Okiem Przewodniczącego. 26 listopada 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W środę, 21 listopada 2012 r. odbyła się LXI sesja Rady Miasta Krakowa.

Rada Miasta Krakowa wykonała kolejny krok do pokrycia Krakowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Tym razem uchwalony został plan dla obszaru „Płaszów-Rybitwy”. Wiele wskazuje, iż uda się na koniec kadencji doprowadzić do sytuacji, w której około połowa powierzchni naszego miasta będzie posiadać miejscowe plany.

Zbliża się zima, a sezon grzewczy już się rozpoczął. Wkrótce, jak co roku zimą, będziemy w Krakowie oddychać bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Aby zmienić ten stan rzeczy Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o zmianie uchwały Nr XXI/275/11 z 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Głównym założeniem nowego programu jest bardzo wysokie dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na piece opalane innymi źródłami energii. Celem jest oczywiście ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Trudna sytuacja finansowa Krakowa wymaga wprowadzenia w życie niepopularnych, ale koniecznych kroków. Dlatego na środowej sesji radni podjęli uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz o określeniu wysokości i zasad poboru opłaty targowej. Obie te uchwały ustanawiają zmiany opłat. Odnośnie opłat targowych trzeba zaznaczyć, że stawki nie były podnoszone przez ostatnie 15 lat, oraz że staraniem radnego Janusza Chwajoła wprowadzone zmiany zostały skonsultowane i uzgodnione ze środowiskami kupieckimi, np. z Kongregacją Kupiecką. Nowe zasady wprowadzają nie tylko podwyżki opłat targowych, ale też znaczące zróżnicowanie stawek w zależności od atrakcyjności położenia placu, zaś w przypadku podatku od nieruchomości uzgodniono znaczące ulgi dla firm prowadzących działalność wymagającą posiadania dużej powierzchni, np. magazynowej.

Największe emocje wiązały się z podjęciem tzw. uchwały biletowej (Zmiana Uchwały Nr XXI/231/11 z 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – z późn. zm.). Nad tym niezwykle trudnym i złożonym tematem czuwał radny Wojtek Wojtowicz, wiceprzewodniczący Klubu PO. Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej jest niestety konieczna. Gdyby jej nie wprowadzono, poskutkowałoby to likwidacją niektórych linii autobusowych i tramwajowych oraz zmniejszeniem ilości kursów pozostałych linii. Nowym, bardzo atrakcyjnym pomysłem, jest wprowadzenie możliwości łączenia biletu komunikacji miejskiej z opłatą za postój auta w płatnych strefach.

Kolejną bardzo istotną decyzją było podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Krakowie”. Jej wynikiem będzie zrealizowanie ważnej inwestycji we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i z sejmikiem wojewódzkim.

A przed nami następne wielkie wyzwanie i trudne wybory: trwa wewnętrzna debata nad skonstruowaniem budżetu Krakowa na 2013 r. Jednym z jej elementów było posiedzenie Klubu radnych miasta Platformy Obywatelskiej z udziałem przewodniczących rad dzielnic.

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegły piątek odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krakowskiej Platformy Obywatelskiej, które zdominowały rozmowy na temat przygotowań półmetka kadencji Rady Miasta oraz Rad Dzielnic. Ponadto członkowie Zarządu podjęli decyzję o powołaniu Forum Przewodniczących Dzielnic PO, a także decyzję w sprawie organizacji konferencji w Dzień Kobiet w 2013.

Pierwsze posiedzenie Forum Przewodniczących Dzielnic PO odbędzie się w czwartek 29 listopada br. o godz. 18.30, zaraz po miejskim spotkaniu Przewodniczących. W skład Forum wchodzą członkowie PO, pełniący funkcje Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Krakowa. W przypadku, gdy w danej Dzielnicy członek PO nie pełni funkcji przewodniczącego, członka forum – reprezentanta tej Dzielnicy wyznacza Zarząd PO RP w Krakowie, kierując się w szczególności funkcjami pełnionymi w Radzie tej Dzielnicy przez członków PO. Każda dzielnica może mieć tylko jednego przedstawiciela w Forum. Do zakresu działania forum należą wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Dzielnic Krakowa. Do obowiązków forum należą w szczególności:

 • przygotowywanie sprawozdao z działalności PO w dzielnicach;
 • składanie do Zarządu PO RP w Krakowie opinii, propozycji i wniosków dotyczących funkcjonowania samorządu dzielnicowego;
 • realizacja zadao zleconych przez Zarząd PO RP w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących Dzielnic w których PO współrządzi, a także przedstawicieli PO w tych dzielnicach, gdzie nie współrządzimy na pierwsze spotkanie Forum (czwartek 29 listopada br., godz. 18.30 – po miejskim spotkaniu Przewodniczących Dzielnic w UMK).

Koło Inicjatyw Politycznych przygotowuje Konferencję w Dzień Kobiet – „Szklany sufit, a może szklana ściana w polityce – głos kobiet i mężczyzn”. Konferencja odbywa się pod patronatem Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy w marcu 2013 roku.

W trakcie piątkowego posiedzenia Zarządu PO RP Kraków nawiązano również do tematu zainicjowanego przez radnych województwa małopolskiego, czyli kwestii dofinansowania przez samorząd zabiegów in vitro.

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek kilku radnych PO z Sejmiku Województwa Małopolskiego przedstawiło projekt, polegający na dofinansowaniu zabiegów in vitro dla 220 par z Małopolski. Dofinansowanie miałoby wynieść 2 tysiące złotych. Inicjatywa ta wywołała burzliwą dyskusję w mediach i w samej PO. W efekcie przewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku Województwa wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, że jest to propozycja klubu. Wyjaśnił, że jest to jedynie indywidualna inicjatywa radnych, a zdecydowana większośd klubu jest jej przeciwna.

Na Zarząd Krakowskiej PO projekt rekomendujący radnym Miasta Krakowa zajęcie się tym tematem tuż po rozpoczęciu piątkowego posiedzenia złożył Dominik Jaśkowiec. Członkowie zarządu odrzucili jednak wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Uznano, że dyskusja na ten temat jest przedwczesna i nie powinno się jej przeprowadzad w takim trybie.

– Z jednej strony mamy 79 % poparcia obywateli dla takich inicjatyw, a z drugiej strony brak środków na wszelkie programy zdrowotne. Przygotowywany jest rządowy program refundacji in vitro, a z drugiej strony część członków PO nadal uważa, że jest to przede wszystkim sprawa światopoglądowa. Musimy znaleźć sposób, jak wyjść na przeciw potrzebom ludzi, w tym mieszkańców Krakowa, ale równocześnie uszanować poglądy tych, którzy są przeciwni takim rozwiązaniom. Czeka nas bardzo poważna rozmowa i szerokie konsultacje, które, miejmy nadzieję, pokażą najlepszy sposób rozwiązania tej kwestii. – komentuje przewodniczący Zarządu Bogusław Kośmider.

Rozmowy na temat samorządowego programu dofinansowującego zabiegi in vitro mają się odbyć w najbliższym czasie na forum Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >