Okiem Przewodniczącego. 28 stycznia 2013.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Najważniejsza sprawa, którą w najbliższym czasie zajmie się Rada Miasta to plan przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza. Platforma Obywatelska przygotowała w tym zakresie Antysmogowy Plan Przyspieszenia, który zakłada, że w ciągu 5 lat w Krakowie osiągniemy średniorocznie normy w zakresie głównych norm czystości powietrza. Wymagać to będzie bardzo poważnych działań. Chcemy, wzorem wielu miast, które radzą sobie z tymi sprawami, wprowadzić zakaz używania paliw stałych, w tym węgla, w indywidualnych paleniskach w Krakowie. Dlaczego od razu zakaz paliw stałych? Dwa powody – pierwszy, bo tak robią wszystkie miasta, które radzą sobie ze smogiem i drugi – bo tylko zakaz wszelkich paliw stałych i przejście na gaz, CO i paliwa odnawialne zabezpiecza nas przed paleniem w piecu wszystkim co popadnie. Chcemy wprowadzić jednocześnie wsparcie dla mieszkańców, którzy zrezygnują z palenisk węglowych, zarówno w zakresie dopłat, i to bardzo znacznych, do nowych ekologicznych źródeł ciepła ale i do samych kosztów nowego medium. Tylko w ten sposób możemy być pewni że wszyscy będą korzystać z paliw ekologicznych. Chcemy wprowadzić znaczące ograniczenia dla ruchu kołowego. Średniorocznie 37%, a w okresie letnim prawie 80% zanieczyszczeń pochodzi z ruchu kołowego i to musi być zmienione. I po trzecie utrzymanie – kanałów przewietrzania miasta, terenów zielonych. Musimy na te rzeczy wydać znaczne środki, ale to jest chyba najważniejsza sprawa w Krakowie.

Drugą ważną, acz w skali miasta lokalną sprawą, jest sprawa likwidacji części szkół. W tej sprawie porozmawiamy na posiedzeniu Klubu Radnych, ale i porozmawiamy z Prezydentem. Musimy mieć stanowisko, które uwzględnia potrzeby miasta i mieszkańców. Musimy mieć stanowisko, które jest kompromisem między lokalnym punktem widzenia i widzeniem spraw szerokim.

Zapraszam na Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 30 stycznia. W programie sprawy edukacyjne, ale i o godz. 15 sprawy smogowe. Zapraszam.

Sygnalizuję i zapraszam na Uroczystą Sesję Rady Miasta w sprawie nadania Panu Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Sesja jest 6 lutego, środa, godz 12.00. Zapraszamy!

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W piątek 1 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie zarządu Krakowskiej PO. W programie sprawy Kół, sprawy realizacji planu Platformy w Krakowie, sprawa podpisania Porozumienia Zarządu Krakowskiego PO z Zarządem Grodzkim PSL, sprawa funkcjonowania Forum Przewodniczących Dzielnic PO.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ekologii i Energetyki PO w Krakowie, gdzie w sporym, ponad czterdziestoosobowym gronie rozmawialiśmy o Antysmogowym Planie Przyśpieszenia, o działaniach, które trzeba podjąć aby powietrze w Krakowie było w normie. W dyskusji poruszono wiele spraw, byli obecni radni Sejmiku z Przewodniczącym Kazimierzem Barczykiem, byli radni Miasta, szefowie Kół PO, członkowie i sympatycy PO. Wydaje się, że takie spotkania to dobry pomysł i planujemy, żeby w lutym i marcu odbyć szczegółowe konsultacje Antysmogowego Planu Przyśpieszenia. Szczegóły planu, przygotowanego przez zespół w części Rady Miasta.

Styczniowe forum przewodniczących. 16 stycznia odbyło się kolejne Forum Przewodniczących Dzielnic PO RP, w którym uczestniczył szef krakowskiej Platformy, Bogusław Kośmider. Podczas spotkania omówiono działania dotyczące podsumowania półmetka kadencji w dzielnicach, planowane zmiany w Statucie Miasta Krakowa oraz problem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Tematem forum była także realizacja dwóch nowych projektów „Banku Ciekawych Pomysłów” i „Akademii Samorządności Lokalnej”. Dzięki pierwszemu z nich przewodniczący Dzielnic z PO będą mogli zapoznać się z ciekawymi przedsięwzięciami, realizowanymi na terenie innych dzielnic. Chodzi o to, aby ze sprawdzonych już pomysłów, mogli korzystać także mieszkańcy innych dzielnic. Wymianie takich dobrych praktyk poświęcone będzie kolejne forum. Zaplanowana na luty lub marzec tego roku „Akademia Samorządności Lokalnej” będzie skierowana do osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania krakowskich dzielnic, szczególnie członków PO, którzy myślą o starcie w wyborach do rad dzielnic w 2014 roku. Akademia ma się składać z dwóch bloków wykładów. Pierwszy poświęcony będzie w całości działalności jednostek pomocniczych Krakowa, drugi zasadom prowadzenia kampanii wyborczej. Projekt w imieniu forum koordynuje Wojciech Krzysztonek. Szczegóły już wkrótce.

W lutym przewidujemy, zresztą na wielokrotny wniosek Kół PO w Krakowie, 2 szkolenia:
Szkolenie Sekretarzy Kół PO w Krakowie – piątek 15 lutego, godz. 17.00, Hotel Royal
Szkolenie Skarbników Kół PO w Krakowie – piątek 22 lutego, godz. 17.00, Hotel Royal

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >