Okiem Przewodniczącego. 8 lipca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegłym tygodniu odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Zarządu PO RP Kraków. W trakcie spotkania omówiono, przyjęty podczas chorzowskiej Konwencji PO, kalendarz wyborów wewnętrznych oraz zatwierdzono wzór ankiety skierowanej do wszystkich członków PO.

Ankieta zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej w trakcie wakacji. Każdy członek Krakowskiej PO otrzyma na swoją skrzynkę e-mail, w którym znajdzie link do ankiety. Chcemy zapytać wszystkich członków Krakowskiej PO, o ocenę konieczności zmian na szczeblu krajowym, o sprawy światopoglądowe, oczekiwania wobec władz centralnych, ocenę działań Zarządu Krakowskiego. Ponadto zapytamy o aktywność kół, priorytety miejskie.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Pan Tadeusz Matusz, który od 1 sierpnia br. obejmie stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Członkowie Zarządu wspólnie z nowym Wiceprezydentem omówili aktualną sytuację w mieście oraz przeanalizowali wyzwania stojące przed nami. Najbliższy czas będzie okresem wytężonej pracy nad programem działań dla Wiceprezydenta. Wierzymy, że nasz nowy Wiceprezydent jest gwarantem ładu i spokoju w zarządzaniu krakowską edukacją.

Jednocześnie sporo kontrowersji budzi decyzja Prezydenta Jacka Majchrowskiego o mianowaniu Anny Okońskiej-Walkowicz na stanowisko doradcy prezydenta ds. opieki społecznej. W opinii jednych nie należy podchodzić do tego emocjonalnie i traktują sprawę za drugorzędną. Według tej grupy to jedynie możliwość dokończenia paru ważnych spraw w opiece społecznej. Pozostała grupa uznaje ten ruch za kolejne negatywne działanie Prezydenta Majchrowskiego, które miało na celu ośmieszenie PO i sugeruje, że mogłoby to być powodem zawieszenia porozumienia PO-Majchrowski. Czas pokaże! Jedno jest niewątpliwie pewne, Krakowska PO stoi przed dużą szansą pokazania swoich możliwości w dziedzinie edukacji i spraw społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli również radni Sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentujący Kraków (Małgorzata Radwan-Ballada, Teresa Starmach oraz Kazimierz Barczyk), z którymi dyskutowano na temat działań zabezpieczających interesy Krakowa przy podziale tzw. Projektów Europejskich. Ważne jest, aby w nowym okresie programowania Kraków uzyskał jak największe środki z UE na działania inwestycyjne i bieżące. Małopolska dostanie na okres 2014-2020 około 13 mld zł. Biorąc pod uwagę jedynie liczebność zameldowanych w Małopolsce (23% stanowią mieszkańcy Krakowa), Kraków powinien uzyskać ok. 3 mld zł. Patrząc jednak na realną liczbę (studenci, niezameldowani i przyjezdni – około 32-35%) to już kwota ok. 4 mld zł. Jako najważniejsze priorytety do realizacji uznaje się obecnie Projekt Nowa Huta Przyszłości, inwestycje transportowe, rewitalizację, działania antysmogowe. Liczymy, że nasi reprezentanci w Sejmiku Województwa Małopolskiego podejmą skuteczne działania dające Krakowowi należne środki.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W najbliższą środę tj. 10 lipca odbędzie się ostatnia przed wakacjami sesja rady Miasta Krakowa. W trakcie sesji przyznane zostaną Medale „Cracoviae Merenti”, radni przyjmą szereg kolejnych planów miejscowych, wprowadzone zostaną uchwały zmieniające budżet. Kolejna sesja odbędzie się dopiero 28 sierpnia br.

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Krakowa. W sektorach I, II, III świadczone one są przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. W sektorach IV i V, do czasu zakończenia postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, mieszkańcy mają zapewniony odbiór odpadów na podstawie umowy, zawartej przez zarządzającego systemem z konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową. Tam gdzie system już działa, można mówić o dużych oszczędnościach w porównaniu do założeń. Po ostatecznych rozstrzygnięciach w brakujących sektorach zostaną dokonane zmiany w opłatach śmieciowych w skali miasta. Jednocześnie miasto planuje przez całe wakacje monitorować efekty realizacji odbioru śmieci. Początki są trudne, mamy sygnały o wielu błędach i brakach, ale miejmy nadzieję, że przez wakacje wszystko się ustabilizuje.

Antysmogowy Plan Przyspieszenia:

Już jutro radni Platformy Obywatelskiej przedstawią podczas konferencji prasowej projekt, przygotowanej przez PO, uchwały Rady Miasta Krakowa ws. kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie.

W styczniu tego roku, przy okazji dyskusji o projekcie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, Platforma Obywatelska przedstawiła swoje uwagi na temat działań na rzecz poprawy jakości stanu powietrza w Krakowie. Radni PO we współpracy z Krakowskim Centrum Programowym PO RP opracowali Antysmogowy Plan Przyspieszenia.

W ramach realizacji założeń Antysmogowego Planu Przyspieszenia powołano w ostatnim czasie w Radzie Miasta Krakowa Komisję Ekologii i Ochrony Powietrza.

Kolejnym zaproponowanym działaniem jest przyjęcie kierunkowej uchwały Rady Miasta Krakowa, która szczegółowo określa szereg zadań, niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Krakowie w ciągu najbliższych 5 lat, czyli do roku 2018.

Działania niezbędne do realizacji określonych w uchwale kierunkowej celów zostały podzielone na 7 głównych zakresów: prewencyjny, komunikacyjny, finansowy, planowania przestrzennego i budownictwa, legislacyjny, proekologiczny oraz dot. monitoringu i informacji. Są to działania zarówno ograniczające obecny poziom niskiej emisji, termo modernizacyjne, w dziedzinie transportu publicznego, akcje informacyjno-promocyjne. Szacunkowy koszt działań to 500-600 mln złotych.

Ponadto projekt uchwały określa szczegółowy harmonogram działań na lata 2013 – 2017. Uchwała obliguje również prezydenta miasta Krakowa do kwartalnych sprawozdań z wykonania działań począwszy od 31 grudnia 2013 r. Projekt uchwały zostanie skierowany do przez wakacje do konsultacji społecznych.

Turystyka i Promocja Miasta pod lupą Krakowskiego Centrum Programowego PO RP:

Platforma Obywatelska przygotowała program poprawy promocji Krakowa w Europie, jej profesjonalizacji oraz rozwoju turystyki. Program ten stara się uzupełnić luki w dotychczasowym zarządzaniu turystyką i promocją miasta. Podchodzi nowocześnie do zagadnienia kreowania marki miasta oraz stawia na rozszerzenie badań i monitoringu turystyki. Program Platformy ma na celu rozsądne inwestowanie pieniędzy w promocję miasta tak, by każda złotówka na nią wydana zwracała się kilkukrotnie wraz z przyjeżdżającym do Krakowa turystą.

Rokrocznie Kraków odwiedza ponad 8 mln gości, z czego ponad 2 miliony to turyści z zagranicy. W 2012 roku goście w Krakowie zostawili szacunkowo około 3,5 mld złotych, czyli prawie tyle, ile wynosi roczny budżet całego miasta. Turystyka jest potężną gałęzią gospodarki miasta, odpowiada za około 10-15% miejsc pracy (7% w branży turystycznej, reszta w usługach okołoturystycznych). Jeśli turystyka ma się szybko rozwijać i dalej generować wpływy do kasy miasta, ważne jest by Kraków był cały czas miastem „modnym” i „topowym”, do którego turyści chętnie będą przyjeżdżać. W dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych czasach, same atrakcje turystyczne nie wystarczą – trzeba umieć je sprzedać.

Kraków na tle innych miast europejskich nie jest konkurencyjny. Nasze miasto pod względem rocznej liczby noclegów turystycznych zajmuje dopiero około 40 miejsce. Na przestrzeni ostatnich 8 lat pozycja ta nie uległa niestety zmianie. Wyprzedzają nas m.in. takie miasta jak: Cork, Galway, Lyon, Sevilla, Valencia, Drezno, Stuttgart, Helsinki czy Oslo, które to wydawać by się mogło mają mniejszy potencjał turystyczny od Krakowa. Po piętach depczą nam również Ryga, Salzburg, Bukareszt czy Tallin. Dlatego uważamy, że pomimo kryzysu nie należy ciąć wydatków na promocję miasta, a te które są wydawane do tej pory wydawać rozsądniej, tak by każda zainwestowana złotówka zwracała się kilkukrotnie w wydatkach turystów.

Platforma Obywatelska proponuje:

 1. Zwiększyć wydatki na promocję (obecnie z miast Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań) wydajemy na nią najmniej.
 2. Wprowadzić mierniki efektywności wydawanych pieniędzy – sprawdzać czy akcje promocyjne i działania są skuteczne, i czy dzięki nim rzeczywiście przyjeżdżają do nas turyści.
 3. Rozpocząć profesjonalne kreowanie marki Kraków, stworzyć profesjonalną strategię promocji, którą poprzedzą liczne badania.
 4. Poszerzyć zakres badań turystycznych miasta o aspekty postrzegania marki Kraków na świecie i pozycjonowania tej marki na tle konkurencji.
 5. Zintensyfikować promocję za granicą (obecnie promujemy się głównie w Polsce).
 6. Wykreowanie przez miasto nowych produktów turystycznych tak by zniwelować zjawisko sezonowości.
 7. Poprawić i zintensyfikować współpracę z branżą turystyczną.
 8. Położyć większy nacisk na promocję w Internecie przy użyciu marketingu wirusowego oraz mediów społecznościowych.

Minister Karpiński odwiedził Kraków:

O przyszłości Nowej Huty przedstawiciele Platformy Obywatelskiej dyskutowali w ubiegłym tygodniu w Krakowie z Ministrem Skarbu Włodzimierzem Karpińskim.

Minister Skarbu zadeklarował wsparcie dla tego projektu. – Cieszę się, że projekt ten ma szanse otrzymać wsparcie rządowe. To projekt, który ma dla nas znaczenie strategiczne. Dzięki niemu powstanie wiele nowych miejsc pracy, to także duży potencjał dla inwestorów – podkreślił w trakcie spotkania Ireneusz Raś, przewodniczący Małopolskiej Platformy.

Projekt Nowa Huta Przyszłości wzbudza coraz więcej zainteresowania. Posłowie i radni Platformy Obywatelskiej dyskutowali o przyszłości projektu z samym Ministrem Skarbu. W spotkaniu wziął także udział Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Kraków pokłada duże nadzieje w tym projekcie, ale wsparcie ze strony Ministerstwa jest dla niego kluczowe. Projekt ma już silne filary w postaci wypracowanej w ramach międzynarodowego konkursu zintegrowanej wizji funkcjonalno-przestrzennej oraz dostępności komunikacyjnej. Wyniki konkursu posłużyły za materiał wyjściowy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Na spotkaniu z ministrem podkreślono znaczenie projektu dla efektywnej współpracy świata nauki z biznesem. Taka forma współpracy jest najskuteczniejsza perspektywy wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Minister obiecał, że będzie rekomendował nowohucki projekt jako projekt wzorcowy. Będzie wspierał starania zarówno o środki z pomocy technicznej, jak i Programu Jessica -europejskiego wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Zadeklarował także, że przeanalizuje możliwość włączenia do współpracy w ramach projektu spółek skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności badawczo-rozwojowej.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >