Okiem Przewodniczącego. 29 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

24 kwietnia 2013 r. odbyła się LXXII sesja Rady Miasta Krakowa.

Sprawą, która zdominowała obrady było rozszerzenie strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Dyskusja nt. strefy parkowania była gorąca, prezentowano różne argumenty, ścierały się odmienne poglądy. Za rozszerzeniem strefy opowiedziały się Rady Dzielnic II, V, VII i XIII, które uznały za zasadne ograniczenie parkowania aut oraz ruchu samochodowego na swym terenie. Trzeba było rozwiązać problem i został on rozwiązany – uchwała została podjęta. Jest ona zgodna z trendem ogólnoeuropejskim i w znaczący sposób winna poprawić sytuację w centrum Krakowa.

Kontynuując reformę krakowskiej edukacji podjęto 6 kolejnych uchwał w tej sprawie:

 • Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, os. Willowe 1;
 • Założenie X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 6 oraz włączenie tego Liceum do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 6;
 • Wyłączenie i likwidacja poprzez wygaszanie niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół;
 • Wyłączenie i likwidacja niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół;
 • Likwidacja jednostki budżetowej Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa 33;
 • Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie, os. Niepodległości 19, oraz likwidacja szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie.

W tzw. „sprawie śmieciowej” zmieniono uchwałę Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Dokonano zmiany Statutu Miasta Krakowa – zmiana dotyczy gospodarki finansowej Dzielnic i stworzenia prawnej możliwość utworzenia sołectw na terenie Krakowa jako jednostek pomocniczych niższego rzędu gminy.

Ustalono kierunki działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu powołanie spółki akcyjnej „Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.”. To uchwała będąca elementem bardzo ważnego projektu o wręcz gigantycznym znaczeniu nie tylko dla Nowej Huty, ale też dla całego Krakowa, to szansa na wielkie pieniądze, wielkie inwestycje, wielki rozwój!

Podejmując stosowną uchwałę radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach ogłoszonego I Konkursu na rok 2013 Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Mocą uchwały radni postanowili o wzniesieniu pomnika niedźwiedzia Wojtka – to chyba jedyny taki miś w historii Polski. Niedźwiedź Wojtek był syryjskim niedźwiedziem brunatnym adoptowany przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Andersa. Niedźwiedź brał udział w bitwie o Monte Cassino.

Dla kolejnej części Krakowa uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – tym razem uchwalono plan dla obszaru „Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni”.

Rada Miasta Krakowa objęła honorowym patronatem projekt „Strażnicy Pamięci”, w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegły piątek odbyła się inauguracja Akademii Samorządności Lokalnej PO, organizowanej pod honorowym patronatem Przewodniczącego PO RP w Małopolsce Ireneusza Rasia oraz Przewodniczącego PO RP w Krakowie Bogusława Kośmidera. Inicjatorem Akademii było Forum Przewodniczących Dzielnic PO. Odbywające się w ramach akademii warsztaty kierowane są do wszystkich członków PO, chcących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania krakowskich dzielnic oraz przymierzających się do startu w najbliższych wyborach do rad dzielnic.

Podczas pierwszej edycji warsztatów wykład nt. roli dzielnic w strukturze samorządowej Krakowa poprowadził Wojciech Krzysztonek (politolog; od 2002 roku radny Dzielnicy XIV, od 2011 roku jej przewodniczący). W trakcie spotkania dyskutowano na temat decentralizacji władzy publicznej na przykładzie krakowskich dzielnic, struktury organizacyjnej, kompetencji oraz zadań dzielnic. Po szkoleniu odbyło się integracyjne spotkanie przy grillu z udziałem przewodniczącego PO RP w Małopolsce oraz przewodniczącego PO RP w Krakowie.

Trwają prace Krakowskiego Centrum Programowego. Zespół ds. Edukacji opracowuje właśnie
zarys tzw. Pozytywnego Programu dla krakowskiej Edukacji.
Program obejmować będzie
wytyczne:

 • jak bez większych nakładów finansowych, na które nie stać miasta, zmienić krakowską edukację;
 • podnieść jej jakość w zakresie edukacyjnym, wychowawczym oraz organizacyjnym;
 • przygotować szkoły na przyjście do nich 6-latków;
 • jak zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach;
 • a także jak zoptymalizować szkolnictwo zawodowe.

Trwają też prace nad przygotowaniem działań w zakresie Antysmogowego Programu Przyspieszenia. Członkowie zespołu mają pomysły jak zwiększyć finansowanie projektu, aby przyspieszyć działania w zakresie likwidacji niskiej emisji oraz w zakresie zmniejszania zanieczyszczeń komunikacyjnych. Prace obejmują również zagadnienia prawne.

W maju ciąg dalszy prezentacji Krakowskiego Centrum Programowego dotyczących promocji miasta, spółek komunalnych i wielu innych ciekawych działań. W ten sposób wykorzystujemy swoją wiedzę do tworzenia przyszłego programu wyborczego.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >