Okiem Przewodniczącego – 23 lutego 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

Kolejna informacja o tym, co w Krakowskiej Radzie Miasta:

Trwa przerwa feryjna Krakowskiej Rady Miasta. Ale nie wygasa działalność. Odbywają się dyżury, trwają przygotowania do kolejnych sesji Rady Miasta Krakowa. O kilku ważnych, dziejących się sprawach także w niniejszym newsletterze.

Rada Miasta ma przygotować plan pracy. Na plan składają się propozycje Prezydenta, Komisji, Klubów Radnych i pojedynczych radnych. Co zaproponował Klub Radnych PO (zresztą jako jedyny klub w Radzie Miasta) ? I sprawy małe – jak korekta uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań, przewidująca tylko dwukrotną możliwość składania wniosku o tryb specjalny. I sprawy ogólnokrakowskie – jak nowe zasady sprzedaży alkoholu. I sprawy strategiczne – jak Strategia Promocji czy Karta Przywilejów Krakowskich (karta dla płacących w Krakowie podatek dochodowy). W sprawie terenów zielonych chcemy doprowadzić do uchwalenia listy hierachicznej krakowskich nowych parków i terenów zielonych, w tym poprzez stworzenie tzw. banku ziemi na zamianę. Planujemy podjęcie rewitalizacji placów targowych i rewitalizacji lokalnych klubów miejskich. Rozpatrzymy zmianę uchwały ws. parku kulturowego Stare Miasto, tak aby lepiej chronić miejską przestrzeń, czeka nas też bardziej kompleksowe zajęcie się zasadami postoju w Krakowie i w ogóle polityki transportowej. Chcemy, aby Kraków był miastem czystszym, stąd przewidujemy korektę regulaminu utrzymania czystości. Powoli czas na podsumowanie gospodarki śmieciowej i ewentualne zmiany w tym zakresie. Planujemy też uszczegółowić zasady tzw Inicjatywy Lokalnej i zasad konsultacji społecznych. To są nasze plany na najbliższy rok. Sporo powinno się udać…

Na najbliższą sesję Przewodniczący Rady, wespół z grupą radnych zaproponował ochronę ewentualnie zagrożonych terenów przyszłego Parku Rzecznego Drwinka poprzez uchwalenie dwóch lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego – Park Drwinka Podedworze i Park Drwinka Bochenka. Obecnie realizowany jest w w tym rejonie miasta, za ponad 16 mln zł, Park Duchacki. Nie jest więc realne w najbliższym czasie uruchomienie w tym samym rejonie kolejnych dużych pieniędzy na wykupy, takie wykupy muszą nastąpić także w innych rejonach miasta, choćby na Ruczaju czy Zakrzówku. Dlatego na obecny czas zabezpieczamy się przystąpieniem do planów ochronnych tych terenów zielonych i w niedalekiej przyszłości stworzymy wieloletni program wykupów i zagospodarowania parków w Krakowie. Planujemy też przygotowanie, stosowanego już incydentalnie, banku ziemi jako sposobu na pozyskiwanie terenów zielonych. Uchwała w tej sprawie i plan działania też zostanie przygotowany. W ten sposób realizowane będzie zobowiązanie wyborcze dotyczące znacznego zwiększenia terenów zielonych w Krakowie. Tak jak udało się uratować Park Duchacki, tak też zostanie uratowany Park Drwinka, ale musi to być dobrze, z uwzględnieniem różnych okoliczności, przygotowane. Także z uwzględnieniem różnych okoliczności i oczekiwań musi być przygotowany wieloletni plan pozyskiwania i zagospodarowywania terenów zielonych. Udało się z Parkiem Duchackim, uda się i z Parkiem Rzecznym Drwinka, uda się z kolejnymi terenami zielonymi…

Odbywa się publiczna dyskusja na temat różnych projektów związanych z rozwojem Nowej Huty. Jest projekt Miasta – Nowa Huta Przyszłości, dotyczący zagospodarowania terenów poza ogrodzeniem, jest projekt Wojewody – NH2, dotyczący zagospodarowania terenów wewnątrz kombinatu. Ważne, aby te dwa projekty zostały połączone, jest wspólne autorstwo ludzi PO, powinno być wspólne działanie.

A w Krakowskiej PO ? Zbieramy podpisy pod poparciem dla obywatelskiego kandydata na Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Liczymy że wygra, i to w pierwszej turze !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >