Okiem Przewodniczącego. 3 września 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

31 sierpnia br. odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO. W trakcie spotkania:

 • omówiono sygnalizowane w ankietach, potrzeby krakowskich kół. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu serii szkoleń dla sekretarzy, skarbników oraz przewodniczących kół. Ponieważ z ankiet jasno wynika, że brakuje wśród członków Krakowskiej PO przepływu informacji, planowane jest stworzenie forum dyskusyjnego, do którego dostęp będą mieli jedynie członkowie Platformy. Ponadto będą odbywać się regularne spotkania programowe, podczas których będą prezentowane i omawiane działania programowe partii;
 • podjęto uchwałę w sprawie elektronicznego trybu rejestrowania i przekazywania uchwał oraz protokołów władz kół PO RP w Krakowie. Uchwała wprowadza procedurę elektronicznego dostarczania przez koła PO RP w Krakowie uchwał władz kół, o których mowa w § 3 ust. 6 Statutu PO RP oraz dokumentów, o których mowa § 27 ust. 11 Statutu PO RP. Ponadto, w niniejszej uchwale Zarząd PO RP w Krakowie zawnioskował do Zarządu Regionu PO RP w Małopolsce o wprowadzenie procedury umożliwiającej elektroniczne dostarczanie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 Statutu PO RP przez władze PO RP w Krakowie oraz § 9 ust. 2 Statutu PO RP przez koła PO RP w Krakowie. Przyjęta przez Zarząd Krakowskiej PO procedura zostanie w najbliższym czasie przekazana Zarządom Kół;
 • odbyła się prezentacja oraz analiza wstępnego projektu racjonalizacji sieci szkół w Krakowie autorstwa Pani Marty Pateny – Radnej Miasta Krakowa;
 • omówiono sprawy organizacyjne Pikniku Krakowskiej Platformy Obywatelskiej, który odbędzie się 22 września w KS Borek.

Trwają prace Krakowskiego Centrum Programowego – na poziomie wizerunkowym jak i programowym. Wciąż analizujemy efekty projektu Diagnoza na poziomie sterowania etapem. Propozycje zmian w działaniach Miasta wynikające z projektu będą przedstawiane na posiedzeniach zarządu PO, podczas spotkań z członkami PO, a także będziemy je upubliczniać i proponować wdrożenie. Takie działania planujemy m.in. w zakresie przedsiębiorczości, strategii Miasta, sprawach mieszkalnictwa, w zakresie działania organizacji pozarządowych i wielu spraw społecznych. Upublicznienie postępów Krakowskiego Centrum Programowego połączone będzie z prezentacją strategii wizerunkowej, o czym w najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani przez rzecznika Centrum Grzegorza Gawłowskiego.

Przypominamy, że już dziś odbędą się dwie ważne prezentacje programowe. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Poniedziałek, 3 września, godz. 17.00 – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych, 3 piętro, pokój nr 303 (pokój radnych PO) – Prezentacja wstępnego projektu racjonalizacji sieci szkół w Krakowie autorstwa Pani Marty Pateny. Projekt był wstępnie przedstawiany przed wakacjami Klubowi Radnych PO, a ze względu na wagę sprawy powinien być także znany ogółowi zainteresowanych członków PO.
 • Poniedziałek, 3 września, godz. 18.30 – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych, 3 piętro, pokój nr 303 (pokój radnych PO) – Prezentacja projektów uchwał mieszkaniowych w Radzie Miasta Krakowa. Projekty dotyczą Nowej Polityki Mieszkaniowej, nowych zasad wynajmu mieszkań komunalnych i nowego programu zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym gminy Kraków. Równolegle powiemy też o projekcie ustawy Rządu PO-PSL w tej sprawie.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

29 sierpnia 2012 r. odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta Krakowa. Sesja rozpoczęła się od dużych emocji dot. wystąpienia Pana Józefa Pilcha, radnego Klubu PiS w audycji radiowej Poranny Gość Radia Kraków z dn. 28 sierpnia br. Radny Pilch insynuował wtedy, jakoby Platforma Obywatelska stała za upublicznieniem faktu postawienia przez Prokuraturę zarzutów kryminalnych wobec wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela. Bogusław Kośmider jako Przewodniczący Krakowskiej PO zażądał w tej sytuacji publicznego sprostowania tych pomówień oraz publicznych przeprosin ze strony Józefa Pilcha, uznając że brak reakcji utrudni współpracę z Radnym Pilchem, jako Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Radny Pilch ma czas na sprostowanie swoich słów do następnego posiedzenia Rady Miasta Krakowa.

Porządek obrad był bogaty, a za najważniejsze sprawy procedowane podczas sesji należy uznać kontynuację działań zmierzających do reorganizacji krakowskiej edukacji (podjęte zostały 3 uchwały), przyjęcie programu parkingowego dla Krakowa oraz zmianę statutu miasta.

 • Reorganizacja krakowskiej edukacji to stopniowa likwidacja niektórych szkół specjalnych, ale też utworzenie przedszkola specjalnego i ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przekazania jednostce budżetowej Gimnazjum nr 9 obsługi finansowo-księgowej.
 • Program parkingowy – problem coraz bardziej odczuwalny i jak dotąd nierozwiązywalny – wreszcie został uporządkowany. RMK wskazała Prezydentowi kierunki działania w tym zakresie. Polegać one mają na wybudowaniu 17 parkingów na obrzeżach miasta (tzw. przesiadkowych) oraz ok. 20 parkingów położonych bliżej centrum.
 • Zmiana statutu miasta – bardzo ważne zmiany dla krakowskich dzielnic! Uchwalone zmiany zobowiązują Prezydenta do przeznaczania środków dla rad dzielnic w wysokości zgodnej z Wieloletnia Prognozą Finansową. W praktyce uniemożliwi to „obcinanie” dzielnicowych budżetów. Ponadto budżet każdej dzielnicy będzie zapisany w postaci osobnego załącznika w budżecie miasta. Zmiany te wejdą w życie od 2013 r.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >