Okiem Przewodniczącego. 25 czerwca 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Zakończył się pierwszy etap Projektu Diagnoza – do opracowania stanu ocebcnej struktury zarządzania Miastem Kraków zgłosiło się 64 osoby! Warto wspomnieć o zaangażowaniu poszczególnych kół – najwięcej chętnych zgłosiło się z następujących kół : Koło Dzielnicy I, Koło Dzielnicy II-Grzegórzki, Koło Dzielnicy XVII, Koło Gospodarcze 2, Koło Rozwoju Regionalnego. Niestety 12 kół nie zgłosiło do Projektu żadnych propozycji, są to koła: Koło Młodzieży, Koło Europejskie, Koło Bezpieczeństwa, Koło Akademickie oraz Koła dzielnic IV, V, IX, XI, XII, XIII oraz XV. Na 24 Radnych zgłosiło się tylko 17, nie zgłosiło się kilku szefów komisji Rady Miasta z PO. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie przesłanie konspektów analiz do 15 lipca br. O postępie prac będziemy Państwa informować w kolejnych newsletterach. Serdecznie dziękujemy za zaangażownie i liczymy na owocna współpracę!

Przypominamy, że do 30 czerwca czekamy na ankiety, które Przewodniczący kół PO RP w Krakowie powinni złożyć w formie papierowej do Biura Regionu PO. Celem tej ankiety jest zebranie Państwa opinii z różnych obszarów naszej współpracy. Na podstawie wyników ankiet zostaną określone działania wspierające pracę kół.

29 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Krakowskiej Platformy. Podczas posiedzenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 1. Sprawy finansowe
 2. Sprawy współpracy PO ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów
 3. Plan działań wakacyjnych
 4. Wstępny plan działań powakacyjnych
 5. Sytuacja PO w 2 Dzielnicy
 6. Sprawy polityczne w Radzie Miasta

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Dyskutujemy nad dalszymi działaniami Klubu Platformy w Radzie Miasta, w szczególności w związku z projektem uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Generalnie przeważa pogląd, że jeżeli już zdecydowaliśmy się na wariant twardy, to powinniśmy to na najbliższej sesji przeprowadzić i nie udzielić absolutorium. Odbyliśmy w środę 20 czerwca nadzwyczajne spotkanie Klubu Radnych z Przewodniczącym Regionu, posłem Ireneuszem Rasiem. Podczas tego spotkania wszyscy radni, również zwolennicy tzw. wariantu miękkiego uznali, że cały klub zagłosuje w tej sprawie w poczuciu dyscypliny za wariantem twardym. Potem Rada musi przegłosować projekt uchwały ws referendum i tu zdanie większości klubu też jest dość zdecydowane, aby tej uchwały nie przyjąć. Przed nami jednak konieczność wyboru drogi działania Klubu Radnych PO w Radzie Miasta do końca kadencji, a to jeszcze 2.5 roku. O wariantach działania na przyszłość w kolejnych newsletterach.

W środę 27 czerwca mamy kolejne posiedzenie Rady Miasta Krakowa, na której będziemy mieli sprawę absolutorium, ale i kwestie miejscowych planów, sprawy budżetowe oraz sprawy mienia. Zapraszamy!

W czwartek 28 czerwca na spotkaniu Przewodniczących Dzielnic i Przewodniczącego Rady Miasta zostanie zaprezentowana propozycja działań pilotażowych w zakresie wdrożenia Programu Rehabilitacji zabudowy. To będzie bardzo ciekawa sprawa. W drugiej części spotkania gościć będziemy Pan Skarbnik Miasta Krakowa, który przedstawi swoje stanowisko w sprawach finansowych. Spotkanie odbędzie się w Dzielnicy IV.

W środę 20 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, wręczono Andrzejowi Kosiniakowi-Kamyszowi, dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla, brązowy medal Cracoviae Merenti. Gratulujemy Koalicjantowi!

Zapraszam Koleżanki i Kolegów Platformersów z Sejmiku Województwa Małopolskiego, z Sejmu i Senatu RP oraz z Europarlamentu o przesyłanie informacji ze swoich działań. Bardzo na to liczymy!

Pozdrawiam

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >