Okiem Przewodniczącego. 25 listopada 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

Wiele spraw się działo w ubiegłym tygodniu i jak zawsze moje stanowisko w tych kwestiach.

Najpierw sprawy Samorządowe, czyli Okiem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa:

W poniedziałek najważniejsze głosowanie samorządowe w tej kadencji. Sejmik zagłosuje za lub przeciw zakazowi użytkowania węgla i paliw nieekologicznych w Krakowie. Wiele w tym tygodniu w tej sprawie się działo i w Radzie Miasta, i w Sejmiku, i w PO.

Rada Miasta uchwaliła Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ze względów socjalnych będą być musiały wspomagane przy wprowadzeniu zakazu. Uchwaliliśmy program na 8 lat co najmniej, z dużymi, o wiele większymi niż chciał Urząd Miasta, osłonami. Spełniliśmy w ten sposób wymóg, iż najpierw osłony, potem zakaz.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Rady Miasta i Sejmiku. Mimo długiej, burzliwej i merytorycznej dyskusji nie ustaliliśmy wspólnego stanowiska.

Odbyło się posiedzenie Klubu Radnych PO w Sejmiku, byłem tam i przekonywałem do pełnego zakazu. Jeszcze raz przypomnę argumenty za pełnym zakazem palenia paliwami nie ekologicznymi, czyli węglem ale i drewnem:

 1. Palenie drewnem jest tak samo, a w przypadku pewnych zanieczyszczeń jeszcze bardziej szkodliwe niż węgiel. Stąd w wielu miastach zakaz palenia drewnem albo bardzo wyszukane metody eliminacji szkodliwych substancji.
 2. Dopuszczenie palenia drewnem spowoduje, i są na to przykłady, iż ogromne nakłady na likwidację niskiej emisji nie dadzą efektu, bo ludzie zawsze będą mogli powiedzieć, że palą drewnem i stąd stosowny dym.
 3. Bardzo ważny jest system kontroli i monitoringu. Dym po spalaniu drewna i węgla jest bardzo podobny, co uniemożliwi prostą kontrolę czym, kto spala.
 4. Pierwotnie w projekcie uchwały było dopuszczone drewno, ale w wyniku konsultacji i miażdżącego ilościowo zdania, iż nie powinno tak być – Zarząd zaproponował rozwiązanie bardziej restrykcyjne. A partnerów społecznych trzeba szanować !

Głosowanie w poniedziałek. Możliwe są 4 finalne warianty:

 1. Przegłosowanie wg wersji zarządu – trudne, ale wg mnie najlepsze.
 2. Zmodyfikowanie wersji Zarządu i dopuszczenie drewna z zakazem węgla – rozwiązanie niedobre, ale lepsze takie niż w ogóle brak zakazu.
 3. Odsunięcie w czasie – czyli spowodowanie, że sprawa jeszcze bardziej będzie eksponowana – rozwiązanie złe.
 4. Odrzucenie zakazu – to rozwiązanie bardzo złe.

Zobaczymy, co się zdarzy.

Na sesji Rady Miasta 20 listopada przegłosowaliśmy wiele miejscowych planów i druków budżetowych. Na następnej sesji jeszcze raz porozmawiamy o programie współpracy z NGO (są zastrzeżenia co do zbyt małych kwot, ale i pochwały za wreszcie wieloletnie planowanie), jeszcze raz porozmawiamy o ostatnich zmianach statutu, wreszcie zdecydowaliśmy, że jeszcze raz wrócimy do zmian w podatkach od nieruchomości. Udało się, i to zasługa i radnych PO i prezydenta Matusza, znaleźć środki na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w przedszkolach niesamorządowych. Szkoda, że tego nie nagłośniliśmy, to ewidentny sukces.

W środę 27 listopada o godz 12 odbędzie się uroczysta sesja Rady poświęcona wręczeniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa Panu Prof. Stanisławowi Juchnowiczowi – znanemu i wielce poważanemu krakowskiemu architektowi i urbaniście. Zapraszamy !

Jedni są za Igrzyskami Olimpijskimi w Krakowie w 2022 roku, inni (a to jest już ponad 1500 listów na moją skrzynkę) są zdecydowanie przeciw. Musimy w tej sprawie zrobić prawdziwą debatę o korzyściach i zagrożeniach olimpijskich. Sam sondaż nie wystarczy !

Ruszamy z budżetem na 2014 rok. Pierwsze czytanie 4 grudnia, a uchwalenie 18 grudnia. Za tydzień Platformerskie omówienie projektu i planowanych zmian.

I kolejna – Platformerska część Moim Okiem:

W sobotę 23 listopada odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Wiele było o tym w mediach, teraz sprawy z punktu widzenia uczestnika:

 • Małopolska delegacja była najliczniejsza, to było widać. Dlatego też wybraliśmy do władz krajowych znaczną liczbę ludzi z Małopolski, w tym do Rady Krajowej Wieśka Burego, Tomka Bobrowskiego z Kół Gospodarczych.
 • Zmieniliśmy statut, ustalając, że aby przeciwdziałać nieprawidłowościom przy zwiększaniu ilości członków, trzeba składki opłacać z własnego rachunku bankowego, że do wyliczania ilości delegatów bierze się ilość członków obecnych na wyborczym zebraniu. Tu jako 2 Koło Gospodarcze bylibyśmy potentatami. I wreszcie, że przewodniczącego powiatu, regionu i kraju wybiera się w drodze bezpośrednich wyborów przez członków danej organizacji. Zmiany poważne, ale konieczne. Osobiście bardzo się cieszę, że wreszcie fikcja zostanie zlikwidowana.

W poprzednim tygodniu opublikowane zostały badania o preferencjach mieszkańców Krakowa w sprawach miejskich. Pewnie wiele jeszcze o tym będzie mowa, ale widać, że nie jest dobrze. Naszych dwoje kandydatów otrzymało razem 11% głosów. Biorąc pod uwagę, że w poprzednim podobnym sondażu, jeszcze w maju, kandydaci PO mieli 21% głosów – to mamy duży regres. Musimy określić sobie nowe cele i sposoby do nich dojścia. Niepokojące jest, że PO coraz bardziej się zawęża. Nie chodzi nawet o odejście z PO kiedyś Przewodniczącego Gibały czy Ministra Gowina, ale nie widać działań przyciągających do nas działaczy społecznych czy obywatelskich, a wręcz przeciwnie…

W czwartek o godz 18 w Sali Hotelu Royal odbędzie się posiedzenie 2 Koła Gospodarczego PO. Główny temat – Spotkanie z bohaterami filmu „Układ zamknięty”, opisującego gehennę krakowskich przedsiębiorców – Pawła Reya i Lecha Jeziornego. A potem dyskusja w sprawach politycznych. Zapraszam 2 Koło Gospodarcze na czwartek 28 listopada, godz 18, Hotel Royal.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >