Okiem Przewodniczącego – 3 lutego 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo.

Kolejna informacja o tym, co w Krakowskiej Radzie Miasta. Wielu to interesuje, więc zaczynamy:

Ostatnia środowa sesja to przede wszystkim budżet Krakowa na 2015 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa, to zmiana zasad przyjęć do przedszkoli, to wreszcie rezolucja ws. finansowania S7 do granic Małopolski. Udało się wreszcie zamknąć sprawę komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Staszek Zięba został jej przewodniczącym.

O Budżecie i WPF wiele już mówiono (m.in. moje propozycje przedstawiłem tutaj). Prezydent przyjął autopoprawką znaczną część propozycji PO, w tym w szczególności zwiększenie środków na dzielnice, Krakowski Budżet Obywatelski, zieleń i parki, tereny sportowe, drogi, termomodernizację. Prezydent przyjął także sporo lokalnych poprawek. W głosowaniu za budżetem głosował Klub Radnych PO i Klub Prezydencki Przyjazny Kraków, przeciw byli radni PiS. Widać więc jaki jest realnie układ w Krakowskim Samorządzie.

Jedną z poruszanych przy okazji Budżetu spraw było finansowanie Pomnika AK w Krakowie. Przypomnijmy, że to dzięki staraniom Radnych PO miał być w Krakowie Pomnik AK, miał kosztować około 400 tys. zł i miał być sfinansowany z prywatnych składek fundatorów. Okazuje się jednak, że pomnik będzie kosztował ponad 2 mln zł, fundatorzy mają 71 tys. zł i proszą Miasto o sfinansowanie tego pomnika. Jest oczywisty opór, bo wcześniejsze ustalenia, bo skala wydatków, bo w ten sposób (ze składek) finansowane są w Krakowie inne pomniki i trzebaby je sfinansować w pierwszej kolejności, bo jest wspaniałe, współfinansowane przez Miasto, Muzeum AK. Z drugiej strony Pomnik miałby dotyczyć bardzo ważnej dla Polaków historii największej armii podziemnej świata, to ostatni chyba akt pamięci o walecznych Polakach, walczących na najtrudniejszym z frontów II wojny światowej. Zdania są podzielone. Możliwe są realnie następujące warianty:

 1. Zostawienie jak jest, czyli zbiórka prywatna, realnie brak pomnika.
 2. Sfinansowanie pomnika przez Miasto, ale wtedy musimy sfinansować inne pomniki i przekazać te środki z innych ważnych zadań.
 3. Wycofać się z takiego pomnika, doprowadzić do powstania mniejszego pomnika, sfinansowanego z danin prywatnych.
 4. W ogóle wycofać się z budowy takiego pomnika.

Zmieniliśmy zasady rekrutacji do przedszkoli. Dwie zasadnicze zmiany to możliwość starania się o przyjęcie do większej ilości przedszkoli, a także zdecydowane preferencje dla osób płacących podatki w Krakowie.

Ruszyliśmy z konsultacjami nowego regulaminu Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Bierzcie w tym udział, zmiany są ważne i warto się do nich odnieść.

Kiedy będzie czytany niniejszy Newsletter – będziemy w trakcie sporych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i na ważnych stanowiskach w Mieście. Jedni odejdą, inni przyjdą. Trzeba bezwzględnie podziękować odchodzącym za ich udział w tworzeniu i zmienianiu Miasta. Jak wielu innych byli elementami tej sztafety, która przez wieki zmienia Kraków. Bardzo dziękuję ! Tym co przychodzą życzę wypełnienia misji, udziału w tej sztafecie zmian, życzę trudnej satysfakcji z bardzo trudnej służby mieszkańcom. Powodzenia !

Pozdrawiam serdecznie

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >