Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Okiem Przewodniczącego. 19 maja 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam Szanowne Platformerki i Platformersów. Jak zawsze informacja o bieżących sprawach w Radzie Miasta i w Krakowskiej Platformie Obywatelskiej.

Zaczynamy od spraw miejskich:

Referendum już za tydzień. Ponieważ były różne zdania ws diet dla członków komisji referendalnych, poprosiliśmy o stanowisko Regionalną Izbę Obrachunkową. I okazało się, że wg RIO możliwe jest ustalenie diet na wyższym, wcześniej podanym poziomie. Więc tak zostaje !

Ruszamy z kampanią informacyjną, na którą udało się wygospodarować 100 tys zł. Będą wysłane do każdego Krakowianina ulotki, przypominające pytania, będą w gazetach krakowskich i na portalach takie informacje, wreszcie będzie na stronie www.krakow.pl zakładka, w której będzie sobie można znaleźć plusy i minusy w sprawie poszczególnych pytań. Zapraszamy !

W środę sesja Rady Miasta Krakowa. W programie m.in. wiele spraw budżetowych, a także uchwała ws przyznania Ks. Jerzemu Bryle tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Zapraszamy.

Budżet Obywatelski jest teraz w najważniejszym momencie rozwoju. Teraz odbywają się spotkania konsultacyjne, które mają zachęcić mieszkańców do zgłaszania projektów. Są dzielnice, gdzie na spotkaniach są duże grupy mieszkańców, ale i są takie, gdzie są pojedyncze osoby. To bardzo ważna sprawa, więc trzeba, aby i spotkań było jak najwięcej i na spotkaniach było jak najwięcej mieszkańców. Kiedy za chwilę podamy frekwencję, a potem ilość zgłoszonych w danych dzielnicach projektów i jeszcze potem, kiedy okaże się ile osób weźmie udział w głosowaniu – wtedy okaże się, jak działała dana dzielnica i jak aktywni byli radni dzielnicowi. To ogromnie ważna sprawa.

Sprawy Platformerskie:

Odbyła się Konwencja Małopolska w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę w południe w Sali Teatru Bagatela spotkało się parę setek Platformesów, aby przywitać kandydatów z listy PO do Parlamentu Europejskiego. Mamy bardzo dobrą listę i szansę na 3 mandaty. Na konwencji był Minister Spraw Zagranicznych Rządu RP, Wiceprzewodniczący PO. I mówił, że teraz w Polsce mamy wybór – albo za Unią Europejską albo za Putinem. I nie powinniśmy zdejmować parasola UE, kiedy „pada” polityczny deszcz. Idziemy do wyborów 25 maja i wybieramy ludzi z listy PO.

Powoli ruszają przygotowania do wyborów dzielnicowych. Do 25 maja trzeba zgłaszać kandydatów na kandydatów na radnych dzielnicowych. Zapraszamy !

I sprawy referendalne:

Dziś przedstawiam moje stanowisko, jak będę głosował w referendum ws metra, ścieżek rowerowych i monitoringu. I tak:

W sprawie budowy ścieżek rowerowych, ale i zdecydowanej preferencji dla transportu publicznego jestem zdecydowanie ZA. To zdecydowanie bierze się z trendu, jaki dominuje dziś w prawie wszystkich miastach europejskich i także z faktu, że jazda rowerem sprawia przyjemność i jest bardziej ekologiczna. To zdecydowane tak bierze się także z faktu, że nie da się zwiększać ilości samochodów prywatnych jeżdżących w centrum w nieskończoność, bo w efekcie doprowadzi to do paraliżu ruchu, staniemy w korkach, których nie da się rozładować. Oczywiście ten fakt przekłada się też na sprawę miejsc parkingowych. To zdecydowane tak bierze się również z chęci rozwoju transportu publicznego w szczególności w centrum naszego miasta, co spowoduje szybsze i łatwiejsze poruszanie się po Krakowie. Taką drogę wybrało z korzyścią dla swoich mieszkańców wiele europejskich miast. Uważam, że taki kurs rozwoju powinien również wybrać Kraków.

W sprawie budowy Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego zdecydowane TAK. To zdecydowane tak dla realnego priorytetu dla bezpieczeństwa miasta i mieszkańców. W konsekwencji to bycie za finansowaniem przez miasto różnych istotnych działań w zakresie polepszenia naszego bezpieczeństwa. Krakowianie, o czym często rozmawiam z nimi, zdecydowanie potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa. Chcą, aby było więcej patroli policyjnych, więcej konkretnych działań wzmacniających przekonanie, że miasto jest „pod kontrolą”, czyli będzie można szybko i skutecznie interweniować w niebezpiecznych sytuacjach. Możliwość takiej kontroli zdecydowanie może dać tylko Krakowski Monitoring Wizyjny, to setki zintegrowanych kamer, szybka reakcja policji i władz. Dopełnieniem tego sytemu musi jednak być nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Miejsce, gdzie wszystkie służby alarmowe i miasto ściśle ze sobą współpracują tak w sytuacjach kryzysowych, jak i w zwykłym, codziennym działaniu. Tak jest już w większości dużych miast w Polsce, tak musi też być w Krakowie.

Podkreślę jeszcze raz – zdecydowane TAK, mimo słyszanych uwag o inwigilacji, mimo zarzutów, że może się to odbyć kosztem innych działań, mimo różnych oporów socjologicznych. Ustalmy priorytety, Kraków potrzebuje zwiększenia poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców i osób odwiedzających to miasto. Uważam, że to koszty, które nie tylko warto, ale należy ponieść.

Teraz pytanie wg mnie najtrudniejsze, dające największe ryzyko, największy wysiłek finansowy i inwestycyjny. To pytanie o metro. Pytanie o metro to pytanie o wielomiliardowy wydatek inwestycyjny, to wielosetmilionowe dotacje do bieżącego funkcjonowania. To zasadnicza zmiana systemu komunikacyjnego miasta, zmiana tras tramwajów i autobusów, to wieloletnie zablokowanie inwestycyjne Krakowa. Jednocześnie to jednak też pytanie o szybki, bezkolizyjny transport publiczny realnie bardzo znacząco zmniejszający potrzebę korzystania z prywatnego transportu, to narzędzie transportowe dostępne w podobnych miastach europejskich. To rzeczywiste, mówiąc kolokwialnie, „odkorkowanie” Krakowa.

Jeżeli powiemy nie, mamy kontynuację dotychczasowej strategii transportowej, mamy rozszerzany szybki tramwaj, mamy więcej tramwajów i autobusów. Mamy też, o czym warto mówić, formalne zablokowanie nawet działań analitycznych w sprawie metra. Na dziś wiemy, jak mogłaby wyglądać pierwsza linia metra, ile mogłaby kosztować, ale potrzebne są jeszcze dodatkowe analizy i studia wykonalności, aby realnie i odpowiedzialnie zdecydować czy i jak.

Dlatego, jestem na TAK, aby można było przeprowadzić kolejne analizy i w ciągu kilku lat podjąć decyzję, w tym ustalając finansowanie. Może się za te kilka lat okazać, że mimo wszystko nie będzie można w Krakowie budować metra, ale decyzja będzie głęboko przeanalizowana merytorycznie i finansowo. Jestem przekonany, że po tym mieszkańcy również zostaną zapytani o ostateczną decyzję. Reasumując, na dziś wiele jest niewiadomych i pytań, na które należy jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego zdecydowanie lepiej podjąć „grę” o metro w Krakowie niż samemu się z tej gry wyłączyć. Na to najtrudniejsze pytanie jestem na TAK !

Najważniejsze pytanie to pytanie o zasadność organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. To tak naprawdę pytanie, czy chcemy, aby Kraków rozwijał się zdecydowanie szybciej, w dużej mierze za zewnętrzne pieniądze, ale z większym ryzykiem, czy też wolimy rozwój wolniejszy, w większej części za własne pieniądze, ale z mniejszym ryzykiem. Czy wolimy skok cywilizacyjny z ryzykiem czy wolimy spokojniejszy, wolniejszy rozwój. Wynik referendum określi nasze możliwości na następne 10 lat. I albo zaryzykujemy, będziemy rozwijali się szybciej i taniej albo wolniej i drożej, ale bezpieczniej. Czy zaryzykujemy większe zadłużenie, większe kłopoty finansowe, ale i skok infrastrukturalny, czy też spokój, ale i utratę części dofinansowania i dłuższego dochodzenia do europejskiego poziomu. Wierzę, że wybierzemy rozwój, skok i chęć jak najszybszego nadążania za nowoczesnością. Jestem na TAK za Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, bo wiem że mamy szansę nie tylko je zrobić, ale przede wszystkim na nich zarobić, mając wielkie ważne inwestycje infrastrukturalne. Bez starań o ZIO środki zewnętrzne na te wielkie inwestycje będą mniejsze, będą w części później. To po prostu nam się opłaca.

W środę 14 maja otworzyła się wielka nowa inwestycja – Expo Kraków. W odróżnieniu od Hali Sportowo-Widowiskowej i Centrum Kongresowego jest to inwestycja całkowicie prywatna, na prywatnym gruncie, za prywatne pieniądze i przez prywatnego prowadzona. Dziękuję wszystkim obecnym na otwarciu, dziękuję za gratulacje. Składam je mojej wspaniałej żonie – Ewie. To jest sukces, a moja duma.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >