Okiem Przewodniczącego. 18 lutego 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W ubiegłą środę, 13 lutego, odbyła się LXVII sesja Rady Miasta Krakowa. Podczas posiedzenia radni podjęli – oczekiwaną przez wiele krakowskich środowisk rowerowych i proekologicznych (m.in. stowarzyszenia „Kraków Miastem Rowerów”, „Miasta dla Rowerów”, „Przestrzeń – Ludzie – Miasto”) – uchwałę, ustalającą kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Polegają one na corocznym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta Krakowa w wysokości 0,3% całości Budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy miejskiej Kraków. Zapewne wzmocni ona aktywny, rowerowy styl życia wielu krakowian i miejmy nadzieję, że jej efektem będzie zachęcenie kolejnych mieszkańców Krakowa do jak najczęstszego przesiadania się na „dwa kółka”. Autorem uchwały i motorem całego pomysłu jest radny Paweł Ścigalski.

Ponadto dwie wspaniałe krakowskie postacie zostały uhonorowane nadaniem ich imion miejskim obiektom. Rada Miasta Krakowa mocą uchwały nadała nazwę nowej ulicy na os. Kliny imieniem biskupa Albina Małysiaka. Biskup Małysiak był wybitnym duszpasterzem kilku pokoleń krakowskiej młodzieży, ofiarnym wychowawcą i gorącym patriotą. Posiadał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W uznaniu zasług otrzymał w 2005 r. Honorowe Obywatelstwo Stołecznego-Królewskiego Miasta Krakowa. Projektodawcą był Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu Rada Miasta nadała imię Aliny Fedorowicz, wychowanki prof. Marii Grzegorzewskiej. Alina Fedorowicz była kapitanem Armii Krajowej, a po wojnie założycielem dwóch krakowskich szkół specjalnych oraz wieloletnim dyrektorem szkoły w szpitalu dziecięcym. Prywatnie, była babcią radnego Jurka Fedorowicza.

Podsumowanie sesji: www.bip.krakow.pl

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W zeszłym tygodniu gościliśmy w Krakowie Minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę. Wizyta związana była z odbywającym się w Krakowie Kongresem Sportu Powszechnego, organizowanym przez Ministerstwo we wszystkich województwach. Podczas 16 wojewódzkich spotkań Minister Sportu i Turystyki rozmawia z przedstawicielami samorządów, wojewodami, przedstawicielami szkół i uczelni wyższych, trenerami oraz członkami klubów sportowych. Tematem wiodącym podczas kongresów jest pełniejsze wykorzystanie już istniejącej infrastruktury sportowej oraz szeroko pojęta aktywizacja sportowa.

Małopolski Kongres Sportu Powszechnego zorganizowany został we współpracy z Województwem Małopolskim oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Podczas Kongresu rozmawiano o planowanych reformach, zmianach finansowania związków sportowych, zmianie diagnostyki szkoleniowej, podnoszeniu kwalifikacji trenerskich, a przede wszystkim popularyzacji sportu powszechnego na poziomie szkolnym i akademickim.

Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat starań o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie. Minister zapytana o projekt ZIO 2022 w Krakowie, odpowiedziała: – Mogę zapewnić o osobistym poparciu dla idei organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Małopolsce. Jesteśmy dopiero na początku drogi, ale rokowania są optymistyczne. Trwa szacowanie kosztów, zastanawiamy się w jakich miejscach mogłyby się odbyć rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach, jakie obiekty i rozwiązania infrastrukturalne będą niezbędne do organizacji takiego przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. małopolscy parlamentarzyści Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Ireneusz Raś, marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz rektor Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >