Okiem Przewodniczącego. 27 sierpnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

31 lipca br. przedstawiciele krakowskiej i małopolskiej Platformy spotkali się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. W trakcie spotkania rozmawiano o trwających wówczas wyborach na Przewodniczącego PO, przyszłości Platformy, planach rządu PO-PSL oraz o najważniejszych kwestiach obecnych w debacie publicznej.

W najbliższy piątek tj. 30 sierpnia br. godz. 17.00 w biurze regionu Małopolskiej PO RP (hotel Royal, ul. Św. Gertrudy 26-29) odbędzie się posiedzenie Zarządu PO RP w Krakowie. Głównym tematem posiedzenia będzie organizacja Zjazdu krakowskiej PO.

30 lipca br. otrzymali Państwo maila z linkiem do specjalnie przygotowanej przez Zarząd Krakowski Ankiety Platformerskiej. Jeśli nie znaleźli jeszcze Państwo czasu na jej wypełnienie, uprzejmie informujemy, że link do ankiety będzie aktywny do połowy września. W ankiecie zawarte są pytania światopoglądowe, dotyczące oceny bieżącej sytuacji w kraju, określające oczekiwania wobec władz centralnych PO, oceniające działania Zarządu Krakowskiego, a także krótka część statystyczna. Ponadto zapytamy o aktywność Państwa kół i priorytety miejskie.

W wakacje rozpoczął się kolejny projekt Krakowskiego Centrum Programowego o nazwie Obywatelska Wizja Krakowa. Projekt ten polega na zebraniu jak największej liczby opinii wśród osób niebędących członkami PO, a interesujących się bieżącymi wydarzeniami oraz działaniami samorządowymi. Celem projektu jest zainteresowanie różnych środowisk wspólnym tworzeniem Obywatelskiej Wizji Krakowa.

Grupą docelową projektu są ludzie biznesu, kultury, sportu, działający w organizacjach pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, instytucji nauki i kultury, duchowni oraz wszyscy ci, którzy pełnią rolę lokalnych liderów opinii. To właśnie ich opinia na temat funkcjonowania miasta jest dla nas kluczowa.

Poglądy przedstawicieli różnych grup społecznych zbierane będą poprzez przeprowadzanie anonimowej ankiety, przygotowanej w ramach prac Krakowskiego Centrum Programowego.

W celu zebrania jak najbardziej wymiernych wyników została również opracowana instrukcja, mająca na celu standaryzację badania. Jej przestrzeganie pozwoli osiągnąć odpowiednią jakość wywiadów oraz ułatwi późniejszą analizę ankiet.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ten projekt! Wierzymy, że w Państwa otoczeniu jest wiele osób, które warto zapytać o sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. Zebrane przez Państwa ankiety prosimy o przesyłanie na adres: wizja.krakowa@gmail.com

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

System gospodarowania odpadami. Funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami po ponad miesiącu od rozpoczęcia jego działania, reakcje na problemy zgłaszane przez mieszkańców i zarządców oraz nowa forma kontaktu z MPO – te zagadnienia poruszane były podczas konferencji prasowej zorganizowanej 6 sierpnia br. przez Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W spotkaniu z dziennikarzami oprócz Przewodniczącego udział wzięli: Henryk Kultys, prezes MPO oraz Ryszard Stelmachowski, członek rady nadzorczej MPO.

W najbliższym czasie należy podsumować oraz skorygować sprawy śmieciowe. Należy ocenić jak miasto poradziło sobie z nowym systemem zagospodarowania odpadów, zarówno w zakresie organizacyjnym, informacyjnym jak i finansowym. – Mamy świadomość, że w różnych rejonach bardzo różnie to wygląda. Niestety około 200 tysięcy mieszkańców zameldowanych w Krakowie nie zarejestrowało się jako producenci odpadów. Z poziomu zużycia wody wiemy, że w Krakowie mieszka i produkuje śmieci znacznie więcej osób niż dotychczas zadeklarowano. Badamy, jak sprawić aby liczba zarejestrowanych odpowiadała prawdzie. Gdyby nam się to udało zmienić, moglibyśmy znacząco obniżyć opłatę śmieciową. – podsumowuje Bogusław Kośmider.

W najbliższą środę, 28 sierpnia br. odbędzie pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta Krakowa. Na sesji uchwalone zostaną kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęty zostanie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, a także Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa. Ponadto radni zajmą się sprawami budżetowymi. W porządku sesji znalazł się też wniosek Ruchu Palikota dot. rozwiązania Straży Miejskiej w Krakowie.

Jesień samorządowa w Krakowie szykuje się pod znakiem Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa. To najważniejszy dokument strategiczny w zakresie planowania przestrzennego. Zapisy w studium bezpośrednio rzutują na zapisy w planach szczegółowych, jeżeli coś znajdzie się w studium – będzie musiało być uwzględnione w miejscowym planie w przyszłości. To niezmiernie ważne dla mieszkańców i lokalnych środowisk.

Zanieczyszczenie powietrza. Mimo, że trwają jeszcze wakacje i niewiele mówi się o problemach zanieczyszcza krakowskiego powietrza – należy niezwłocznie zająć się tym tematem. Kluczową sprawą jest wprowadzenie w Krakowie zakazu używania paliw stałych w indywidualnym ogrzewaniu. Taki zakaz może podjąć Sejmik Województwa Małopolskiego, którego władze mocno się nad tym zastanawiają. W tej sprawie jako krakowska PO wypowiedzieliśmy się w zimie tego roku, przyjmując uchwałę wspierającą taki zakaz. Sprawa jest bardzo kontrowersyjna – czekamy na Państwa opinie!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >