Okiem Przewodniczącego. 22 września 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowne Platformerki i Platformersi, sympatycy naszej partii, a także wszyscy inni, którzy to czytają !

Jak co tydzień informacje o tym, co w Krakowskiej Platformie i Radzie Miasta Krakowa. Zaczynamy od Rady Miasta Krakowa:

Bieżący tydzień, podobnie jak poprzedni, odbywa się pod znakiem Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rada Programowa ustaliła już wszystko, Urząd wdrożył wszystko – teraz najważniejsze – głosowanie. Pamiętajcie, 27 września – 5 października głosujemy. Głosujemy albo internetowo albo papierowo do urn.

W środę kolejna sesja Rady Miasta, a w niej obok standardowych projektów planistycznych, budżetowych i mieniowych kilka ważnych spraw. Paweł Węgrzyn w imieniu Komisji Innowacji przygotował nową wersję uchwały o kierunkach działania Prezydenta ws innowacji i rozwoju gospodarczego w Krakowie. Małgosia Jantos przygotowała uchwałę o tzw inicjatywie lokalnej. Jest też projekt o Miejskiej Platformie Praktyk Studenckich.

Uchwała-aktualizacja uchwały kierunkowej ws innowacji i rozwoju gospodarczego w Krakowie to kontynuacja, ale i głębokie rozwinięcie spraw innowacji w Krakowie, to cały zakres działań wobec i z start-upami, to potężne sprawy Smart-city, to współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, to wreszcie nowoczesna promocja tego nowoczesnego i bardzo obiecującego obszaru aktywności gospodarczej w Krakowie. To wielki sukces Pawła Węgrzyna i jego naukowo-innowacyjnego środowiska. Widać jak wielką robotę dla Krakowa, ale także dla Platformy wykonał Paweł Węgrzyn – Przewodniczący Komisji Innowacji oraz inicjator szeregu działań Miasta w zakresie innowacji, nowoczesnych obszarów działalności gospodarczej, czy w zakresie nowoczesnej współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi. Widać to było choćby przy rozmowach z coraz większym środowiskiem setek startujących przedsiębiorstw – start-upów, widać było przy rozmowach z władzami uczelni. Chcę szczególnie podziękować Pawłowi za pchnięcie też nas, Klubu Radnych PO, na te tory. Paweł – bardzo Ci za tę pracę dziękuję ! I życzę dostania się do Rady Miasta na kolejną kadencję, to bardzo ważne dla Miasta, abyś w tej Radzie był !

Małgosia Jantos zaprezentuje uchwałę ws tzw inicjatywy lokalnej. To nowy, ważny element obywatelskiego działania. Pisałem o tym w poprzednich informacjach. Teraz domykamy projekt, a ponieważ trwają jeszcze konsultacje społeczne – termin uchwalenia przesunie się nieco. Dziękuję więc Małgosi Jantos za pomysł i przeprowadzanie tematu inicjatywy lokalnej, dziękuję za pomysł i wdrażanie budżetu obywatelskiego. Przypomnę, to Małgosia przyniosła do Krakowa budżet obywatelski, sprawowała kuratelę nad pilotażem budżetu w 4 dzielnicach, a potem dzielnie walczyła o pieniądze w budżecie na ten cel. Wierzę, że i ws budżetu obywatelskiego i ws inicjatywy lokalnej – będziemy mieli sukces i jednym z głownych autorów tego sukcesu będzie Małgosia Jantos. Bardzo dziękuję !

W ubiegłym tygodniu podsumowaliśmy akcję Płać podatki w Krakowie. Szeroko o tym było w wielu mediach, najważniejsze fakty to, że w 2014 roku mamy 8688 nowych podatników, że dali oni dodatkowo około 14 mln zł, że najwięcej przybyło w Dzielnicy II, Dzielnicy VI i Dzielnicy XIV. Podsumowując trzyletni okres działania tej akcji mamy ponad 22 tysięcy nowych podatników, to dało do budżetu ponad 30 mln zł. Przy stosunkowo niewielkich nakładach efekty były znaczne, ale chcemy, aby były jeszcze większe. Dlatego zaproponowałem, aby rozważyć w Krakowie wdrożenie Karty Przywilejów Krakowskich, polegającej na tym, aby dla wszystkich płacących podatki w Krakowie dać szersze i wymierne korzyści, np. odrębną tańszą taryfę biletową, parkingową i opłatową, dać preferencyjny dostęp do miejskich instytucji. W Krakowie jest około 150-250 tysięcy osób mieszkających tutaj, ale niepłacących tu podatków. Jeżeli udałoby się przyciągnąć 70 tysięcy z nich, to dałoby to do budżetu dodatkowo ponad 100 mln zł. Chcę i dołożę starań, aby ta Karta Przywilejów była w Krakowie wdrożona ! Więcej o mojej propozycji znajdą Państwo w dziale inicjatywy.

W sprawach Krakowskiej PO:

Wszystkie odwołania dotyczące pozycji na listach wyborczych zostały odrzucone.

We wtorek 23 września o godz. 17 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Krakowskiego. W porządku uzupełnienie wakatów na listach wyborczych i powołanie Rady Programowej.

Pytających mnie dlaczego nie uruchomiłem jeszcze kampanii wyborczej, w tym kampanii sprawozdawczej chcę poinformować, że wg posiadanych przeze mnie opinii prawnych, ale i stanowiska PO – wszystkie materiały promocyjne produkowane w okresie od ogłoszenia kampanii wyborczej (czyli 26 sierpnia 2014), dotyczące naszej działalności jako radnych, czy nawet spraw związanych czy popieranych przez PO, są uznawane za działania wyborcze i powinny być sygnowane informacją, że są finansowane przez Komitet Wyborczy. Nie spełnianie tych warunków może się skończyć poważnymi konsekwencjami wobec Komitetu Wyborczego. Jako członek PO stosuję się do tych zaleceń i dlatego czekam na informację na temat zasad i procedur finansowania obecnej kampanii.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >