Okiem Przewodniczącego. 22 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W najbliższą środę odbędzie się LXXII sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której radni zajmą się przede wszystkim rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Opinie, także wśród radnych PO, są mocno podzielone. Część Rady uważa powiększenie strefy za nieuniknione i konieczne (szczególnie dla społeczności lokalnej), inni uważają, że nie ma co się spieszyć i w pierwszej kolejności należy wybudować parkingi, zaś trzecia grupa uważa, że strefy wcale nie powinno się rozszerzać. Zdecyduje głosowanie!

W związku z zatrzymaniem sprzedaży mieszkań należących do gminy, spowodowanym kolejnym wyrokiem sądu powstał Zespół ds. Uchwał sprzedażowych, który ma za zadanie przygotować skorygowane zasady sprzedaży mieszkań. Także w wyniku dyskusji w PO będziemy chcieli przedłużyć okres sprzedaży (obecnie jest do końca 2014 roku), uszczegółowić zasady, ale również zastanowić się nad oczekiwanym przez wielu ich rozszerzeniem. Czeka nas dużo pracy…

Zarówno Sejmik Województwa Małopolskiego jak i Rada Miasta Krakowa podejmują szereg działań w celu pozyskania od MON terenów na Grzegórzkach, gdzie docelowo miałoby powstać Krakowskie Centrum Muzyki. Powstałe Centrum w jednym miejscu skupi Krakowską Filharmonię, Krakowską Akademię Muzyczną oraz siedziby Krakowskich Orkiestr. To wspaniały pomysł i bardzo ważna instytucja. Trzymamy kciuki.

Posiedzenie Rady Programowej KCP PO RP:

W dniu 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Krakowskiego Centrum Programowego Platformy Obywatelskiej RP w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli krakowscy parlamentarzyści, europosłowie, radni sejmiku wojewódzkiego oraz inne osoby związane z KCP PO RP.

Przedmiotem obrad Rady Programowej było przedstawienie wyników pierwszego etapu projektu prowadzonego przez KCP PO – Projektu Diagnoza. Przypomnijmy, że Projekt Diagnoza miał za zadanie rozpoznanie stanu faktycznego działań Urzędu Miasta Krakowa w różnych obszarach działalności. W projekcie wzięło udział ponad 60 osób, które przeanalizowały około 40 obszarów działalności Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek. Efektem tego etapu Diagnozy są odbywające się obecnie regularnie spotkania tzw. Zespołów Programowych, opracowujących wnioski i propozycje w zakresie poprawy sytuacji, które zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta.

Drugim tematem posiedzenia Rady Programowej było rozpoczęcie działań w zakresie nowego projektu – Projektu Wizja KRK 22. Projekt Wizja KRK 22 adresowany będzie zarówno do członków PO jak i do osób niezaangażowanych politycznie. Już dziś zapraszamy do wspólnego tworzenia wizji Krakowa 2022, Krakowa po dwóch następnych kadencjach, Krakowa po kolejnym (2013-2020) okresie wykorzystania środków UE, wizji zarówno bardzo ogólnej jak i dotyczącej konkretnych obszarów zainteresowania. Prośbę o przygotowanie krótkiego opracowania na temat wizji (lub w wersji alternatywnej – wywiadu o wizji) Krakowa skierujemy do osób związanych z PO oraz do osób z różnych obszarów aktywności politycznej, społecznej czy gospodarczej. To ma być wielka wspólna obywatelska wizja Krakowa AD 2022. Po zebraniu wszystkich dokumentów, zostaną one opracowane i opublikowane na stronie internetowej projektu oraz posłużą do stworzenia realnego planu. W ten sposób rozpoczynamy budowę programu na dwie następne kadencje samorządu Krakowa, tj. do 2022 roku.

Rada Programowa Krakowskiego Centrum Programowego PO podjęła również decyzję o zwołaniu kolejnej Konwencji Programowej Krakowskiej Platformy, na której zostaną przedstawione wszystkim efekty projektu Diagnoza oraz zostanie oficjalnie rozpoczęta budowa wizji Krakowa AD 2022. Konwencja odbędzie się w maju br.

Krakowskie Centrum Programowe Platformy Obywatelskiej RP to powołany przez Zarząd Powiatu Krakowskiego Grodzkiego PO RP Think Tank, zajmujący się działaniami programowymi w zakresie samorządu Miasta Krakowa. W działaniach KCP PO uczestniczą radni miasta i sejmiku, parlamentarzyści, europosłowie oraz inni funkcyjni działacze PO, ale przede wszystkim członkowie kół Krakowskiej PO. Obecnie odbywają się spotkania tzw. Zespołów Programowych, w trakcie których opracowywane są propozycje i rekomendacje zarówno w zakresie działań bieżących jak i w zakresie tworzenia wieloletniego programu.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegły piątek, 22 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu krakowskiej PO. Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach miejskich i działaniach Klubu Radnych PO podejmowanych w Radzie Miasta Krakowa. Ponadto omówiono zakres planowanego w najbliższy piątek szkolenia w ramach Akademii Samorządności Lokalnej oraz plan działań Krakowskiego Centrum Programowego PO. Sprawy finansowe oraz dyskusję na temat zmian w ordynacji wyborczej przesunięto na kolejne posiedzenie.

Trwają spotkania zespołów pracujących w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO. W ubiegłym tygodniu po raz kolejny zebrał się zespół ds. edukacji. W trakcie spotkania ustalono założenia krótkoterminowego planu poprawy krakowskiej edukacji oraz wstępne cele strategii długoterminowej. Dzień później odbyło się spotkanie w sprawie Projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości. Projekt będący inicjatywą PO, jest obecnie najważniejszym projektem inwestycyjnym Krakowa i Małopolski.

W najbliższy piątek nastąpi inauguracja Akademii Samorządności Lokalnej PO, organizowanej pod honorowym patronatem Przewodniczącego PO RP w Małopolsce Ireneusza Rasia oraz Przewodniczącego PO RP w Krakowie Bogusława Kośmidera. Inicjatorem Akademii jest Forum Przewodniczących Dzielnic PO. Odbywające się w ramach akademii warsztaty kierowane będą przede wszystkim do członków PO, chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania krakowskich dzielnic oraz przymierzających się do startu w najbliższych wyborach do rad dzielnic. Pierwsza edycja warsztatów odbędzie się w piątek tj. 26 kwietnia o 17 w Dworku Białoprądnickim (Kraków, ul. Papiernicza 2). Wykład na temat Roli dzielnic w strukturze samorządowej Krakowa poprowadzi Wojciech Krzysztonek.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >