Okiem Przewodniczącego. 3 lutego 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam Szanowne Platformerki i Platformersów.
I znowu najważniejsze informacje okiem Przewodniczącego Rady i okiem członka zarządu Krakowskiej Platformy.

Zaczynamy od spraw miejskich:

W środę odbyła się ważna sesja Rady Miasta Krakowa. Przyjęliśmy uchwały o zasadach konsultacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, odrzucając próby wprowadzenia bocznymi drzwiami referendum w tej sprawie, a także odrzucając wniosek o specyficzną formę konsultacji. Powodem odrzucenia prób referendum jest możliwość wprowadzenia w zakresie referendum ustawowej formy wprowadzenia, w przypadku sondażu deliberatywnego wskazano na niewłaściwość takiej formy konsultacji. Rozpoczęliśmy dyskusję o nowych statutach dzielnic, jest tutaj jeszcze wiele spraw do wyjaśnienia. Rozpoczęliśmy dyskusję o Budżecie Obywatelskim.

W sprawie Budżetu Obywatelskiego trwają prace zespołu zadaniowego. Główne dylematy do rozstrzygnięcia to czy robić budżet miejski z dzielnicowym, czy głosowania odbyć przed czy po wakacjach, jak włączyć NGO, czy powinna być powołana miejska jednostka zajmująca się Budżetem Obywatelskim.

Na sesji przegłosowaliśmy też uchwałę wg projektu PO w sprawie przyspieszenia działań w zakresie likwidacji niskiej emisji, w szczególności przyspieszenia inwentaryzacji palenisk, stworzenia mapy zaopatrzenia w ciepło, tak aby docelowo każdy wiedział kiedy i co go czeka, rozważenie czy Gmina powinna się włączać w termomodernizację prywatnych nieruchomości, rozważenie czy nie powinna być osobna miejska jednostka zajmująca się tym. W tym samym czasie bardzo podobną uchwałę złożył Paweł Ścigalski i PiS. I to było „ciekawe”.

Przesunęliśmy o 1 miesiąc wdrożenie strefy płatnego parkowania. Powodem było z jednej strony słabe przygotowanie miasta, ale i mieszkańców pobierających abonamenty, a z drugiej konieczność dostosowania zasad w strefie do wyroku sądu. Rozszerzona strefa rusza od 1.3.2014.

Odbyliśmy publiczne konsultacje projektów uchwał w sprawie Budżetu Obywatelskiego i w sprawie Młodzieżowej Rady Krakowa. W tej drugiej sprawie były w zasadzie 2 postulaty – aby był budżet na zadania MRK i aby MRK miała inicjatywę uchwałodawczą. Wydaje się, iż w dalszym okresie te postulaty mogą zostać rozważone, na dziś nie ma tego w statucie miasta, a zmiana statutu to poważna i długa sprawa.

I sprawy Platformerskie:

Odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krakowskiego PO. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o prawyborach, o wyborach dzielnicowych i do parlamentu europejskiego, wreszcie o balu platformerskim.

W sprawie bezpieczeństwa, które jest naszym priorytetem oglądnęliśmy bardzo ciekawą prezentację, porozmawialiśmy o koniecznych działaniach, ustaliliśmy co robimy. I do dzieła !

W sprawie prawyborów wstępnie przyjęliśmy projekt regulaminu, rozmawialiśmy wstępnie o terminie przeprowadzenia, walczyły ze sobą: termin szybki – marzec/kwiecień, aby dać czas na promowanie kandydata i wykorzystać tzw. martwy sezon i termin dłuższy – maj/czerwiec aby było po Eurowyborach, też w potencjalnie martwym sezonie politycznym. Zdecydujemy w lutym !

W sprawie wyborów dzielnicowych wygląda na to, że pełnomocników będziemy mieli dopiero ustalonych około połowy marca, po przyjęciu uchwał ws. statutów dzielnic. Zaproponowano, aby pełnomocnik zajmował się nie tylko ustalaniem list, ale i stworzeniem strategii politycznej w dzielnicy.

Grupa Kół, w tym moje macierzyste 2 Koło Gospodarcze, chce zorganizować wieczorem 22 lutego, w sobotę, w Muzeum Lotnictwa na Czyżynach Bal Platformerski. Szczegóły za chwilę w osobnym komunikacie. Poprzednie bale cieszyły się ogromną popularnością. Zapraszamy !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >