Okiem Przewodniczącego. 6 sierpnia 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Sytuacja w Krakowie:

Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrzyła sprawę uchwały Rady Miasta o nieudzieleniu Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2011 rok. RIO uznała, że Uchwała została przyjęta z naruszeniem prawa, ale naruszenie to miało charakter nieistotny. Według RIO w sposób nieistotny została naruszona procedura udzielania absolutorium, w szczególności fakt, że nie wykazano odpowiedzialności organu wykonawczego za niewykonanie budżetu. Jednocześnie potwierdzono, że Rada Miasta Krakowa miała przesłanki merytoryczne do nieudzielenia absolutorium, gdyż niepłacenie w terminie za zobowiązania Miasta, co miało miejsce w 2011 r. stanowi istotne naruszenie prawa i daje podstawę do nieudzielenia absolutorium. Oznacza to, że Klub PO w Radzie Miasta Krakowa podejmując taką decyzję miał do tego pełne prawo.

Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uznania uchwały Rady Miasta o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi otwiera Radzie prawo, ale i obowiązek, głosowania uchwały w sprawie zorganizowania w Krakowie referendum w sprawie odwołania Prezydenta w związku z nieudzieleniem absolutorium. Na temat tej uchwały będziemy dyskutowali na jesieni. Decyzję dotyczącą uchwały o referendum chcemy przedyskutować z członkami PO w Krakowie.

Obecnie prowadzone są rozmowy na temat ewentualnego porozumienia pomiędzy Platformą Obywatelską i Prezydentem Majchrowskim. Przedstawiliśmy Prezydentowi gotowe rozwiązania. Czekamy, aż Prezydent się do nich odniesie. Mamy też nadzieję, że Prezydent przedstawi swoje pomysł na poprawę sytuacji w mieście. Do czasu wypracowania ostatecznego stanowiska, nie będziemy informować o przebiegu i efektach prowadzonych z Prezydentem negocjacji. Ustaliliśmy, że dopiero po wakacjach podejmiemy w tej sprawie ostateczną decyzję. Jeżeli wypracujemy kompromis, Platforma zdecyduje się na koalicję. Jeżeli nie, to zostanie nam wariant głosowania referendum. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zamierzamy skonsultować efekty rozmów z Prezydentem z członkami Krakowskiej Platformy.

Jak pewnie już wiecie z doniesień prasowych – sytuacja finansowa miasta jest coraz trudniejsza. Efektem tego było niezapłacenie w terminie płac i innych zobowiązań Miasta wobec nauczycieli i szkół niepublicznych. Pogłębiają się trudności Miasta w terminowym płaceniu, miasto po prostu traci płynnośd finansową. Na razie „ofiarami” są nauczyciele szkół niepublicznych, ale trzeba się liczyć z pogłębianiem się braku płynności i nieregulowaniem coraz większej liczby zobowiązao miasta. To sytuacja bardzo zła i niebezpieczna. Zła dla tych, którzy czekają na pensje, ale przede wszystkim zła dla całego miasta, które traci wiarygodność finansową, przez co musi płacić dodatkowe koszty. Jakie jest wyjście? W firmie rozwiązania byłyby oczywiste – wstrzymanie wszystkiego czego nie musi się finansować i co nie niesie karnych odsetek, ogromny plan oszczędnościowy i natychmiastowe upłynnianie wszystkiego co się da. Przekładając na działania miejskie – to oszczędności gdzie się da i zwiększanie dochodów gdzie się da. Ale takie działania już mieliśmy i opory społeczne zatrzymały takie działania. Więc albo zdecydujemy się na poważne, bardzo trudne i niepopularne działania, albo takie sytuacje niepłacenia będą się powtarzać i stawać się chroniczne. Wtedy coraz więcej ludzi będzie poszkodowanych i niepokoje będą coraz większe. Musimy zdecydować co będzie mniej trudne dla mieszkańców – niepopularne oszczędności i podwyżki czy pogłębianie się złej sytuacji, coraz więcej niepłaconych pensji i zobowiązań, większe koszty i coraz trudniejsza sytuacja Miasta. Oczywiście za bieżące funkcjonowanie Miasta odpowiada Prezydent, ale Rada jest od radzenia i dobrych decyzji nawet w takiej sytuacji.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Trwają rozmowy zespołu w składzie: Ireneusz Raś – Przewodniczący Regionu PO, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Krakowskiej PO, Grzegorz Stawowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO, z prof. Jackiem Majchrowskim – Prezydentem Krakowa. Jak pisaliśmy powyżej rozmowy te są na razie wstępne. Kiedy zostaną wypracowane rezultaty tych rozmów – będziemy te propozycje konsultować z członkami PO, zarówno na poziomie władz statutowych, jak również kół Platformy w Krakowie.

Zakooczył się kolejny etap Projektu Diagnoza. Wielu Platformersów, zainteresowanych działaniami Miasta w różnych dziedzinach funkcjonowania przygotowało konspekty, a niektórzy przygotowali już pełną diagnozę poszczególnych obszarów. Dokonujemy porównań działań Krakowa do działań w innych miastach metropolitalnych i dochodzimy do ciekawych wniosków i propozycji. Szczegóły znane będą po wakacjach, teraz prosimy wszystkich działających przy tym projekcie o szczegółową diagnozę.

Podsumowaliśmy przekazane przez przewodniczących Kół ankiety. Ich wyniki są bardzo interesujące, np. za najważniejsze wydarzenie w Krakowskiej PO uznano powołanie Krakowskiego Centrum Programowego i konwencję programową; członkowie PO czują się dość dobrze poinformowani o tym co dzieje się w PO (tu dobra ocena Newslettera), ale też czują się źle poinformowani o tym, co robią radni Miasta i bardzo źle co robią radni dzielnic. Będziemy musieli to zmienić, aby informacje o pracach poszczególnych przedstawicieli PO były znane wszystkim członkom Krakowskiej Platformy Obywatelskiej!

„Młodzi Demokraci” dla bezpieczeństwa na drogach. W środę, 25 lipca Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, korzystając z okazji „Dnia Bezpiecznego Kierowcy”, postanowiło zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i przeegzaminować ich z wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie zakupili ponad sto kamizelek odblaskowych, które następnie rozdali przechodniom, rowerzystom oraz kierowcom przy ulicy Siennej. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców Krakowa!

Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun zaprasza Państwa do wzięcia udziału w quizie roamingowym. Wśród poprawnych odpowiedzi losowane będą upominki a Ci, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania, mogą wygrać wycieczkę do Brukseli. Szczegóły konkursu na stronie: www.rozathun.pl/email-stawka-wieksza-niz2

Ruszamy z nowym cyklem informacyjnym – (PO)wieści z Wiejskiej – czyli bieżące informacje z Sejmu i Senatu od naszych krakowskich posłów i senatorów. W ten sposób nasi koledzy reprezentujący Kraków w Sejmie i Senacie będą informować Krakowską Platformę o najważniejszych sprawach, które dzieją się w przy Wiejskiej. (PO)wieści z Wiejskiej koordynuje poseł Józef Lassota, a informują wszyscy posłowie i senatorowie. Tak więc nasz Newsletter powoli się rozszerza!

Już we wrześniu:

 • W sobotę 22 września na terenie KS Borek (w Borku Fałęckim) odbędzie się Platformerski Piknik. Podczas pikniku rozegramy mecz, odbędzie się koncert, przeprowadzimy również akcję charytatywną. Spotkanie odbędzie się przy kiełbaskach. Pamiętajcie – sobota 22 września godz. 16.00-20.00. Organizatorem spotkania jest Koło PO Stare Miasto.
 • Odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Klubu Debaty Liberalnej – szczegóły niedługo, obiecujemy, że temat będzie zaskakujący!
 • Przeprowadzimy szkolenia dla szefów, skarbników i sekretarzy kół.
 • Rozpocznie się kolejna seria posiedzeń Zarządu Krakowskiego, a także odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu (planowany termin Rady Powiatu – październik).

Jeszcze raz życzę wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku! Do zobaczenia we wrześniu! Pozdrawiam i jadę na wakacje!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >