Okiem Przewodniczącego – 23 marca 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

Nowy tydzień, nowe sprawy, nowe problemy. I o tym w dzisiejszym Newsletterze. Zaczynamy:

Odbyła się kolejna Sesja Rady Miasta. Omówiliśmy bieżące sprawy budżetowe, ws. mienia i miejscowe plany. Było także o przyśpieszeniu działań sądowych i zmiana uchwały o zasadach rekrutacji do przedszkoli.

Na wniosek radnych PO i Przyjaznego Krakowa Rada zajęła się wnioskiem do NSA o przyspieszenie rozpatrywania skargi kasacyjnej Województwa Małopolskiego od wyroku WSA ws. zakazu palenia węglem. Uchwała ta została podjęta w końcu 2013 roku, wyrok WSA został podjęty w sierpniu 2014, dopiero w listopadzie otrzymano uzasadnienie i wtedy Marszałek Małopolski wniósł skargę kasacyjną. Na sesji wnioskowaliśmy do NSA o przyspieszenie rozpatrywania tej skargi, ale i o zgodę na udział Krakowa w tym procesie. Koledzy z PiS ostro nasze propozycje krytykowali, ale w końcu zostało to prawie jednogłośnie przegłosowane.

Na Sesji podjęliśmy też zmianę uchwały o zasadach rekrutacji do krakowskich przedszkoli. Zmiana dotyczyła ujednoznacznienia preferencji dla osób płacących podatek od osób fizycznych. Jednoznacznie preferujemy takie osoby, ale musieliśmy to w sposób prawidłowy zapisać i tak się stało.

Ruszam z projektem Karty Krakowiaka, czyli Karty Przywilejów Krakowskich dla osób płacących w Krakowie podatek od osób fizycznych. Chcę przygotować uchwałę kierunkową dla Prezydenta zawierającą główne wstępne założenia tego projektu. Uchwała kierunkowa będzie zawierała założenia dotyczące możliwych preferencji, założenia dotyczące organizacji i zarządzania projektem i założenia dot. sposobów finansowania tego projektu. Założenia zostaną poddane konsultacjom społecznym i zaproponowane do szczegółowego rozpracowania przez Urząd. To plan na 2015 rok, tak aby w budżecie na 2016 znalazły się środki na szczegółowe przygotowanie i wdrożenie projektu, tak aby w 2017 Karta Krakowiaka została wdrożona.

Ruszam też z projektem Barometru Krakowskiego, czyli systematycznego badania opinii mieszkańców Krakowa. Omówiliśmy to z najlepszymi specjalistami od takich działań w Krakowie, profesorami UJ/UE/UP. Krystalizuje się pogląd, że badania te powinny być przeprowadzone bardzo dokładnie, po pretestach, ale to będzie potrzebowało czasu. Drugie główne założenie, że Barometr to tylko jeden z elementów szerszego działania w zakresie nowej komunikacji społecznej Miasta. O założeniach takiej nowej komunikacji pewnie niedługo napiszę !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >