Okiem Przewodniczącego – 19 października 2015

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015 r.

Witam. Jak zawsze kolejny Newsletter i informacje z Rady Miasta i Krakowskiej Platformy Obywatelskiej. Tym razem pierwsze sprawy PO:

Odbył się Jubileusz 10-lecia 2 Koła Gospodarczego, mojego macierzystego Koła. Jak zawsze w Starych Koniach spotkaliśmy się w sporym gronie członków obecnych i przeszłych, przyjaciół i sympatyków Koła, zaprzyjaźnionych Kół Krakowskiej PO. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie, miłe słowa i mobilizację do pracy. Nasze Koło powstało zaraz po przegranych w 2005 roku podwójnych wyborach, przeżyliśmy różne koleje losu, mieliśmy różne ważne inicjatywy, gościliśmy różnych gości. Bardzo dziękujemy wszystkim za uszanowanie naszego jubileuszu, za obecność, za dobre słowa, za wspieranie nas na wielu etapach naszej działalności i także na Jubileuszu. Dziękujemy !

Przed nami ostatni tydzień kampanii, wspieramy działania PO. Kto może roznosi ulotki naszych kandydatów na senatorów: Jurka Fedorowicza i Bogdana Klicha, naszych wspieranych szczególnie kandydatów na posłów, w tym członka naszego koła, kandydata z ostatniego miejsca listy PO – Józka Lassoty (jozeflassota.pl). Chcemy, aby Józek został kolejny raz posłem !

Warto też powoli zastanawiać się nad scenariuszami powyborczymi. Scenariusz najtrudniejszy to samodzielne rządy PiS. Może być tak, że PiS będzie musiał rządzić w koalicji. Może być tak, że koalicję będzie robić PO ze wszystkimi poza PiS, jest możliwy też scenariusz rządu mniejszościowego PIS, wreszcie jest możliwe, że nikt nie utworzy rządu z wystarczającym poparciem i nastąpią nowe wybory. Mamy więc realne 5 scenariuszy, zobaczymy co będzie.

Ważne sprawy miejskie:

W środę kolejna sesja Rady Miasta. Najważniejszym tematem będzie wybór na kolejną kadencję ławników Sądów rejonowych i Sądu Okręgowego. Niestety, zgłaszający swoje propozycje, zbyt szybko, przed terminem zgłoszenia, zgłosili się do wyborów. Dura lex sed lex – komisja ds. ławników pod przewodnictwem Pana radnego Kosiora musiała działać zgodnie z prawem i takie zgłoszenia potraktowała odmownie. Decyzja w rękach Rady.

Przed nami ważna decyzja, czy przedłużyć termin składania wniosków o sprzedaż mieszkań. Dotychczas PO była zdecydowanym zwolennikiem sprzedaży. Stan sprawy, argumenty za i przeciw, a także jak to wygląda w innych miastach przedstawiłem w artykule pt „Co dalej ze sprzedażą mieszkań komunalnych w Krakowie?”. Decyzja przed nami !

Ostatnio przetacza się przez niektóre media alarmujący ton ws. Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego jakoby ten budżet był w Krakowie zabijany. Sprawdziłem fakty, czyli stan realizacji zadań, na które głosowaliśmy w październiku 2014. Wybraliśmy wtedy do realizacji 68 zadań, 14 ogólnomiejskich i 54 dzielnicowe. Do końca zrealizowano 36 zadań (6 ogólnomiejskich,30 dzielnicowych), w trakcie finalizacji, do końca roku lub w 2016, pozostaje 25 zadań (5 OM i 20 Dz). Zagrożonych jest 7 zadań, w tym 3 ogólnomiejskie i 4 dzielnicowe. Powody zagrożenia to: kolizja z ustawami i miejscowymi planami (2), konieczność uzyskania decyzji administracyjnej (2), ogłoszone przetargi nie wyłoniły wykonawców (3). Czy taki stan ilości zadań nie zrealizowanych i przyczyny zagrożenia to powód do traktowania Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego jako porażki ? Fakty mówią o tym jasno. Szkoda, że faktów nie bierze się pod uwagę !

Najbliższy tydzień to Krakowski Tydzień Start-upów czyli firm, które powstały w celu prowadzenia innowacyjnych biznesów. W poniedziałek zaczyna się w Krakowie Tydzień Start-upów. Ten czas pokaże, jak kreatywna jest przedsiębiorczość w Krakowie. To tu w Krakowie lokalne start-upy mają największą w Polsce dynamikę wzrostu, a to oznacza, że prędzej czy później nie tylko będziemy w tym obszarze bardziej atrakcyjni niż Warszawa, ale będziemy doganiać europejskie potęgi.

W USA największym obszarem aktywności start-upów jest rejon San Francisco, Palo Alto, Krzemowa Dolina, Berkeley University i Stanford University. Kraków idzie w tym kierunku i zdobędzie jak najwięcej. Liczę, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy największym w Europie centrum innowacyjnych start-upów, że to w Krakowie będzie się koncentrować innowacyjna myśl Europy Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii. Możemy i chcemy pomóc innowacyjnym przedsiębiorcom z tych krajów. Dziękuję też, nieoczekiwanie, Krowoderskiej.pl, za wspieranie tego kierunku. To wielka szansa Krakowa i warto to wspierać !!!

Parę tygodni temu pisałem o sporym sukcesie władz Miasta, jakim było wynegocjowanie zakupu działek na Zakrzówku i przekazania jednej miejskiej działki tak, aby można było zrobić Park Zakrzówek. Teraz słyszę o protestach w tej sprawie. Przypomnę więc, że w 2014 roku Rada Miasta przyjęła miejscowy plan zagospodarowania Zakrzówek i św Jacka. Ten plan, jak ustawa przewiduje, musiał być zgodny ze studium, które zakładało tam częściową zabudowę. Mimo protestów niektórych ówczesna RMK przyjęła miejscowy plan i zgodnie z tym planem realizuje wykupy i przygotowuje konkurs na zagospodarowanie tego terenu pod park. Dotyczy to także oprotestowywanej działki, dla której w planie przyjęto zapis umożliwiający zabudowę MW/U.3 czyl Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami MW/U.1 –MW/U.6, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się dla terenu MW/U.2, MW/U.3 minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 70 %, wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4-0,85, maksymalną wysokość zabudowy: 13 m. Wygląda na to, że awantura wokół Zakrzówka dotyczy spraw, w których decyzję podjęto onegdaj i teraz następuje wdrażanie tej decyzji.

Za tydzień – 30 października o godz. 12 – uroczysta sesja Rady Miasta zwołana w celu wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa – Panu Prof. Jerzemu Buzkowi. Premier Rządu RP, który podjął decyzję o budowie nowego Kampusu UJ, wspierający Krakowskie uczelnie wyższe przy bardzo ważnych, epokowych inwestycjach, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witamy nowego Honorowego Obywatela Miasta Krakowa !

Pozdrawiam wszystkich

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >