Okiem Przewodniczącego. 4 marca 2013.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

27 lutego br. odbyła się LXVIII sesja Rady Miasta Krakowa. Kolejne rejony Krakowa zostały pokryte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwalono plan dla obszaru „Piastowska” oraz poprawiono plan „Cystersów”.

Ponadto radni podejmując stosowne uchwały kontynuowali prace dotyczące poprawy organizacji krakowskiej edukacji, zmiany Statutu Miasta Krakowa oraz gminnego becikowego. Mocą uchwały zdecydowali o podziale Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Rada Miasta Krakowa przyjęła oraz ogłosiła jednolity tekst uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających – to bardzo istotna kwestia dla środowiska krakowskich przedsiębiorców. W ciągu ostatnich lat, na listę branż chronionych i zanikających zostało dopisanych 13 zawodów. Sprawa ta przeprowadzona była przez radnego Janusza Chwajoła.

Przed radnymi kolejne bardzo trudne wyzwanie: nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbyło się I czytanie pakietu 4 uchwał dotyczących tej tematyki – wkrótce zostaną podjęte ostateczne decyzje.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ostatni piątek odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu PO RP w Krakowie. w trakcie posiedzenia podsumowane zostały ostatnie szkolenia dla sekretarzy i skarbników kół. Skarbnik powiatu przedstawił również sprawozdanie na temat weryfikacji składek członkowskich. Dobrą wiadomością jest fakt, iż zadłużenie krakowskich kół w ostatnim czasie znacznie spadło. Niestety wciąż zdarzają się nieścisłości stanu faktycznego z systemem CRC. Jeśli zatem mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia w związku ze składkami członkowskimi bardzo prosimy o kontakt ze skarbnikiem Państwa koła, który przekaże te informację do Biura Regionu. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie zaopiniowania powołania nowego koła o nazwie Koło Aktywności Społecznej PO RP w Krakowie. W trakcie posiedzenia Zarządu poruszono również kwestię reformy krakowskich szkół oraz uchwał śmieciowych.

7 marca o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się prezentacja „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” autorstwa zespołu pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera, wśród prelegentów m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos.

Koło Ekonomiczne i koło Młodych zapraszają członków PO na debatę w sprawie planowanego rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Krakowa. Prezentację tematu przedstawi Wojciech Wojtowicz, przewodniczący Komisji Infrastruktury w Radzie Miasta Krakowa. Prezentacja wraz z debatą odbędzie się dniu 14 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Biura Regionu Małopolskiego PO RP, ul. Gertrudy 26-29.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >