Okiem Przewodniczącego. 24 czerwca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W dniu 29 czerwca w Hali Wystaw Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP. Początek obrad o godzinie 11.30. Do udziału w niej zapraszamy gorąco nie tylko delegatów, ale także wszystkich członków i sympatyków PO RP w Krakowie. Zapewnijmy godną reprezentację naszej struktury w tym wyjątkowo ważnym dla naszej partii wydarzeniu!

Biuro Regionu wspólnie z Biurem Krajowym organizuje specjalne autokary, które zawiozą bezpłatnie delegatów oraz gości na Konwencję. Autobus wyjedzie o godz. 9:00 z ul. św. Gertrudy 26-29. Powrót planowany jest między godziną 16:00 a 18:00. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłaszanie się do dnia 26 czerwca na adres. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz nazwę koła. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału w Konwencji.

W czwartek, 20 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Krakowskiego Centrum Programowego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, które dyskutowały o założeniach Projektu Obywatelska Wizja KRK 22. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie szerokich konsultacji na temat wizji Krakowa w roku 2022. W trakcie spotkania omówiono do jakich środowisk chcemy dotrzeć z projektem, jaki będzie zakres rozmów z poszczególnymi grupami docelowymi. Powołano zespół roboczy, który opracuje wstępne założenia, które staną się przedmiotem dyskusji następnego spotkania.

W piątek, 21 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PO RP Kraków. W trakcie spotkania ustalono podział zadań po posiedzeniu Rady Powiatowej PO RP w Krakowie, przyjęto wstępny projekt ankiety, którą skierujemy do wszystkich członków Krakowskiej PO, a także rozmawiano o ramowym harmonogramie przygotowania się do wyborów samorządowych w 2014 r. ponadto omówiono sprawy miejskie.

Ostateczna wersja ankiety, która trafi do wszystkich członków krakowskiej PO, zostanie zatwierdzona na następnym posiedzeniu zarządu. Ankieta składa się z kilku rozbudowanych pytań, z których otrzymamy obraz priorytetów działań PO w skali kraju, listę oczekiwań od lokalnych władz PO, ocenę poszczególnych działań krakowskiej PO, zapytamy o priorytety miejskie, ale również co według Państwa powinno się zmienić lokalnie wokół nas. Ankieta zostanie elektronicznie przesłana do wszystkich członków Krakowskiej PO, którzy w okresie lipiec – sierpień będą mogli ją elektronicznie wypełnić.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W środę 19 czerwca odbyło się specjalne posiedzenie Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa. Uznaliśmy, że wyczerpała się możliwość współpracy z Anną Okońską-Walkowicz -Wiceprezydent Miasta, zajmującą się sprawami edukacji oraz społecznymi.

Podczas spotkania z Wiceprezydent Okońską-Walkowicz porozmawialiśmy o tym szczegółowo, zaś Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski podjął decyzję w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Anny Okońskiej-Walkowicz. Na decyzję Prezydenta wpłynęły także prowadzone kilkutygodniowe rozmowy z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Przedstawiciele PO podkreślają, że oczekiwali widocznych zmian i wymiernych efektów. Ta decyzja i podjęte rozmowy z Prezydentem są wynikiem odpowiedzialności za losy krakowskiej edukacji. Według PO reforma edukacji powinna być wdrażana w sposób ewolucyjny, każda zmiana musi być przemyślana i poprzedzona dogłębną diagnozą. Bardzo ważnym elementem jest dialog społeczny.

Na miejsce Pani Okońskiej-Walkowicz Platforma Obywatelska zarekomendowała kandydaturę Tadeusza Matusza wierząc, że jest to osoba, która jest w stanie wykorzystać potencjał krakowskiej edukacji. Tadeusz Matusz, z wykształcenia matematyk to przede wszystkim kandydat, który rozumie problemy edukacji. Jego bogate doświadczenie w edukacji (członek Zarządu Krakowa ds. Edukacji i Kultury Fizycznej, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Krakowa, a przede wszystkim czynny nauczyciel) pozwala wierzyć, że jest to odpowiedni kandydat, który wprowadzi mądre i pozytywne zmiany. Radni PO podkreślają, że opracowany przez nich Program Pozytywnych Zmian, przyjęty Uchwałą RMK, wymaga podjęcia konkretnych działań. Takie działania może przeprowadzić jedynie osoba doświadczona i dobrze przygotowana.

W środę 26 czerwca odbędzie się LXXVIII sesja Rady Miasta Krakowa. Podczas sesji odbędzie się przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium z jego wykonania. Ponadto radni zajmą się sprawami bezpieczeństwa miasta w obliczu ostatnich wydarzeń, kwestią powołania nowej Komisji Rady tj. Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta przygotowała, bez głosów sprzeciwu, projekt uchwały o udzieleniu Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium. Na najbliższej sesji Komisja zawnioskuje o przyjęcie uchwały. Powodem pozytywnej opinii Komisji jest polepszająca się sytuacja Krakowa. Wykonanie podstawowych wskaźników za 2012 rok jest zdecydowanie lepsze niż za 2011 rok, znacznie poprawiła się płynność finansowa Krakowa, bardziej rytmicznie realizowane są inwestycje i zadania bieżące. Mają na to oczywiście również wpływ działania prowadzone przez Klub Radnych PO. Wydaje się, że najważniejszy cel Porozumienia Krakowskiego, zawartego w ubiegłym roku pomiędzy PO i Prezydentem Jackiem Majchrowskim, czyli wyprowadzanie Krakowa z trudnej sytuacji finansowej właśnie się realizuje. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, szczególnie radnym Miasta Krakowa za to pozytywne działanie!

Z inicjatywy Klubu Radnych PO odbyło się w ubiegłym tygodniu spotkanie w sprawie udziału Miasta Krakowa w tzw. Projektach Europejskich, czyli w sprawie przygotowania się do nowego okresu programowania środków UE na lata 2014-2020. W obecności Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta Krakowa, Marszałka oraz pozostałych członków Zarządu Województwa Małopolskiego, dyskutowaliśmy o tym jak spowodować aby Kraków miał właściwe możliwości aplikowania o środki UE.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >