Okiem Przewodniczącego. 3 grudnia 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Jako PO podejmujemy decyzję w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa Panu Władysławowi Bartoszewskiemu. Wniosek w tej sprawie, złożony przez senatora Bogdana Klicha, poparło ponad 30 znanych krakowskich postaci. Zgodnie z procedurą najpierw w tej sprawie wypowiadają się Kluby Radnych, potem odbywa się zamknięta dyskusja w tzw. Komisji Głównej, która rekomenduje decyzję, a następnie odbywa się głosowanie Rady Miasta. Chcemy ten etap zamknąć jeszcze w tym roku.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta będziemy dyskutować na temat projektu budżetu na 2013 rok. Budżet ten jest bardzo trudny, nie są w nim ujęte zadania miasta na ponad 120 mln zł. Z drugiej strony szukamy sposobów, aby znaleźć środki na zadania bardzo ważne dla Krakowa, a nie ujęte lub bardzo słabo ujęte w projekcie, jak finansowanie kultury, upowszechniania sportu, Smocze skwery, sprawy dzielnic, sprawy innowacji i projekt Nowa Huta Przyszłości, sprawy remontu dróg w trybie tzw. nakładek czy sprawy np. dofinansowania żłobków. Musimy na to znaleźć nieinwazyjne źródła finansowania. Musimy również podjąć decyzję, czy robimy to w ustaleniu z prezydentem w jego autopoprawce czy własną poprawką. O tym zdecydujemy w tym tygodniu.

Nieubłaganie zbliża się sprawa reformy sieci szkół. Pracuje nad tym zespół w składzie Marta Patena, Małgorzata Jantos, Katarzyna Matusik Lipiec. Zespół w bardzo trudnej dyskusji analizuje sytuację. Wiemy, że co roku ilość dzieci i młodzieży w szkołach samorządowych zmniejsza się o bardzo poważną liczbę, za tym zmniejszają się środki na subwencję oświatową, a z drugiej strony wydatki miasta na edukację rosną. W efekcie edukacja jest finansowana kosztem innych wydatków, a z drugiej strony każdy chce, aby dzieci były dobrze kształcone, w szkole położonej jak najbliżej, nauczyciele i związki zawodowe chcą zachowania miejsc pracy, rodzice spokoju i jak najlepszego kształcenia i wychowywania w szkołach. Musimy ten problem rozwiązać w poczuciu odpowiedzialności za miasto i mieszkańców.

W najbliższym czasie musimy także wdrożyć tzw. nowy system gospodarowania odpadami w Krakowie. Zgodnie z ustawą to miasto będzie odpowiedzialne za odbiór odpadów, miasto będzie organizowało cały system odbioru, a my, mieszkańcy, będziemy płacić tzw. opłatę śmieciową. Musimy określić , według jakiego kryterium powinniśmy tą opłatę naliczać. Możliwe są cztery warianty:

 1. według ilości zadeklarowanych mieszkańców, ale wiemy że w Krakowie mieszka ponad 300 tys. ludzi więcej niż zadeklarowane
 2. według zużycia wody, co byłoby sprawiedliwe, ale podobno nie do końca zgodne z prawem,
 3. według powierzchni, ale odwrotnie proporcjonalnie
 4. według tzw. wariantu mieszanego.

Musimy także określić wymiernie tą opłatę (według Urzędu powinna się ona mieścić w kwocie 12-15 zł za osobę za śmieci segregowane). Najbliższy czas pokaże, jakie zostanie wybrane rozwiązanie.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W poprzednim numerze Biuletynu pisaliśmy o powołaniu Forum Przewodniczących Dzielnic, w skład którego wchodzą członkowie Platformy Obywatelskiej, pełniący funkcje Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Krakowa. Forum zostało powołane m.in. w celu poprawy współpracy pomiędzy dzielnicami, stworzenia platformy wymiany doświadczeń oraz lepszego informowania o działaniach PO na terenie dzielnic.

Podczas spotkania inauguracyjnego Forum, które odbyło się w ubiegłym tygodniu ustalono, że środki z ewentualnej poprawki radnych PO do budżetu w zakresie dzielnic powinny być przeznaczone na zadania priorytetowe. Członkowie Forum planują również zapoznać się szczegółowo z programem nakładek asfaltowych (autorstwa Wojciecha Wojtowicza) oraz planowanej reformy sieci krakowskich szkół. Forum ustaliło również wstępny plan działania w sprawie przygotowania półmetka kadencji dzielnic.

W trakcie spotkania wybrano również prezydium Forum w składzie Wojciech Krzysztonek (Przewodniczący Dzielnicy XIV), Maciej Nazimek (Przewodniczący Dzielnicy X) oraz Jakub Kosek (Przewodniczący Dzielnicy IV).

Ponadto w nadchodzącym tygodniu czekają nas dwa spotkania z posłami na Sejm.

Serdecznie zapraszamy na kolejne, już trzecie spotkanie z posłem na Sejm RP Jerzym Fedorowiczem, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. o godz. 16.00 w Dębnickim Ośrodku Kultury „Tęcza” przy ul. Praskiej nr 52 w Krakowie. Podczas spotkania porozmawiamy o pięciu latach rządów koalicji PO – PSL, osiągnięciach, porażkach i planach na przyszłość. Jak zapewnia Pan poseł wszelkie uwagi i dyskusja mile widziane!

W dniu 10 grudnia br. odbędą się w Krakowie dwa spotkania z posłem na Sejm RP Ireneuszem Rasiem. O godz. 17:00 poseł Ras spotka się z mieszkańcami Nowej Huty w NCK’u, zaś o godz. 19:30 spotkanie odbędzie się w Biurze Regionu Małopolskiego PO RP, ul. św. Gertrudy 26-29.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >