Okiem Przewodniczącego. 31 marzec 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam Państwa

Jak co tydzień informacje i komentarze z Rady Miasta Krakowa.

Głównym wydarzeniem tygodnia była Sesja Specjalna Rady poświęcona problemom edukacji w Krakowie a głównym powodem były narastające problemy związane z działaniami Prezydenta w tym zakresie. Na sesję zaproszeni byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, związki zawodowe, rodzice ale i urzędnicy. Była to jedna z najdłuższych sesji, najpierw Prezydent, Pani Wiceprezydent i urzędnicy oraz osoby przez nich wyznaczone mówiły o przeprowadzonych i planowanych działaniach. Trwało to prawie 3 godziny i przez wielu było traktowane jako świadome przedłużanie i zwlekanie. Prezydent i jego ludzie mówili o demografii (co roku ilość uczniów zmniejsza się o około 1500-2000 osób), o zwiększających się kosztach edukacji, przy zmniejszającej się liczbie uczniów (kiedyś w budżecie udział wydatków na edukacje wynosił 32 %, potem 34%, obecnie prawie 42% wszystkich wydatków miasta to edukacja i związane z tym dziedziny), mówiono o wcześniej podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, o sukcesach tym zakresie. Potem odbyła się dyskusja, w dużej mierze zdominowana przez radnych PO. Najpierw Przewodniczący Klubu PO, Grzegorz Stawowy przedstawił efekty poprawek radnych PO w zakresie edukacji (wyremontowane szkoły i obiekty edukacyjne), zaproponował przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy z przetargów m.in. na edukację, uznał za niezbędne restrukturyzację Zespołu Ekonomiki Oświaty, a przede wszystkim zaproponował powołanie tzw. Okrągłego Stołu Edukacyjnego jako miejsca gdzie będą prezentowane koncepcje i pomysły, konsultowane i weryfikowane. To chyba najlepszy sposób na te trudne zmiany. Generalnie w opinii radnych PO reforma edukacji jest niezbędna ale musi być dobrze przygotowana, szeroko skonsultowana i wdrażana. Media spuentowały to tak: „Reforma tak, ale nie tak”, dlatego kluczową sprawą jest Okrągły Stół Edukacyjny. Po dyskusji radnych rozpoczęły się wystąpienia gości: dyrektorów, rodziców, związkowców. Dominowało przekonanie o konieczności reform ale i totalna krytyka sposobu reformowania sieci szkół, stołówek, działań logistycznych. Po 4 godzinnej dyskusji wystąpił Prezydent i urzędnicy. Prezydent podtrzymał wolę reform, urzędnicy tłumaczyli dlaczego poszczególne działania zostały podjęte. Na koniec przegłosowaliśmy rezolucję ws. sytuacji w edukacji krakowskiej. Była to bardzo pouczająca dyskusja, pierwsze w tej skali konsultacje społeczne.

Podsumowując, także przed Platformą Obywatelską w Krakowie stoi problem reformy systemu edukacji w Krakowie, jak i co popieramy, czego nie popieramy i dlaczego. To w obecnej chwili najważniejszy problem Krakowa i także my, PO, musimy się w tej sprawie określić.

W najbliższym czasie na sesji będą stawały projekty uchwał w sprawie likwidacji i przekształcenia MDKów i będzie dobrze aby właśnie Okrągły Stół Edukacyjny temu był poświęcony i aby główny głos mieli w tym radni PO. Zapraszam w tych trudnych sprawach do dyskusji.

Z poważaniem

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >