Okiem Przewodniczącego. 18 marca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

13 marca odbyła się LXIX sesja Rady Miasta Krakowa. W głównej mierze została poświęcona tematyce ustalenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Podjęty został pakiet 4 uchwał:

 1. Wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki takiej opłaty.
 2. Określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 3. Ustalenie sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Tematyka „śmieciowa” to trudne zagadnienie wywołujące dużo emocji i kontrowersji. Zatem wyjaśniam czym kierowała się RMK podejmując ww. uchwały.

 1. Musimy stosować się do ustawy, wynikającej z prawa europejskiego, wprowadzającej w Polsce tzw. prawo śmieciowe. Dotychczas obowiązywały w tej materii rozwiązania wolnorynkowe. Cena wywozu śmieci była bardzo zróżnicowana. Obecnie w sprawach śmieciowych nie działa rynek tylko prawo, więc musi być jednolicie stosowane. Dlatego wszyscy mieszkający np. w domkach płacą stosownie tę samą kwotę.
 2. Firmy dotychczas obsługujące mieszkańców działały rynkowo, na czymś zarabiając (na mieszkańcach płacących wysokie stawki), a na czymś tracąc (na mieszkańcach płacących bardzo niskie stawki). Jeżeli by się okazało, że firmy mogą zbierać śmieci powszechnie, więc od wszystkich, po tych niskich stawkach, to cena jednostkowa musiała by ulec zmniejszeniu. Wkrótce będą przeprowadzane przetargi, w których każdy spełniający warunki będzie mógł wystartować. Jest zatem szansa, że będziemy mogli znacząco obniżyć ceny dla mieszkańców.
 3. Dane są takie: koszt systemu zbierania śmieci w Krakowie to 178 mln zł, w tym obsługa odbioru i zagospodarowania śmieci od mieszkańców 152 mln zł, pozostałe to przedsiębiorcy. Wynika to z danych przekazanych od firm zbierających śmieci. System powinien się samofinansować. W wyniku zastosowanych cen niestety system się nie samofinansuje, brakuje 9 mln zł, liczymy jednak że przetargi dadzą niższe ceny, więc ten poziom uda się osiągnąć. Na koszty systemu wchodzą – zbieranie śmieci, zagospodarowanie, zarządzanie. Zarządzanie – jest jedno z najtańszych w polskich miastach. Zagospodarowanie śmieci – to wzrastająca co roku tzw. opłata marszałkowska, zwiększające się obecnie i w przyszłości koszty za składowanie śmieci (zgodnie z dyrektywą UE w ciągu kilku lat na składowiskach tylko 15 % śmieci może być składowane).
 4. Tak więc główne powody wzrostu cen to właśnie:
  Wzrastające koszty składowania śmieci, wg zasad wskazanych wyżej,
  Dodatkowe usługi, dotychczas realizowane bez płatności mieszkańca – np. utrzymanie dzwonów recyklingowych czy wystawki,
  Włączone w system ok. 20 % śmieci dotychczas niezagospodarowywanych albo wyrzucanych gdzieś w lesie, to wynika z danych statystycznych, średnio mieszkaniec produkuje 2,08 m3 śmieci rocznie, wygląda, że część mieszkańców płaciła za 80% zużywanych śmieci, reszta szła do dzwonów i gdzie indziej,
  Wprowadzenie, jako sposobu płacenia, opłaty równej dla wszystkich z tego samego rodzaju nieruchomości.
 5. Alternatywa – Alternatywą dla radnych PO było nieprzyjęcie uchwały wraz z przygotowaną poprawką (poprawką wprowadzającą niższe ceny, mieszany sposób wyliczania śmieci). Wtedy wojewoda wprowadziłby jako obowiązujący projekt pierwotny prezydenta (liczenie od powierzchni, ceny ok. 40-60% wyższe). Wg nas alternatywa była gorsza, zdecydowanie gorsza niż nasza propozycja.

Podczas tej sesji RMK podjęła też uchwałę ustalającą kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013 – 2022.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

14 marca odbyła się debata na temat rozszerzenia strefy płatnego parkowania organizowana przez Koło Ekonomiczne i Koło Młodych. Spotkanie było okazją do wymiany uwag i pomysłów dotyczących polityki parkingowej miasta w gronie członków krakowskiej Platformy.

Ponad 30 osób obecnych na sali miało okazję obejrzeć prezentację projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania na podstawie propozycji ZIKITu oraz szeregu danych dotyczących m.in. ilości miejsc postojowych, ilości mieszkańców, wpływów i wydatków związanych z obsługą strefy itp. Prezentacja przewodniczącego komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa – Wojciecha Wojtowicza uwzględniała także prognozy na kolejne lata oraz wyliczała potencjalne szanse i zagrożenia związane z poszerzeniem strefy płatnej.

Po prezentacji odbyła się żywiołowa dyskusja, podczas której zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy strefy prezentowali swoje argumenty. Część mówców podkreślała represyjny charakter opłat za parkowanie, oraz wysokie koszty obsługi strefy. Przeciwnicy rozszerzenia twierdzili, że każdy mieszkaniec Krakowa powinien mieć możliwość korzystania z terenów gminnych na równych zasadach oraz że opłaty dla mieszkańców są zbyt niskie. Ciągłe rozszerzanie strefy nie zwiększa ilości miejsc postojowych lecz doprowadzi do objęcia opłatami całego miasta. Zwracano tez uwagę na brak alternatywy dla kierowców – słaby transport aglomeracyjny oraz przepełnione środki komunikacji. Zwolennicy strefy podkreślali konieczność ograniczenia ruchu w centrum, zapewnienia miejsc dla mieszkańców, redukcji zanieczyszczeń oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej – odblokowanie chodników itp. Zwracali uwagę na to, że część kierowców nie musi jeździć samochodem, lecz robi to dla własnej wygody korkując ulice. Oraz, że wprowadzenie strefy ułatwia znalezienie miejsca i szybkie załatwienie spraw. Padły też takie propozycje jak wprowadzenie myta dla pojazdów spoza Krakowa czy likwidacji ulgowych abonamentów dla mieszkańców strefy.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się z tezą, że podejście do polityki parkingowej jest ważnym elementem wizji funkcjonowania miasta jako całości. Podkreślali konieczność budowy parkingów, głównie w systemie Park & Ride oraz inwestycji w komunikację miejską i aglomeracyjną. Podsumowując należy zauważyć, że debata w zamkniętym gronie członków PO pozwoliła na poznanie wielu stanowisk i różnorodnych argumentów, co z pewnością skutecznie przygotuje nas do debaty ogólnokrakowskiej.

Serdecznie zapraszamy na cykl debat pod nazwą Krakowskie Debaty Polityczne, organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Demokratów we współpracy z innymi młodzieżówkami partii politycznych w Krakowie. Już w najbliższą środę, 20 marca, o godz. 19.00 w Klubie Pod Jaszczurami odbędzie się debata na temat legalizacji związków partnerskich.

Krakowskie Centrum Programowe zaprasza członków PO na debatę w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prezentację tematu przedstawi Wojciech Wojtowicz, przewodniczący Komisji Infrastruktury w RMK. Prezentacja wraz z debatą odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Biura Regionu Małopolskiego PO RP, ul. Gertrudy 26-29.

W najbliższy piątek, 22 marca, o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Biura Regionu odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. W porządku obrad znajdzie się m.in. sprawa uchwał Rady Miasta dotyczących zwolnienia ze zwrotu bonifikaty za sprzedaż mieszkań, sprawa polityki Miasta wobec meleksów oraz wypracowanie wstępnej propozycji pozytywnego programu reformy krakowskiej edukacji, podnoszącego poziom kształcenia.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >