Okiem Przewodniczącego. 3 września 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Dziś rozpoczął się okres zebrań wyborczych w krakowskich strukturach Platformy. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PO wybory w kołach potrwają do 15 września br. Kolejnym etapem będzie planowany na 6 października Zjazd Powiatowy. Następnie w terminie 21 października – 27 października odbędzie się Zjazd Regionalny, by ostatecznie spotkać się na Konwencji Krajowej 23 lub 30 listopada.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu PO i Regulaminem wyborów w strukturach PO, w zjazdach powiatów uczestniczą delegaci z kół wybrani według zasad określonych przez Zarząd Regionu (w Małopolsce przelicznik wynosi 1 delegat na każdych 7 członków koła), członkowie rady w powiecie, radni wszystkich szczebli samorządowych z terenu powiatu – członkowie Platformy, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu powiatu – członkowie Platformy.

Natomiast w zjazdach regionów uczestniczą delegaci wybrani na zjazdach w powiatach, członkowie rady regionu, regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego.

W ubiegły piątek odbyło się posiedzenie Zarządu PO RP w Krakowie. Głównym tematem posiedzenia była organizacja Zjazdu Powiatowego PO RP w Krakowie. W trakcie spotkania członkowie Zarządu podjęli uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Powiatowego PO w terminie 6 października 2013 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym UJ na Kampusie UJ na Ruczaju. Ponadto powołano Komisję Zjazdową, która odpowiedzialna będzie za organizację Zjazdu. Przewodniczącą Komisji została Katarzyna Gajus-Wyrwicz, wiceprzewodniczącym Jakub Kosek, zaś członkami Komisji: Wojciech Krzysztonek, Maciej Żmuda, Robert Ulicz oraz Bogdan Smok.

30 lipca br. otrzymali Państwo maila z linkiem do specjalnie przygotowanej przez Zarząd Krakowski Ankiety Platformerskiej. Jeśli nie znaleźli jeszcze Państwo czasu na jej wypełnienie, uprzejmie informujemy, że link do ankiety będzie aktywny do połowy września. Jeszcze w tym tygodniu dostaną Państwo powtórny mail ze swoim indywidualnym linkiem do ankiety. W ankiecie zawarte są pytania światopoglądowe, dotyczące oceny bieżącej sytuacji w kraju, określające oczekiwania wobec władz centralnych PO, oceniające działania Zarządu Krakowskiego, a także krótka część statystyczna. Ponadto zapytamy o aktywność Państwa kół i priorytety miejskie.

W wakacje rozpoczął się kolejny projekt Krakowskiego Centrum Programowego o nazwie Obywatelska Wizja Krakowa. Projekt ten polega na zebraniu jak największej liczby opinii wśród osób niebędących członkami PO, a interesujących się bieżącymi wydarzeniami oraz działaniami samorządowymi. Celem projektu jest zainteresowanie różnych środowisk wspólnym tworzeniem Obywatelskiej Wizji Krakowa.

Grupą docelową projektu są ludzie biznesu, kultury, sportu, działający w organizacjach pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, instytucji nauki i kultury, duchowni oraz wszyscy ci, którzy pełnią rolę lokalnych liderów opinii. To właśnie ich opinia na temat funkcjonowania miasta jest dla nas kluczowa.

Poglądy przedstawicieli różnych grup społecznych zbierane będą poprzez przeprowadzanie anonimowej ankiety, przygotowanej w ramach prac Krakowskiego Centrum Programowego.

W celu zebrania jak najbardziej wymiernych wyników została również opracowana instrukcja, mająca na celu standaryzację badania. Jej przestrzeganie pozwoli osiągnąć odpowiednią jakość wywiadów oraz ułatwi późniejszą analizę ankiet.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ten projekt! Wierzymy, że w Państwa otoczeniu jest wiele osób, które warto zapytać o sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. Zebrane przez Państwa ankiety prosimy o przesyłanie na adres: wizja.krakowa@gmail.com

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W środę 28 sierpnia, po wakacyjnej przerwie, odbyła się LXXX sesja Rady Miasta Krakowa.

Tematem, który wzbudził największe emocje był projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Kraków pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa. Był to projekt grupy mieszkańców Miasta, złożony przez Ruch Palikota. Radni niemalże wspólnym głosem obalili argumenty przytoczone przez projektodawców i po gorącej acz merytorycznej dyskusji, Rada odrzuciła projekt w I czytaniu. Mamy do Straży Miejskiej różne uwagi, uważamy że powinna być reformowana ale nie likwidowana.

Kontrowersyjną acz formalnie niewielką sprawą była korekta uchwały dotycząca zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. Pierwotną uchwałę podjęliśmy w lipcu 2013, wprowadziliśmy tam wiele ograniczeń, ale też zastosowaliśmy, poza jedną sprawą, okres przejściowy. Wprowadziliśmy zasadę, dotychczas nieobowiązującą, że jeżeli ktoś otrzymuje pomoc mieszkaniową w dowolnej postaci – nie może korzystać ze sprzedaży. Jednak tylko dla tego nowego zapisu nie wprowadziliśmy tzw. okresu przejściowego. To poprawiliśmy na ostatniej sesji, ale była to okazja do kolejnej dyskusji na temat zasadności sprzedawania mieszkań z bonifikatą.

Następnie Rada przyjęła Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. To bardzo ważne zagadnienia, mające wpływ na rozwój naszego Miasta.

Rada podjęła również uchwałę ustalającą kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich czynności zmierzających do obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tzw. „polityki śmieciowej” po wprowadzeniu zmian od lipca br. pozostawia wiele do życzenia. Rada oczywiście dostrzega ten problem i oprócz działań na rzecz obniżenia opłat, stara się wymóc polepszenie obecnego stanu rzeczy.

Rada wyraziła także wolę przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do realizacji projektu partnerskiego pn. „Parasol – Praca – Przyszłość”, przygotowywanego przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL.

Antysmogowy Program Przyspieszenia. Po wakacjach radni ruszają z Antysmogowym Programem Przyspieszenia. W wakacje przeprowadzono konsultacje społeczne Programu oraz zaopiniowano Wojewódzki Program Ochrony Powietrza. Jednym z najistotniejszych założeń jest wprowadzenie zakazu użytkowania w Krakowie nieekologicznych paliw stałych. W tej sprawie krakowska PO wypowiedziała się już wcześniej, uznając za właściwe wdrożenie takiego zakazu.

System gospodarowania odpadami. Wraca sprawa nowego systemu gospodarowania odpadami i ewentualnego zmniejszenia opłaty śmieciowej. Chcemy szczegółowo przeanalizować plusy i minusy obecnego systemu, dokonać korekt i poprawek, a także rozpatrzyć obniżenie opłaty. Obniżenie opłaty jest możliwe, bo przetargi na odbiór odpadów dały spore oszczędności. Mamy więc pewność obniżki, nie wiemy jeszcze o ile, choć są gotowe projekty ale gdyż musimy poznać aktualną ekonomię systemu. Nie jest również pewne kiedy nastąpią te obniżki, bowiem według obecnych zapisów ustawy każda zmiana – nawet zmniejszenie opłaty – zmusza wszystkich do kolejnego wypełniania tzw. deklaracji śmieciowych. Zastanawiamy się także czy w przyszłości nie zmienić sposobu naliczania opłaty, obecnie jest według ilości zadeklarowanych osób w gospodarstwie. Niestety obecnie złożone ankiety wykazują zaledwie 560 tys. osób produkujących odpady w Krakowie, a zameldowanych jest ok 760 tys. mieszkańców, zaś według zużycia wody mieszka w Krakowie na stałe około 1 mln osób. Wygląda zatem na to, że 560 tys. mieszkańców płaci za około 1 mln produkujących odpady. Gdyby to udało się zmienić to opłata jeszcze bardziej spadnie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >