Okiem Przewodniczącego. 8 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Sugerujemy Prezydentowi przesunięcie w czasie decyzji w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Jako Klub Radnych PO chcemy mieć trochę więcej czasu na podjęcie tej decyzji, gdyż sprawa jest poważna i wymaga głębszej analizy, a nie doraźnych działań.

Realizując postulaty przedsiębiorców proponujemy Prezydentowi powołanie zespołu zadaniowego ds. meleksów. Na jednym z posiedzeń zarządu krakowskiej PO członkowie PO – przedsiębiorcy zajmujący się meleksami poprosili o mediacje w sprawie nowych zasad użytkowania meleksów w Krakowie. Zaproponowaliśmy więc Prezydentowi powołanie Zespołu zadaniowego, który wspólnie zajmie się tymi problemami.

Proponujemy 7 sektorów w zakresie obsługi śmieciowej miasta. Uznając, że zachowanie konkurencyjności jest dla Krakowa w zakresie gospodarki śmieciowej kluczowe oraz mając na względzie doświadczenia innych miast (np. Gdańsk, który ustalił przy dużo mniejszej ilości mieszkańców 6 rejonów uzyskał oszczędność rzędu 30 %), chcemy większej ilości sektorów, sugerujemy ich 7 i jesteśmy elastyczni w określeniu granic tych rejonów.

Odbyliśmy spotkanie z przedsiębiorcami z placów targowych w sprawie realizacji uchwał śmieciowych. Była to kontynuacja spotkania śmieciowego w ramach Krakowskiego Centrum Programowego. W związku z kontrowersją w zakresie interpretowania zapisów tzw. deklaracji uznano za właściwe wprowadzenie do niej zmian, powodujących ujednoznacznienie zapisów.

W środę, 10 kwietnia, o godz. 10.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad przewidziano m.in. kolejne działania w związku z planami zagospodarowania przestrzennego miasta. Powróci sprawa tzw. Centrum Autyzmu oraz rada przedyskutuje sprawę utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie. Ponadto radni będą dyskutować o emisji obligacji komunalnych, zwanych „VI Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”. Środki uzyskane z emisji tych obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Ruszyły spotkania Krakowskiego Centrum Programowego. Pierwsze z nich dotyczyło opracowania pozytywnego programu dla krakowskiej edukacji. W spotkaniu zespołu ds. edukacji uczestniczyli radni, szefowie kół PO, reprezentanci różnych środowisk, w tym osoby zajmujące się edukacją na co dzień. Pierwsze ustalenia są następujące:

 • program edukacji będzie obejmował kolejne 2 kadencje, tj. do 2022 roku,
 • dodatkowo powstanie plan szczegółowy na lata 2013-2015,
 • tworząc program uwzględnione zostaną opinie różnych środowisk, w tym uczestniczących przy Okrągłym Stole Edukacyjnym,
 • w kwietniu zespół planuje ustalić założenia programu, w maju jego treść, następnie przeprowadzone zostaną konsultacje w Klubie Radnych PO, w krakowskiej PO, by gotowy dokument przedstawić Prezydentowi,
 • ostateczna wersja zostanie przedstawiona publicznie.

Najbliższe spotkanie zespołu odbędzie się w środę, 17 kwietnia br. Zapraszamy!

Odbyło się również kolejne spotkanie Krakowskiego Centrum Programowego w sprawach diagnozy oceny wsparcia przedsiębiorczości i funkcjonowania skarbu w Urzędzie Miasta Krakowa. Po długiej i burzliwej dyskusji uznaliśmy za właściwe zarekomendowanie Prezydentowi następujących głównych działań:

 • scentralizowanie działań dot. wspierania przedsiębiorczości w jednej instytucji – Biurze ds. Przedsiębiorczości,
 • powołanie Krakowskiej Rady Gospodarczej jako ważnego zespołu konsultacyjnego głównych działań gospodarczy Miasta Krakowa,
 • zwiększenie sprzedaży mienia komunalnego, w tym mieszkań i lokali użytkowych.

Kolejne spotkania w ramach Krakowskiego Centrum Programowego:

 • 17 kwietnia – Zespół ds. Edukacji i rozmowa o celach i działaniach pozytywnego programu dla krakowskiej edukacji,
 • 18 kwietnia – Projekt Nowa Huta Przyszłości – najważniejszy projekt inwestycyjny Krakowa, wymyślony i forsowany przez Platformę Obywatelską,
 • 20 kwietnia – Spotkanie Rady Programowej KCP.

Zwołujemy posiedzenie Rady Programowej Krakowskiego Centrum Programowego. Zapraszamy posłów, senatorów, radnych sejmiku, osoby funkcyjne w centrali PO na spotkanie Rady Programowej Krakowskiego Centrum Programowego, które odbędzie się w sobotę 20 kwietnia br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Biura Regionu (Hotel Royal).

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >