Okiem Przewodniczącego. 8 października 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Przed Radnymi trzy bardzo ważne uchwały mieszkaniowe – Polityka Mieszkaniowa, zasady wynajmu mieszkań komunalnych oraz zasady zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym. Do projektów uchwał zgłoszono szereg poprawek, ale powinny one zostać uchwalone na najbliższej sesji.

Na najbliższej sesji Radni zajmą się również problemową sprawą nazwania skweru imieniem Wielkiej Armii Napoleona. Jak pisaliśmy w poprzednim Newsletterze, były z tym pewne kłopoty, ale udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

Rada Miasta Krakowa kontynuuje także poważną dyskusję na temat nowych zasadach przyjmowania śmieci. Od lipca 2013 r. będzie obowiązywać nowa opłata śmieciowa, którą będzie płacił każdy mieszkaniec, zaś za wywóz śmieci odpowiadać będzie miasto, organizując przetargi dla poszczególnych rejonów. Taki system obowiązuje już w większości państw Europy, a Kraków musi w najbliższym czasie zadecydować o wielu szczegółowych kwestiach, np. od czego liczyć opłatę śmieciową (ilość mieszkańców, powierzchnia , zużycie wody).

Muzeum PRL – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponował, aby miasto przejęło istniejące ale bardzo słabo dofinansowane Muzeum PRL – Oddział Muzeum Historii Polski z dofinansowaniem Ministerstwa w wysokości 1 mln zł rocznie. Żal nie skorzystać z takiej propozycji, ale z drugiej Radni zwracają uwagę na szereg wyzwań dot. spraw finansowych, organizacyjnych jak również programowych. Powołano Zespół, w skład którego wchodzą radni z wszystkich opcji politycznych, specjaliści muzealnicy i historycy oraz urzędnicy Magistratu. Po kilku spotkaniach zespół podjął decyzję o powołaniu tego muzeum w organizacji od początku przyszłego roku oraz o przygotowaniu wytycznych programowych, spraw organizacyjnych, finansowych i logistycznych. Obecna nazwa muzeum ma charakter roboczy, a docelowa powstanie w wyniku konkursu na koncepcję muzeum. W ten sposób został wypracowany kompromis, który daje szansę na nowoczesne muzeum zarówno dla mieszkańców, jak i turystów przybywających do Krakowa.

Powoli finalizuje się sprawa Parku Duchackiego. Po szeregu spotkań z właścicielem terenów przedstawiona została ostateczna propozycja tj. znajdziemy gotówkę na częściową zapłatę, ale pod warunkiem, że właściciel zgodzi się na szybką wymianę gruntów, tak aby nastąpiło to jeszcze w 2012 roku. Czekamy na decyzję właściciela, z całą mocą podkreślając, że wszystko musi się zamknąć w 2012 roku. Jeżeli coś się stanie i nie uda się tego zrobić w tym roku – sprawa zostanie uziemiona na lata.

Sprawa koalicji PO z Prezydentem Miasta prof. Jackiem Majchrowskim:

Dobiegają końca rozmowy zespołu Platformy Obywatelskiej (w składzie: Ireneusz Raś – Przewodniczący Regionu Małopolskiej PO, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Krakowskiej PO, Grzegorz Stawowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO), z prof. Jackiem Majchrowskim – Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie zawarcia porozumienia w Radzie Miasta Krakowa.

Niestety ostatnie artykuły dowiodły, że ktoś przekazał do prasy szereg nieprawdziwych informacji w tej sprawie. W związku z tym faktem, serdecznie Państwa prosimy o wstrzymanie się z oceną sytuacji do czasu ewentualnego ustalenia ostatecznych zasad współpracy. Wyniki prowadzonych negocjacji zostaną Państwu przekazane oficjalnie w stosownej kolejności. Rezultat rozmów z prof. Majchrowskim poznają w pierwszej kolejności członkowie Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa oraz członkowie Zarządu Krakowskiej PO. O ostatecznym porozumieniu zadecydują statutowe organy Platformy, nastąpi to jeszcze w październiku. Oczywiście w miarę możliwości będziecie Państwo informowani o postępach prac w tej sprawie, zarówno poprzez Newsletter, jak również w tracie organizowanych spotkań.

Równolegle Klub Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa musi podjąć ostateczną decyzję na temat głosowania uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa. Podjęta przed wakacjami uchwała o nieudzieleniu Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011, która przypomnijmy została podtrzymana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, skutkuje obowiązkiem głosowania uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. Decyzja w tym zakresie w oczywisty sposób związana jest z rozstrzygnięciem sprawy ewentualnego porozumienia Klubu Radnych PO z Prezydentem.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Kończy się pierwszy etap prac Krakowskiego Centrum Programowego PO RP tzw. Diagnoza. Planujemy na listopad organizację posiedzenia Rady Programowej KCP, podczas którego omówiona zostanie realizacja projektu Diagnoza, podziękujemy oficjalnie wszystkim zaangażowanym w projekt osobom oraz rozpoczniemy kolejny etap prac Krakowskiego Centrum Programowego tj. Projekt Wizja KRK 2022.

W imieniu Macieja Schaba serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym szkoleniu z cyklu „Prawo na co dzień”. Temat szkolenia to „Umowa sprzedaży i wykonywanie usług – czyli jak skutecznie składać reklamacje?”. Szkolenie odbędzie się w najbliższą środę tj. 10 października 2012 r. w godz. 17.00-20.00 w Sali Konferencyjnej Biura Regionu Małopolskiej PO w Krakowie, ul. św. Gertrudy 26-29.

W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie Zarząd Powiatu PO RP Kraków. Podczas Zarządu zapadnie decyzja o terminie posiedzenia Rady Powiatu PO RP Kraków (planowany termin 27 października br.) oraz opracowany zostanie porządek obrad Rady Powiatu. Członków Rady Powiatu bardzo prosimy o uwzględnienie w swoich kalendarzach planowanego terminu posiedzenia Rady (27 października 2012 r.).

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >