy z informacją o tym, co w Radzie Miasta i w Krakowskiej PO. Zaczynamy od spraw miejskich:

Odbywamy wielkie święto 25 lat wolności. Na uroczystej sesji Rady Miasta mieliśmy wielką przyjemność wręczyć Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ksiądz Bryła to kapelan Bractwa Kurkowego, środowisk artystycznych, głuchoniemych, wielki wspomożyciel biednych. Na Sali obrad panowała rzadka atmosfera dobra i radości.

W środę kolejna sesja Rady Miasta. W programie miejscowe plany, w tym plan dla Zakrzówka, powołujemy Krakowską Radę Seniorów, ruszmy z nowymi parkami kulturowymi: Stare Podgórze i Nowa Huta, ruszamy z Kartą Rodzinną 3+, ruszamy z programem Przystanek Przedszkolak, ustalamy na 16 listopada termin wyborów dzielnicowych i wyznaczamy miejskiego komisarza wyborczego, realizując zalecenia referendum rezygnujemy z organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022.

Na sesji staje też sprawa znalezienia sposobu na uratowanie Parku im. Jalu Kurka. W tej sprawie jest projekt uchwały kierunkowej. Jednak być może uda się znaleźć porozumienie – spotykamy się w czwartek o godz. 10 w gabinecie Przewodniczącego Rady na spotkaniu ratunkowym znajdziemy porozumienie i park zostanie uratowany. Zgoda jednak buduje… Jest pomysł, będą sojusznicy, uratujemy !

Mamy ostatni tydzień na składanie projektów budżetu obywatelskiego. Czekamy i prosimy, szczególnie Platformersów o udział. To znakomita sprawa i bardzo mocne narzędzie społeczeństwa obywatelskiego. Równolegle ruszamy z projektem tzw. inicjatywy lokalnej, czyli sposobu wspomagania przez obywateli różnych działań Miasta.

W sprawach Platformerskich:

Trwają przygotowania do Prawyborów Platformerskich. Niedługo usłyszymy o kandydatach na kandydata na prezydenta Krakowa. Niedługo usłyszymy o szczegółowych przygotowaniach i zasadach. Tak jak referendum to święto demokracji obywatelskiej, tak prawybory to święto demokracji platformerskiej.

Wracamy do Eurowyborów. Przedstawiam analizę wyników wyborów, najpierw fakty, potem ocena, potem wnioski. Zaczynamy od faktów, pierwsze to wyniki Eurowyborów w 2014:

Wyniki Euro 2014 – Kraków na tle innych miast

Polska Kraków Małopolska Warszawa Wrocław Poznań Gdańsk Łódź
Frekwencja 23,83% 40,18% 27,16% 38,10% 33,25% 32,71% 35,94% 29,30%
PO 32,13% 37,80% 26,45% 43,80% 42,93% 44,52% 54,16% 46,36%
PiS 31,78% 25,72% 34,29% 26,47% 25,70% 21,57% 23,33% 28,39%
SLD 9,44% 6,91% 5,76% 8,32% 12,20% 12,32% 6,86% 7,56%
JKM 7,15% 6,91% 8,29% 5,81% 7,96% 7,11% 6,86% 6,20%
JG 3,16% 6,73% 6,92% 3,89% 2,79% 3,39% 1,91% 2,99%
ZZ 3,98% 5,50% 9,49% 1,66% 2,94% 2,05% 1,56% 1,46%

Teraz Eurowybory 2009:

Wyniki Euro 2009 – Kraków na tle innych miast

Polska Kraków Warszawa Wrocław Poznań Gdańsk Łódź
Frekwencja 24,53% 39,98% 43,36% 35,19% 37,64% 38,94% 32,20%
PO 44,43% 50,63% 54,28% 52,82% 59,89% 64,52% 53,82%
PiS 27,40% 32,35% 22,32% 23,59% 17,14% 21,43% 22,25%
SLD 12,34% 9,66% 11,35% 13,58% 11,30% 9,01% 14,52%
JKM 1,10% 1,51% 1,16% 1,30% 1,21% 1,04% 1,05%

I najważniejsze – dynamika zmian czyli przyrosty i spadki 2014/2009:

Porównanie – dynamika 2014/2009

Polska Kraków Warszawa Wrocław Poznań Gdańsk Łódź
Frekwencja -0,70% 1,07% -3,00% -2,00% -5,00% -3,00% -3,00%
PO -12,30% -13,00% -10,50% -10,00% -15,00% -10,00% -7,00%
PiS 4,38% -4,70% 4,00% 2,00% 4,00% 2,00% 6,00%
SLD -2,90% -3,00% -3,00% -1,00% 1,00% -2,50% -7,00%

Tyle fakty, teraz ocena:

Na plus:

 • dobry wynik PO w Krakowie 37,80%, choć zdecydowanie mniej niż w 2009,
 • Róża Thun – bardzo dobry wynik, choć zdecydowanie mniej niż w 2009,
 • znacząco słabszy wynik PIS, -4,7%,
 • znacząco słabszy wynik SLD -3,00%

Na minus:

 • spadek notowań PO w porównaniu z 2009 rokiem -13,00%, jeden z największych spadków pośród miast dużych,
 • rażący spadek notowań PO w Małopolsce,
 • utrata 2 mandatu do Europarlamentu w Małopolsce.

I wnioski:

 1. Biorąc pod uwagę, że wyniki wyborów samorządowych są o 5-7% niższe dla PO niż w Eurowyborach – musimy się liczyć w wyborach samorządowych z wynikiem 30-35%.
 2. Takie notowania i stosunkowo słaby wynik PIS w Krakowie, a także stosunkowo słaby wynik SLD powinny dać PO 20-23 mandaty. Celem naszej kampanii samorządowej do Rady Miasta powinno być osiągnięcie 23 mandatów i to jest możliwe. Wariant minimum to 20 mandatów, wszystko poniżej wg. tych danych może być porażką. Co prawda na posiedzeniu zarządu optymistycznie mówiono o 24-26 mandatach, ale ja uważam realistycznie, że 23 mandaty możemy osiągnąć.
 3. Musimy się liczyć z bardzo słabym wynikiem wyborów samorządowych do Sejmiku, na poziomie 11-14 mandatów. Jeszcze można to naprawić, ale trzeba ostro działać !
 4. Niebezpieczny i wymagający pogłębionej analizy jest znaczący spadek notowań PO w Krakowie, jeden z większych w dużych miastach. Taką analizę przedstawię !

Podsumowując – Mamy szansę wygrać samorządowo w Krakowie, ale nie będzie to łatwe. Trzeba mieć dobre listy, sojuszników i jak najmniej konfliktów. Przed nami – Krakowską PO – poważna próba !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >