Okiem Przewodniczącego. 8 września 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowne Platformerki i Platformersi, sympatycy naszej partii, a także wszyscy inni, którzy to czytają !

Jak co tydzień informacje o tym, co w Krakowskiej Platformie i Radzie Miasta Krakowa. Zaczynamy od Platformy:

Odbyło się posiedzenie Rady Powiatu dotyczące zatwierdzenia list. Stosunkowo szybko, ale i kontrowersyjnie, przedyskutowano listy do Rady Miasta. Ponieważ jestem tym osobiście zainteresowany i mocno zdenerwowany, pozwolę sobie tego na razie nie komentować. Wszystkich, proszących mnie o zdanie i stanowisko, a także o plan działania – bardzo proszę, wstrzymajmy się na razie od komentarzy, wstrzymajmy się od poważniejszych działań, prędzej czy później zrealizuje się bowiem powiedzenie: „jak sobie pościelesz – tak się wyśpisz…”

Osobom pytającym mnie dlaczego nie ukazuje się Newsletter PO, przesyłany mailowo do członków Krakowskiej PO – odpowiem – NIE WIEM. Nie wiem dlaczego nie jest realizowana uchwała Zjazdu Krakowskiego PO zalecająca kontynuację tych działań. Wiem, że sam wysyłałem swoją część informacji o PO i o RMK, wiem, że wysyłał informacje z Wiejskiej poseł Józef Lassota, ale mimo wysyłania naszych materiałów nie są one przesyłane dalej. Dlatego umieszczam je na swojej stronie internetowej www.kosmider.krakow.pl, dlatego na swojej umieszcza poseł Lassota. Dziękuję tym kilkuset czytelnikom czytającym co tydzień info „Okiem Przewodniczącego”.

I sprawy Rady Miasta Krakowa:

W tym tygodniu kolejna sesja Rady Miasta Krakowa. Na sesji obok szeregu, i to bardzo licznego, spraw sprzedaży mienia mamy uchwałę o kolejnej zmianie Statutu Miasta. Będzie też wprowadzona uchwała o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa Panu Adamowi Macedońskiemu.

Pan Adam Macedoński to nie tylko wybitny i oryginalny krakowski artysta, ale i działacz niepodległościowy. Jego prace plastyczne, wiersze i działalność w stworzonym przez siebie Międzynarodowym Studio Folksongu były ledwie tolerowane przez władze komunistyczne. Całe jego życie, od wczesnej młodości aż do upadku PRL-u, było poświęcone walce o niepodległość Polski. Działał w różnych organizacjach opozycyjnych lub współpracował z nimi. Wśród wielu jego zasług warto przede wszystkim wymienić te działania, które podejmował wtedy, gdy opór przeciwko władzy komunistycznej nie był tak powszechny jak po 1980 roku. Już w latach 50-tych XX wieku organizował ruch oporu przeciw narzuconej Polsce władzy komunistycznej. W 1956 r. uczestniczył w działaniach Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Politechniki Krakowskiej oraz był organizatorem pomocy dla powstania na Węgrzech. W 1960 r. uczestniczył w obronie krzyża w Nowej Hucie. Był pomysłodawcą i wydawcą pisma „Krzyż Nowohucki”. Od 1976 r. współpracował z KOR-em, w 1977 r. uczestniczył w ROPCiO. W 1978 r. założył tajny Instytut Katyński, który już od 1978 r. wydawał konspiracyjnie „Biuletyn Katyński”. W 1979 r. zostaje współzałożycielem Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy oraz sygnatariuszem deklaracji założycielskiej KPN. Jest członkiem Kapituły Medalu „Niezłomnym w Słowie”. W stanie wojennym był internowany.

W czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miasta i nadzwyczajna sesja poświęcona przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży.

W te wakacje minęło 750 lat od powstania pierwszej pisemnej wzmianki o Radzie Miasta Krakowa. Latem 1264 roku, 7 lat od lokacji Krakowa, pojawił się pierwszy dokument ówczesnej Rady Miasta Krakowa. Świadczy to o wielkiej sile samorządowego Krakowa, o wielkiej sile ówczesnej krakowskiej społeczności. Mamy czym się szczycić !

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >