Okiem Przewodniczącego. 22 kwietnia 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowny Członku/Członkini PO w Krakowie

Jak co tydzień najważniejsze informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej, ale i z Rady Miasta Krakowa.

20 kwietnia odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Zarządu Powiatowego PO. Przy bardzo dobrej frekwencji, przy sporej ilości obserwatorów, członków PO, mówiliśmy o najważniejszych i najpilniejszych działaniach Krakowskiej PO. Ustaliliśmy, że:

Zostanie powołane Krakowskie Centrum Programowe PO, które z jednej strony będzie analizować i monitorować wszelkie działania w sprawach miejskich, będzie wypracowywać propozycje ocen i wniosków w sprawach miejskich, będzie tworzyć nowe pomysły i koncepcje, powstaną też zespoły branżowe w poszczególnych dziedzinach miejskiego życia. Z drugiej strony powstanie zespół ekspertów wspomagających radnych i PO, a z trzeciej – grupa doradcza złożona z ważnych w PO osób mających wiedzę o działaniach Miasta, Rządu i Parlamentu Europejskiego. Ustaliliśmy że szczegóły przygotuje zespół w składzie : P. Węgrzyn (pomysłodawca), B. Kośmider, D. Jaśkowiec. Zespół ten przygotuje też Wiosenną Konwencję Programową PO, zorganizowaną właśnie w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO. Dalsze informacje już niedługo.

Organizujemy cykl Debat Obywatelskich „PO-rozmawiajmy o…” To spotkania dla członków PO, ale i dla osób z zewnątrz w ważnych, kontrowersyjnych tematach ideowych. Organizacją i poszczególnymi debatami zajmie się p. M. Jantos, spotkania będą się odbywać w Klubie pod Jaszczurami i mają być odpowiedzią na platformerskie potrzeby dyskusji w ważnych sprawach wolnorynkowych i liberalnych.

We wrześniu organizujemy Platformerski Piknik, szczegóły niebawem.

Ustaliliśmy nowe działania informacyjne, będziemy rozszerzać niniejszy Newsletter o informacje z Sejmiku, Sejmu i Senatu, z Parlamentu Europejskiego. Będziecie na bieżąco wiedzieć co tam ważnego się dzieje, będziemy działać na Facebooku i Twitterze, będziemy uatrakcyjniać nasze strony internetowe, będziemy mieć sprawniejszy system powiadamiania w różny sposób o ważnych sprawach.

Ustaliliśmy wstępny plan wspomagania (rewitalizacji) kół PO, a w szczególności wspomagania przewodniczących kół PO w Krakowie. W maju damy Wam ankietę w sprawie Waszych potrzeb i oczekiwań, w czerwcu przeprowadzimy warsztaty i szkolenia dla przewodniczących kół, potem będziemy pokazywać jak działają wszystkie koła. Oczywiście zajmiemy się też stanem płacenia składek.

Dyskutowaliśmy też w sprawie weryfikacji kół. Ponieważ wpłynął wniosek grupy członków PO w sprawie powołania nowego koła – Koła Inicjatyw Obywatelskich – zarząd pozytywnie zaopiniował ten wniosek życząc przyszłemu kołu sukcesów. Dyskutowaliśmy też protokół zespołu, który powołaliśmy na poprzednim posiedzeniu, zespołu, który analizował sprawę kilku kół. Zespół zaproponował rozwiązanie kół: Edukacji, II Dzielnicy i V Dzielnicy. Jednak ponieważ Zarząd Powiatu nie ma prawa wnioskować o rozwiązanie kół – sprawę tylko omówiliśmy, nie podejmując żadnych decyzji.

To tyle w sprawach Krakowskiej PO, jak widzicie sporo się dzieje i jeszcze więcej dziać się będzie.

Teraz sprawy miejskie. I tak:

Rozpoczyna działalność wnioskowany przez PO Okrągły Stół Edukacyjny. Jako Klub Radnych PO delegowaliśmy tam Martę Patenę i Sławka Ptaszkiewicza (pomysłodawcę Okrągłego Stołu). Zaleciliśmy działania zdecydowanie konstruktywne, rozwojowe. Zobaczymy co z tego wyniknie !

Mieliśmy kolejne Spotkanie Metropolitalne w sprawie polityki śmieciowej. Od przyszłego roku wchodzi tzw. podatek śmieciowy i trzeba się do tego przygotować.

Komisja Rozwoju i Innowacji rozmawiała o działaniach w zakresie społeczeństwa informacyjnego w Krakowie, a wcześniej spotkała się z szeregiem młodych, polskich i zagranicznych środowisk przedsiębiorczości innowacyjnej w Krakowie, spróbujemy im pomóc poprzez szerszą informację i obecność.

W środę, 25 kwietnia, odbędzie się sesja Rady Miasta, a w niej szereg spraw budżetowych i planistycznych, ale i zgoda na zbycie udziałów SSA Cracovia, podjęcie decyzji w sprawach kierunkowych w zakresie porad prawnych, polityki parkingowej na Podgórzu, remontu i modernizacji dróg. Ważną, honorową sprawą jest inicjatywa w sprawie wsparcia działań przypominających ważne daty historii Nowej Huty i Solidarności w Nowej Hucie. Tu bardzo ważna rola Staszka Zięby – naszego najważniejszego przedstawiciela środowisk Solidarnościowych w Nowej Hucie, symbolu tych czasów, symbolu Solidarności, osoby znanej także z działań charytatywnych i społecznych.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >