Okiem Przewodniczącego. 22 października 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

24 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta. W programie posiedzenia zaplanowano między innymi uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Bronowice Małe – Tetmajera”, „Młynówka Królewska – Grottgera”, „Młynówka Królewska – Zarzecze”, przyjęcie „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014”, przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019”, sprawa podziału miasta Krakowa na okręgi wyborcze do Rady Miasta Krakowa (określenie ich granic, numerów i liczb wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym).

W porządku obrad są również projekty naszych radnych – referuje je Dominik Jaśkowiec – dotyczące:

 • ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących opracowania i wdrożenia Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych;
 • ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia obsługi księgowo-rachunkowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Posiedzenie Rady Miasta Krakowa odbędzie się tradycyjnie w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Krakowski Znicz Pamięci. Z dobrych przykładów należy korzystać, dobre inicjatywy warto powielać, dlatego w ślad za radnymi z Wrocławia Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta postanowił rozpocząć w Krakowie nowy zwyczaj: „Krakowski Znicz Pamięci”.

Tuż przed 1 listopada, kiedy wszyscy Polacy przygotowują się do odwiedzin grobów swoich najbliższych i przyjaciół, krakowscy radni ruszą oddać hołd swoim poprzednikom. W dniach 29 i 30 października, zgodnie z ustalonym grafikiem, Przewodniczący Rady wraz z radnymi zapali znicze pamięci na grobach swoich zmarłych kolegów z Rady Miasta Krakowa, na grobach Honorowych Obywateli Krakowa oraz na grobach osób odznaczonych krakowskim medalem Cracoviae Merenti.

Znicz będzie opasany wstążką w biało-niebieskich barwach miasta, znajdzie się również na nim napis: „Miasto Kraków pamięta”. – Przenosząc zwyczaj palenia zniczy do Krakowa mam nadzieję, że pamięć o naszych kolegach będzie trwać nie tylko w sercach ich najbliższych, ale również wszystkich krakowian. Bowiem odwiedzać będziemy groby tych, którzy pracowali dla naszego miasta. Niech Ci, którzy pracowali na chwałę Krakowa, żyją w naszej pamięci. I niech „Krakowski Znicz Pamięci” zapalony na grobach ludzi, którzy dla Krakowa pracowali – tę pamięć symbolizuje. – mówi pomysłodawca akcji.

W piątek i sobotę w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano wstępny list intencyjny w sprawie wspólnej organizacji przez Polskę oraz Słowację Igrzysk Zimowych 2022. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Rządu RP, posłowie RP oraz posłowie Sejmu Słowackiej Republiki, a także przedstawiciele PKOl, MKOl.

Wielu zastanawia się, czy w obliczu obecnych kłopotów finansowych oraz w obliczu kryzysu, który uderza polskie samorządy w tym Kraków – takie działanie nie jest fantasmagorią, rzucaniem się z motyką na słońce. – Niezależnie od prowadzonej walki z kryzysem, należy mieć długoterminową perspektywę rozwoju. – wyjaśnia Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. – Staranie się o Zimowe Igrzyska Olimpijskie to szansa nie tylko na szybsze wyjście z kryzysu, to również szansa na dużo większe środki z budżetu centralnego, między innymi na inwestycje komunikacyjne i sportowe. To wielka szansa dla Krakowa i Małopolski. – zapewnia Bogusław Kośmider.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegły piątek odbyło się posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO RP, podczas którego zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie półrocze. Za najważniejsze działania z tego okresu uznano wdrożenie Newslettera, powołanie i prace Krakowskiego Centrum Programowego, majową Konwencję Programową, ankietyzację kół oraz rewitalizację krakowskich struktur PO RP, zwiększenie aktywności kół, zdecydowany wzrost płacenia składek członkowskich, jesienny piknik Platformy. Członkowie Zarządu przyjęli również program prac na kolejne półrocze.

Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano także o sprawie podziału Krakowa na nowe okręgi wyborcze do Rady Miasta w najbliższych wyborach samorządowych. Zarząd Powiatu zarekomendował Klubowi Radnych PO RP w Radzie Miasta Krakowa wariant zmieniający obecne okręgi w Śródmieściu, Krowodrzy oraz na Podgórzu, uznając te zmiany za korzystne.

Kolejnym tematem poruszonym podczas piątkowego spotkania była kwestia współpracy Zarządu Krakowskiego PO z Zarządem Grodzkim PSL w Krakowie. Sprawa ta będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zarządu PO, tj. 9 listopada br.

Wciąż trwa centralna weryfikacja składek członkowskich, prowadzona przez Biuro Krajowe PO. Dlatego po raz kolejny przypominamy Państwu o konieczności regulowania składek. W przypadku wszelkich wątpliwości, radzimy konsultować się w tej sprawie ze skarbnikiem swojego koła, który wyjaśni nieścisłości ze Specjalistą ds. CRC w Biurze Regionu Małopolskiej PO. W przypadku dalszych problemów z ustaleniem aktualnego stanu składek, prosimy skarbników kół o przekazywanie listy niezgodności pisemnie do Sekretarza Powiatu – Wojciecha Krzysztonka.

Wielkimi krokami zbliża się półmetek kadencji w Radzie Miasta Krakowa oraz w Radach Dzielnic. Na jednym najbliższych posiedzeń Zarządu – (tj. 9 listopada br.) rozpoczniemy podsumowanie. Już dziś serdecznie zapraszamy na to posiedzenie wszystkich Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic. Zapraszamy również prezydium Klubu Radnych w Radzie Miasta.

W niedzielę 28 października br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Royal (wejście od strony Wawelu), odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Miejskiego Krakowskiego Platformy Obywatelskiej RP. W programie obrad znajdą się: przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu PO RP Kraków za okres IV-X 2012 r., uchwalenie planu pracy PO RP Kraków na kolejny okres, przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w Radzie Miasta Krakowa – między Klubem Radnych PO w Radzie Miasta a Prezydentem Miasta Krakowa.

30 października br. od godz. 09.30 trwać będzie konferencja „Prawo autorskie a interes publiczny”, której patronuje Eurodeputowana Róża Thun. Organizatorami konferencji są Komisja Europejska oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Dwie pierwsze sesje konferencji będą miały miejsce w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4 w Krakowie. Sesja pierwsza: „Polski interes publiczny odnośnie prawa autorskiego”. Sesja druga: „Jak uregulować wykorzystanie i dostęp do treści w Sieci?”. Trzecia sesja „Nie/legalna kultura” odbędzie się w klubie BAL o godz. 19:00 (ul. Ślusarska 9, tył MOCAKu). Sesja ta będzie dotyczyć „kultury prawa autorskiego”, czyli sposobów w jaki w debacie społecznej mówimy o kształcie regulacji prawnych, o problemach z dzisiejszym systemem prawa autorskiego i jego realizacją w praktyce, oraz rolą, jaką te regulacje odgrywają w kulturze.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >