Okiem Przewodniczącego. 2 lipca 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W piątek 29 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO. W trakcie spotkania omówiliśmy sprawy finansowe powiatu oraz plan działań Krakowskiej PO w okresie wakacyjnym. Planujemy w tym czasie:

 • zbierać głosy poparcia dla inicjatywy nadania Panu prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa,
 • kontynuować Projekt Diagnoza w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO RP,
 • przygotować cykl debat powakacyjnych,
 • we wrześniu otworzyć nowy sezon polityczny wspólnym platformerskim piknikiem.

Odnowiliśmy także kontakty ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów, ustalając wstępny plan współpracy. Kontynuowaliśmy rozmowy na temat sytuacji Platformy w Dzielnicy II, podczas których znaleźliśmy satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Ponadto dyskutowaliśmy na temat polepszenia wizerunku Krakowskiej PO. Osobny czas poświęciliśmy na omówienie sytuacji w Radzie Miasta.

W dniu 30 czerwca minął termin składania ankiet, dotyczących rewitalizacji kół. Ankiety te mają określić stanu faktyczny kół, ale przede wszystkim wskazać jakie są potrzeby i oczekiwania członków Krakowskiej Platformy. To bardzo ważne dla dobrej współpracy!

Przypominamy, że trwa drugi etap Projektu Diagnoza, realizowanego w ramach Krakowskiego Centrum Programowego. Do 15 lipca mają powstać konspekty naszej diagnozy.

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem działań powakacyjnych. Propozycja harmonogramu działań, zostanie z Państwem skonsultować, tak aby każdy z członków Krakowskiej PO miał możliwość jego współtworzenia. Już teraz czekamy na Państwa sugestie!

Czeka nas też szeroka dyskusja na temat reformy i rewitalizacji kół. Jak sygnalizowaliśmy – już niedługo będzie gotowe zestawienie aktywności kół, a więc ilości spotkań, sytuacji finansowej, realizowanych inicjatyw oraz udziału w akcjach PO. Przeanalizujemy także przekazane przez przewodniczących kół ankiety. Da nam to pełny obraz aktywności Platformy na poziomie kół. Równolegle podejmiemy dyskusję na temat reformy kół. Krakowska PO ma jedną z największych liczebności kół i wciąż zgłaszane są kolejne propozycje powoływania nowych – o tym porozmawiamy niedługo.

Z biura krajowego PO dostaliśmy zaproszenie dla członków Platformy Obywatelskiej w wieku od 20 do 30 lat do wzięcia udziału w „II Szkole Myślenia Instytutu Obywatelskiego”, która odbędzie się w dniach 19-23 września 2012 r. w Warszawie. Głównym celem Szkoły Myślenia IO jest dostarczenie wiedzy w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem państwa. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznania zagadnień istotnych w pracy samorządowej i parlamentarnej, m.in. z zakresu ekonomii, finansów publicznych, polityki społecznej i Unii Europejskiej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 sierpnia 2012 r. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W środę 27 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Najważniejszym punktem była sprawa absolutorium. Głosami wszystkich członków Klubu Radnych PO oraz dodatkowo dwóch radnych niezależnych Rada Miasta nie udzieliła Prezydentowi absolutorium. Dziękujemy wszystkim członkom PO za wsparcie, zaś radnym za głosowanie. Teraz czeka nas kolejny etap – wypracowanie strategii politycznej w zaistniałej sytuacji.

Na Sesji radni przegłosowali kilka uchwał w sprawie łączenia i przenoszenia niektórych szkół i innych placówek. Część tych zmian była zdecydowanie popierana przez lokalne społeczności, niestety w części lokalne społeczności były podzielone. Ponieważ musimy przede wszystkim uwzględniać realia ekonomiczne, a te zmiany nie wiązały się z likwidacją placówek – taka decyzja została podjęta.

28 czerwca odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta z Przewodniczącymi Rad Dzielnic. W trakcie spotkaniu została zaprezentowana procedura wyboru osiedli pilotażowych do projektu rehabilitacji zabudowy blokowej, projektu forsowanego przez radnych PO, m.in. w celu przygotowania się do pozyskania środków dla Miasta na takie projekty. W wyniku analizy zostały wybrane jako najbardziej potrzebujące takiej rehabilitacji następujące osiedla: Olsza II, Azory, Ugorek. Tymi sprawami zajmie się Rada Miasta i stosowne Komisje. Poruszone były również problemy finansowe dzielnic, a w szczególności blokowanie przenoszenia środków z zadań inwestycyjnych dzielnic na zadania bieżące. Obecny podczas spotkania Pan Skarbnik Lesław Fijał przedstawił podstawowy powód takiej blokady – konieczność przygotowania miasta na nowe zasady ustalania wskaźników i możliwości zadłużania. Ustalono, że Przewodniczący Rad Dzielnic jeszcze raz spotkają się w lipcu, aby określić rekomendowane proporcje tych zadań.

Pozdrawiam

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >