Okiem Przewodniczącego – 26 października 2015

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2015 r.

Witam. Newsletter po wieczorze wyborczym, więc o wyborach będzie i o działaniach Krakowskiego samorządu. Zaczynamy od spraw politycznych:

Przegraliśmy, oni wygrali. Będzie czas na podsumowania, oceny, teraz na gorąco. Patrząc na gorąco – obiecano ludziom bardzo dużo i w sprawach ekonomicznych, i socjalnych, i politycznych, i zagranicznych. I ludzie zagłosowali, wybierając taki program. Ten program obiecujący będą musieli wdrożyć. Czy się uda? Czas pokaże. Pierwszy raz jedna partia wygrała samodzielnie, to wielka odpowiedzialność. Nie będzie można na nikogo zrzucać odpowiedzialności. Tej wielkiej odpowiedzialności za losy Rzeczpospolitej. Zaczyna się nowy czas, ale każdy początek to i szanse, i nadzieje, ale i zagrożenia i problemy. Zaczyna się nowy czas, zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądać !

Nie wiemy, jakie konsekwencje będzie to miało w kontekście spraw sejmiku małopolskiego. Bardzo prawdopodobnie marszałek Sowa zostanie posłem (gratulacje!), a to oznacza konieczność wyboru nowego marszałka Małopolski. Mamy nadzieję, że szybko zostanie wybrany nowy, dobry marszałek Małopolski.

I sprawy samorządowe:

Odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Najważniejszym tematem sesji była uchwała kierunkowa ws. darmowych biletów dla dzieci i młodzieży. Jako Klub PO złożyliśmy poprawkę, która obok poprawienia spraw formalnych proponowała kluczową zmianę, a więc dedykowanie ewentualnych korzyści dla dzieci osób płacących podatek dochodowy w Krakowie. Nie ma darmowych biletów, są tylko inaczej płacone. Jeżeli jeżdżący nie będą płacić za swoją jazdę, to będą mniejsze dochody z biletów. A to oznacza, że albo zostanie zmniejszona wielkość przewozów (bo na transport publiczny będzie mniej pieniędzy) albo zostanie to zapłacone poprzez znaczący wzrost cen biletów dla innych osób albo zostanie zapłacone kosztem innych zadań. Parę lat temu przeszliśmy czyściec finansowy, mieliśmy spore załamanie finansów i podjęliśmy trudną i odważną reformę finansów. Odzyskaliśmy równowagę i pojawiają się pomysły, aby tę równowagę załamać. Przestrzegam przed tym, bo bardzo łatwo utracić z trudem odzyskaną równowagę finansową.

Przed nami ważna decyzja, czy przedłużyć termin składania wniosków o sprzedaż mieszkań. Dotychczas PO była zdecydowanym zwolennikiem sprzedaży, stan sprawy, argumenty za i przeciw, a także jak to wygląda w innych miastach przedstawiłem w artykule „Co dalej ze sprzedażą mieszkań komunalnych w Krakowie?”. Decyzja przed nami !

Parę tygodni temu pisałem o sporym sukcesie władz Miasta, jakim było wynegocjowanie zakupu działek na Zakrzówku i przekazania jednej miejskiej działki tak, aby można było zrobić Park Zakrzówek. Teraz słyszę o protestach w tej sprawie. Przypomnę więc, że w 2014 roku Rada Miasta przyjęła miejscowy plan zagospodarowania Zakrzówek i św Jacka. Ten plan, jak ustawa przewiduje, musiał być zgodny ze studium, które zakładało tam częściową zabudowę. Mimo protestów niektórych ówczesna RMK przyjęła miejscowy plan i zgodnie z tym planem realizuje wykupy i przygotowuje konkurs na zagospodarowanie tego terenu pod park. Dotyczy to także oprotestowywanej działki, dla której w planie przyjęto zapis umożliwiający zabudowę MW/U.3 czyli wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami MW/U.1 –MW/U.6, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się dla terenu MW/U.2, MW/U.3 minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 70 %, wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4-0,85, maksymalną wysokość zabudowy: 13 m. Wygląda na to, że awantura wokół Zakrzówka dotyczy spraw, w których decyzję podjęto onegdaj i teraz następuje wdrażanie tej decyzji.

Ruszamy z coroczną akcją „Krakowski Znicz Pamięci”. Na grobach krakowskich radnych miasta, sejmiku i dzielnic, urzędników i osób zasłużonych dla Krakowa kładziemy znicz z biało-niebieską szarfą i napisem „Kraków pamięta”.

W piątek 30 października o godz. 12 – uroczysta sesja Rady Miasta zwołana w celu wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa – Panu Prof. Jerzemu Buzkowi. Premier Rządu RP, który podjął decyzję o budowie nowego Kampusu UJ, wspierający Krakowskie uczelnie wyższe przy bardzo ważnych, epokowych inwestycjach, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wniósł również bardzo znaczący wkład w rozwój Krakowa, podejmując liczne inicjatywy na rzecz naszego Miasta. Był orędownikiem rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w tym programu „Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Była to największa inwestycja w obiekty publiczne w historii Krakowa i Małopolski, przekraczająca w sumie 1 miliard zł. W jej wyniku w Uniwersytecie Jagiellońskim przybyło dwa i pół razy więcej obiektów aniżeli w całych jego dziejach. Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zmieniła radykalnie nie tylko perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale wpłynęła również na szybki rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego. Dzięki tej decyzji, obok budynków wydziałów przyrodniczych oraz zarządzania Uniwersytetu, powstały w Pychowicach budynki firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami oraz transferem wysokich technologii do przemysłu. Inwestycje związane z Kampusem przyczyniły się do powstania w Krakowie wielu nowych miejsc pracy związanych z nowoczesnymi technologiami. Dla Krakowa i Małopolski ważny jest również sukces, jakim było utworzenie, przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński, przy wybitnym udziale prof. Jerzego Buzka w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC PolandPlus z siedzibą w Krakowie – największego i jedynego w Polsce oraz jednego z pięciu w Europie – projektu badawczego wartości co najmniej 2 miliardów euro, odpowiedzialnego za badania nad czystymi technologiami węglowymi. Gdyby nie osobiste zaangażowanie Pana prof. Jerzego Buzka, wówczas Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w rozwój badań naukowych w naszym mieście, sukces ten byłby trudny do osiągnięcia. Witamy nowego Honorowego Obywatela Miasta Krakowa !

Pozdrawiam wszystkich

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >