Okiem Przewodniczącego. 3 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

27 marca br. odbyła się LXX sesja Rady Miasta Krakowa. Już niejako tradycyjnie radni uchwalili kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tym razem swoje plany uzyskały obszary „Bieńczyce – Osiedle” i „Kantorowicka – Niebyła”. Skorygowano ubiegłoroczną uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.

Ponadto radni odbyli długą i bardzo merytoryczną dyskusję w sprawie rozszerzenia strefy parkowania w Krakowie. Ścierały się dwie główne tezy – pierwsza to rozszerzyć strefę gdyż nie ma innego wyjścia, zdając sobie sprawę że to nie jest ostatnie nasze działanie i teza druga – poczekać z rozszerzaniem do czasu budowy parkingów i miejsc postojowych. Głosowanie rozstrzygnie.

W zakresie bezpieczeństwa w naszym mieście podjęto uchwałę ustalającą kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na wprowadzeniu stałego monitoringu i ochrony terenu Parku im. Henryka Jordana. Radni zajęli się również problemem dopalaczy – efektem jest zmiana uchwały z 2010 roku sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w Mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Kontynuowano także prace w trudnej tematyce „śmieciowej” – zmieniona została uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa na lata 2013 – 2019 do nowych wymogów.

Rada Miasta Krakowa podjęła też rezolucję w sprawie przekazania terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Centrum Muzyki w Krakowie.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W Wielki Czwartek odbyło się wspólne Wielkanocne Spotkanie członków krakowskiej i małopolskiej Platformy Obywatelskiej. Życzenia wielkanocne złożyli zgromadzonym gościom m.in. Ireneusz Raś, przewodniczący Małopolskiej Platformy Obywatelskiej oraz Bogusław Kośmider, przewodniczący krakowskiej PO. W spotkaniu uczestniczyli również ks. Jacek Stryczek oraz przedstawiciele krakowskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podcast TV: Spotkanie Wielkanocne Małopolskiej PO, galeria zdjęć ze spotkania (profil Krakowskiej PO na Facebook’u).

3 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Edukacji, którego zadaniem jest stworzenie pozytywnego programu dla krakowskiej samorządowej edukacji. W spotkaniu wzięli udział zarówno dyrektorzy krakowskich szkół, członkowie i sympatycy PO, jak również strona samorządowa. Dyskusja dotyczyła oceny obecnej sytuacji, wyznaczenia celów strategicznych programu oraz stworzenia mierzalnych kryteriów oceny, które umożliwiłyby monitorowanie rozwoju edukacji.

Już jutro tj. 4 kwietnia br. (czwartek) o godz. 18.15 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Przedsiębiorczości Krakowskiego Centrum Programowego. Na spotkaniu przedstawione zostaną efekty diagnozy UMK w zakresie przedsiębiorczości i skarbu. Taka prezentacja zostanie przedstawiona prezydentowi Miasta i opinii publicznej. W ten sposób zaczynamy przygotowywać działania PO w zakresie przedsiębiorczości i skarbu.

Prezentujemy wstępny plan spotkań programowych PO, organizowanych przez Krakowskie Centrum Programowe Platformy Obywatelskiej w ramach projektu Diagnoza:

 • 4 kwietnia – Program wspierania przedsiębiorczości
 • 18 kwietnia – Nowa Huta Przyszłości
 • 25 kwietnia – Organizacja i zarządzanie spółkami miejskimi
 • 16 maja – Turystyka, informacja i promocja miasta
 • 30 maja – Ekologia – smog, tereny zielone, ruch uliczny
 • 6 czerwca – Reforma edukacji
 • 20 czerwca – Budżet, wieloletnia polityka finansowa i inwestycje strategiczne

Będą to jednocześnie inauguracyjne spotkania branżowych zespołów programowych, opracowujących program PO w danej dziedzinie. Zapraszamy na tzw. programowe czwartki. Po wakacjach planujemy kolejne spotkania programowe z następujących dziedzin:

 • Strategia wykorzystania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020
 • Kultura i dziedzictwo
 • Polityka mieszkaniowa
 • Polityka na rzecz młodych mieszkańców
 • Sport
 • Zarządzanie majątkiem miasta
 • Innowacje

Wszystkie spotkania odbywać się będą o 18.15 w Sali konferencyjnej Biura Regionu PO.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >