Okiem Przewodniczącego – 27 kwietnia 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam. Jak zawsze kolejne info, co w Krakowskiej Radzie Miasta i w ogóle w Krakowskim samorządzie.

Zmarł Władysław Bartoszewski, znakomity Polak, mąż stanu, polityk, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa. Dla wielu, w tym dla mnie, wzór, mistrz i punkt odniesienia w wielu sprawach, dla wielu osoba może mniej znacząca, ale wobec której nie można było przejść obojętnie. W 2013 roku miałem zaszczyt uroczyście wręczać Śp. Panu Władysławowi Bartoszewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Coraz szybciej odchodzi wspaniałe pokolenie Polaków, uczących się w wolnej Polsce, dla wolnej Polski walczących i potem w czasach dziwnych zachowujących się bardzo przyzwoicie. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

Komisja Główna Rady Miasta Krakowa podjęła inicjatywę nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa Panu prof. Jerzemu Buzkowi, mężowi stanu, Premierowi Rządu RP, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, w dowód uznania Jego szczególnych zasług dla Krakowa, dla przemian demokratycznych w Polsce i modernizacji Europy, Jego sukcesów w działalności politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej oraz w pracy społecznej i naukowej. W tej sprawie uchwałę musi podjąć Rada Miasta Krakowa.

Na Komisji Głównej odbyła się też, z udziałem wielu zewnętrznych środowisk, dyskusja w sprawie zasad i trybu głosowania, czyli czy głosować uchwały punkt po punkcie czy inaczej. Argumenty za poszczególnymi wariantami były już przedstawiane. Zwyciężył jednoznacznie wariant pośredni, czyli nie w jednym bloku, ale i też nie punkt po punkcie. Za takim pośrednim rozwiązaniem była zdecydowana większość Komisji Głównej, 3 osoby się wstrzymały, 1 była za głosowaniem punkt po punkcie. Będziemy ćwiczyć różne sposoby wdrożenia tego wariantu. Przy okazji ciekawe pismo dostaliśmy z Fundacji Batorego. Kraków najbardziej jawnym samorządem – lider wśród miast w rankingu jawności samorządów w Polsce. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. realizowała projekt pod tytułem „Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze „Kontrola obywatelska”. Wg opinii prowadzącej projekt Fundacji: „w grupie powiatów grodzkich najwyższy wynik uzyskały kolejno: KRAKÓW, Olsztyn i Katowice”. A działo się to wtedy, kiedy jeszcze sesje Rady nie były nagrywane i transmitowane. To mały przyczynek do dyskusji na temat trybu głosowania i usytuowania Krakowa wśród samorządów w Polsce. Ale nikt nie jest prorokiem we własnym…

W środę kolejna sesja, w niej 6 projektów uchwał w sprawie przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości, 4 uchwały budżetowe i WPF, 2 uchwały organizacyjne, ustanowienie bezpłatnych biletów komunikacji dla dzieci z Warmii, kilka skarg, przystąpienie do planu Tonie, zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta, nazwanie stadionu Prądniczanki imieniem W. Kawuli, wyrażenie woli realizacji inwestycji pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Praskiej, będących własnością Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, pozostających w użytkowaniu wieczystym International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska – Region IPA Kraków, istotna uchwała zmieniająca zasady Programu Ograniczania Niskiej Emisji, sprawa medalu pamiątkowego i skargi na Prezydenta. Być może wejdzie jeszcze kilka uchwał, sesja będzie długa !

Kończymy pracę nad uchwałą kierunkową w sprawie Krakowskiej Karty Mieszkańca. Szczegóły już niedługo, będzie to bardzo ciekawa sprawa, bowiem Krakowska Karta Mieszkańca to oryginalny pomysł wykorzystania Krakowskiej Karty Miejskiej jako wielkiego, ważnego programu lojalnościowego dla mieszkańców odprowadzających w Krakowie podatek dochodowy. Dziękuję radnym (i nie tylko) za długą, poważną, wspólną pracę. Niedługo pierwszy finał.

Pozdrawiam wszystkich

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >