Okiem Przewodniczącego – 31 sierpnia 2015

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2015 r.

Witam powakacyjnie.

Dziękuję za ogromne zainteresowanie pierwszym powakacyjnym Newsletterem. Te kilkaset osób czytających newsletter to dla mnie duży zaszczyt i zobowiązanie. Dziś najpierw o działaniach Rady Miasta, potem o działaniach Krakowskiej PO. Ruszamy:

Odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta Krakowa. Obok wielu spraw budżetowych, w zakresie miejscowych planów i spraw dotyczących mienia znalazło się kilka spraw kontrowersyjnych. Pierwsza to zgoda na wzniesienie pomnika Józefa Kałuży – wielkiego piłkarza Cracovii. W tej sprawie, choć rzecz dotyczyła jedynie zgody na wzniesienie pomnika, którego inwestorem jest Stowarzyszenie, Rada odesłała projekt do Prezydenta w celu wyjaśnienia spraw finansowych. Mam nadzieję, że pomnik Józefa Kałuży w Krakowie powstanie, szczególnie, że płacą za to fundatorzy !

Druga kontrowersyjna sprawa to zwiększenie finansowania Teatru Variete i przeznaczenie 450 tys zł na zwiększenie dotacji w tym roku na wyprodukowanie nowego spektaklu. Sprawa wyglądała bardzo kontrowersyjnie, więc po sesji sprawdziłem szczegóły. Okazuje się, że inwestycja kosztowała o ponad 2 mln zł mniej niż pierwotnie zakładano. Okazało się jednak, że część wyposażenia musiała zostać zakupiona ze środków bieżących, zmniejszając o 950 tys zł możliwości finansowania zadań bieżących Teatru, w tym właśnie przygotowanie nowego spektaklu. W sumie inwestycja kosztowała o 1 mln mniej niż zakładano i część zadania sfinansowano ze środków bieżących. Stąd zaszła konieczność zwiększenia dotacji o 450 tys zł. I właśnie o to chodziło w tej zmianie budżetowej.

Teatr Variete ma wieloletni plan finansowy zakładający dofinansowanie w wysokości 2,7-2,9 mln zł rocznie w kolejnych latach. Zapytałem, jak to jest w innych teatrach muzycznych, finansowanych przez samorządy. I tak Teatr Rozrywki w Chorzowie, finansowany jest przez Województwo Śląskie coroczną dotacją w wysokości ok. 10 mln zł. Teatr Muzyczny Roma finansowany jest przez Miasto Warszawa coroczną dotacją w wysokości ok. 8,5 mln zł . Przypomnę, Teatr Variete będzie finansowany w wysokości 2,7-2,9 mln zł. Ciekawe są też dane Teatru Variete za ostatni okres. Odbyło się 15 spektakli, dochody z biletów wyniosły ok. 550 tys zł, przy kosztach spektakli 540 tys zł. I najciekawsze – frekwencja, mimo dość drogich biletów wyniosła aż 92%. To bardzo dobry wynik. Te dane trzeba zweryfikować. Jeżeli się potwierdzą, to mamy do czynienia zgoła z inną niż dyskutowana na sesji i w mediach sytuacją. Jednak sprawie Teatru Variete trzeba poświęcić sporo uwagi, monitorować zarówno finanse, jak i działalność merytoryczną. Trzeba to robić w oparciu o fakty !

Ważną sprawą była uchwała wspierająca małe księgarnie i dająca im w ramach programu wspierania branż chronionych i zanikających możliwość stosowania stosunkowo niskich czynszów także wtedy, kiedy obok książek prowadzą działalność klubową. Przed nami jednak jeszcze sprawa rezolucji wspierającej czytelnictwo poprzez ochronę ceny książki. Pisałem o tym w ubiegłotygodniowym felietonie.

Parlament RP finalizuje teraz wiele ważnych spraw. Kluczowe to ustawa krajobrazowa i ustawa o rewitalizacji. W sprawie wdrożenia ustawy krajobrazowej Rada wyrazi swoją wolę wdrożenia zmian i rozpocznie się proces przygotowywania szczegółowej uchwały, która będzie musiała zostać bardzo szeroko konsultowana. Druga ważna ustawa, o rewitalizacji ma jeden szkopuł. Zmienia ona jednocześnie kilka ustaw, w tym zmienia ustawę o planowaniu przestrzennym pozwalając planować sklepy wielkopowierzchniowe bez miejscowych planów, jedynie decyzją administracyjną. Zwróciła na to uwagę nasza koleżanka – Todzia Maliszewska, wspólnie chcemy prosić naszych posłów o błyskawiczną zmianę w tym projekcie.

I Krakowska Platforma Obywatelska:

Zbieramy podpisy pod krakowską listą kandydatów na posłów i senatorów. To bardzo ważne i to okazja do przekonywania wyborców. Działamy !

Przypominam o ankiecie platformerskiej, do której linka dostaliście w lipcu. Klikając na link wchodzicie w ankietę i pokazujecie co myślicie w sprawach Platformy, Krakowa, Polski i polityki. Serdecznie zapraszam !
Pozdrawiam wszystkich

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >