Okiem Przewodniczącego – 28.09.2015

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 r.

Witam

Jak co tydzień Newsletter. W ubiegłym tygodniu miały miejsce dwa ważne dla Krakowa wydarzenia. Pierwsze to niekorzystny  dla Krakowa wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws zakazu palenia węglem, drugie to błyskawiczne poprawienie  kontrowersyjnego  zapisu ws hipermarketów. Sprawa pierwsza,  to stwierdzenie, że artykuł, na który powoływał się Sejmik, może być stosowany tylko terytorialnie. Oznacza to, że dla Krakowa taki zapis jest martwy i w konsekwencji powinien zostać poprawiony nowelizacją prawa, czyli właśnie pakietem Arkita, który czeka na podpis Prezydenta RP.
I drugie, niestety pozostający w cieniu pierwszego, to niesłychany wyczyn krakowskich posłów PO w ciągu kilku tygodni poprawiających zły zapis dobrej ustawy. Zaczynamy od Krakowskiej PO.

Jeszcze raz brawo dla Krakowskich Posłów PO: Józka Lassoty i Irka Rasia. Kiedy okazało się, że ważna dla Krakowa i Polski, oczekiwana od 12 lat ustawa o rewitalizacji i jako jedyny  akt prawny pozwalający na poradzenie sobie np. z lokalami, prowadzającymi „szczególnie rozrywkowe” działalności w Krakowie  – została „wykastrowana” z zapisu pozwalającego na wpływanie przez samorządy na lokalizację hipermarketów  – wtedy niektórzy (w tym kupcy i  histerycznie reagujący politycy), ostro proponowali „uwalenie” ustawy rewitalizacyjnej. PO proponowała przyjęcie tej ustawy, naprawdę bardzo ważnej dla samorządów i dającej szerokie możliwości finansowe dla samorządów, a także  zmianę  właściwej ustawy o planowaniu przestrzennym. Okazało się to możliwe, w ciągu prawie miesiąca zmieniono ustawę i pozostawiono właściwy zapis. Brawo Panowie Posłowie, pokazaliście, że da się!

Trwa kampania parlamentarna. Kandydaci na posłów i senatorów prezentują swoje plany i pomysły. Zawsze zwracam uwagę nie tylko na same propozycje, ale także i na ich finansowe pokrycie. Nie wystarczy coś obiecać, trzeba pokazać za co się to da zrobić, z czym będzie się to wiązać.

Moje macierzyste 2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie obchodzi 10-lecie l funkcjonowania. Mamy wśród nas posła, przewodniczącego Rady Miasta, kilkunastu radnych dzielnic, mamy przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury i służby zdrowia. Spotykamy się 9 października w Starych Koniach, czyli Ranczo Teksas przy ul. Kobierzyńskiej. Spotykają się obecni i byli  członkowie Koła, spotykają się przyjaciele i sojusznicy Koła. Zapraszamy!

I sprawy Krakowskiej Rady Miasta

W środę odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Krakowa. Na sesji podjęliśmy kilka ważnych uchwał, związanych z działaniami antysmogowymi. Wskazaliśmy Prezydentowi Krakowa, w ramach uchwał kierunkowych, konieczność szybkiej likwidacji palenisk węglowych w instytucjach i budynkach komunalnych, a także konieczność przeanalizowania zasadności finansowania zewnętrznego inwestycji krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zaapelowaliśmy też do Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska, czyli pakietu Arkita. Osobną kwestią były wzmożone działania radnych, mające na celu umożliwienie wybranej grupie społecznej darmowych przejazdów komunikacją miejską. Jedną z propozycji było danie dzieciom szkół podstawowych prawa do darmowej jazdy w Krakowie. Ma to kosztować 0,5 mln zł miesięcznie, jakoś nie bardzo w te wyliczenia wierzę. Drugą (na szczęście) była tylko analiza, propozycja sprawdzenia wprowadzenia darmowych przejazdów dla dzieci w rodzinach 2!+. Wszystko „da się” zrobić na papierze, tylko trzeba znać i dobrze rozumieć  konsekwencje takich pomysłów, przede wszystkim następstwa finansowe. Jak ktoś dobrze powiedział – „nie ma nic za darmo”,  to co darmowe dla jednych, oznacza albo wyższe koszty dla drugich, albo  zdecydowanie niższy poziom dla wszystkich. Mam nadzieję, że to zweryfikujemy.

 Najważniejsze w tym tygodniu było wydanie przez NSA wyroku, uznającego, że zakaz palenia węglem w Krakowie jest niezgodny z prawem. Kluczowym elementem tego wyroku było stwierdzenie, że możliwy zakaz może być określony, wg obecnie obowiązującego prawa, tylko terytorialnie. To oznacza, że musielibyśmy zamknąć w Krakowie elektrociepłownię i MPEC. I drugie, co sędzia referent podkreślił w uzasadnieniu – ten zapis powinien być zmieniony i powinna być przeprowadzona przez parlament zmiana uwzględniająca te zastrzeżenia. Praktycznie bezpośrednio Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził sensowność, zasadność i zgodność z Konstytucją RP zapisów, zmieniających prawo ochrony środowiska. Stawia to w zupełnie innym, korzystnym dla Krakowa, świetle konieczność podpisania przez Prezydenta Andrzeja Dudę tzw. pakietu Arkita. Trudno mówić o niezgodności z konstytucją, NSA wskazał zasadność – wydaje się, że w tej sytuacji podpisanie nowelizacji jest jeszcze bardziej uzasadnione. Oczywiście, Prezydent Rzeczpospolitej w swej decyzji nie jest zmuszony brać pod uwagę treść wyroku NSA, ale jednak wypowiedziane przez Sąd uzasadnienie mocno wybrzmiało i nie da się tego faktu pominąć. Panie Prezydencie Rzeczpospolitej, prosimy o podpisanie nowelizacji prawa ochrony środowiska. Prosimy zauważyć, że ZA podpisaniem doszedł jeszcze jeden, bardzo ważny argument.

Ruszamy w Krakowie z kolejnymi bardzo ważnymi sprawami :
– Rozpoczynamy wdrażanie tzw. ustawy krajobrazowej. W najbliższym czasie podejmiemy uchwałę intencyjną o przygotowaniu zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Efektem ustawy będzie wielka estetyczna i organizacyjna rewolucja.
– Po przyjęciu przez Sejm, ale i podpisaniu przez Prezydenta Dudę, ustawy rewitalizacyjnej podejmiemy zawarte w niej możliwości. Możemy stworzyć tzw. strefę rewitalizacji w Krakowie, określić bardzo szczegółowe, jeszcze bardziej niż w ramach wielkiego osiągnięcia Krakowa – parku kulturowego, zasady wykorzystania powierzchni. Wydaje się, że właśnie wdrożenie ustawy rewitalizacyjnej może zmienić wygląd części budynków Starego Miasta i zadośćuczynić oczekiwaniom mieszkańców tych rejonów i całego Krakowa.

Pozdrawiam wszystkich,

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >