Okiem Przewodniczącego – 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo.

Kolejna informacja o tym co w Krakowskiej PO i w Krakowskiej Radzie Miasta. Wielu to interesuje, więc zaczynamy, i zaczynamy od Krakowskiej Rady Miasta:

Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przegłosowany projekt Budżetu i Wieloletniej Progrnozy Finansowej. Złożyliśmy jako Klub Radnych poprawki, znaczna część została przyjęta jako autopoprawka Prezydenta. Najważniejsze duże sprawy to zwiększenie o 7 mln zł środków na dzielnice, o 6,5 mln zł środków na ogólnomiejski Budżet Obywatelski, ale także wiele spraw inwestycyjnych, tereny zielone, drogi, szkoły, sprawy lokalne. Zmiany są na ponad 90 mln zł. W środę będziemy głosować i Budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Ruszamy z kolejną edycją Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku równolegle procedujemy 2 edycje – pierwsza: BO na rok 2015 (z przygotowaniem, głosowaniem i realizacją) oraz druga: BO procedowany i głosowany w 2015, ale realizowany w 2016 roku. Tak będzie z BO ogólnomiejskim. Budżet Obywatelski dzielnicowy będzie uzależniony od decyzji poszczególnych dzielnic przeznaczających kwoty będące w ich budżecie na BO. Wprowadzimy prawdopodobnie kwoty graniczne dla zadań i wprowadzimy tryb odwoławczy, będzie także funkcjonować Rada Budżetu Obywatelskiego. Wydaje się, że na BO ogólnomiejski będzie w 2015 o 6,5 mln zł więcej niż pierwotnie, na dzielnice o 7 mln zł więcej niż pierwotnie. W ten sposób realizowany jest zapis umowy koalicyjnej o organizacyjnym i finansowym wzmacnianiu dzielnic.

Na sesji wracamy do miejscowego planu Młynówka Królewska, który został unieważniony przez Naczelny Sąd Administracyjny. Będzie to standardowe postępowanie w sytuacji ewentualnego zaskarżenia.

Na sesji także: przyjęcie programu współpracy z Krakowskimi NGO, sprawy dotyczące rekrutacji do żłobków i przedszkoli, sprzedaż mienia i przetargi.

Na koniec stycznia mija termin konsultacji spraw w zakresie Programu Budowy Dróg 2104-2023, w tym w szczególności sprawa finansowania trasy S7 do granic województwa tak, aby to zadanie miało w pełni finansowanie. Możliwość składania uwag jest poprzez internet na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl

I wieści z Krakowskiej PO:

Ponieważ Krakowska PO zaczęła przekazywać Newsletter PO – wydaje się, że to jest najlepszy sposób informowania. Redukuję więc informacje z Krakowskiej PO.

W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO. W programie było omówienie spraw Krakowskiej Rady Miasta. Z kolei przed nami, 13 lutego, Bal Karnawałowy Krakowskiej PO.

Pozdrawiam serdecznie

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >