Okiem Przewodniczącego. 18 listopada 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

Dziś kolejna Newsletterowa zmiana. Zaczynam publikować część Okiem Przewodniczącego Rady Miasta w oficjalnym Platformerskim Newsletterze. Tak jak od początku pojawiania się Newslettera będę sprawozdawał sprawy samorządowe. Pełny Newsletter, ze sprawami samorządowymi, a także Platformerskimi (bo ponad 400 odsłon mojej strony to wyraźne zapotrzebowanie nie tylko członków mojego 2 Koła Gospodarczego) będzie na mojej stronie jak zawsze. Zaczynamy!

Sprawy Samorządowe czyli Okiem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Kluczową samorządową sprawą są działania antysmogowe i ewentualne uchwalenie zakazu palenia paliwami nie ekologicznymi w Krakowie. Decyzję w tym zakresie musi podjąć Sejmik Małopolski. W związku z wieloma niejasnościami przedstawiam szersze informacje w tej sprawie:

 • Wszelkie badania, w tym te zlecone przez Zarząd Województwa Małopolskiego wskazują, że musimy mieć zakaz używania paliw nieekologicznych w Krakowie. To warunek konieczny poprawy powietrza w Krakowie. Tak zresztą wskazuje Program Ochrony Powietrza, przyjęty przez Sejmik w ostatnim czasie. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający, obok zakazu musimy zmienić zasady komunikacji w Krakowie, zmniejszyć uciążliwość samochodów, dać zdecydowany priorytet dla komunikacji publicznej, nie dopuszczać do zamykania korytarzy przewietrzania Krakowa, który będąc w niecce ma bardzo dużo (ponad 100 w roku) dni bezwietrznych.
 • Musimy w ciągu najbliższych 5 lat dokonać eliminacji 15-30 tys. palenisk węglowych w Krakowie. Każdemu, kto będzie to robił refinansujemy do 90% nakładów na likwidację paleniska. Uruchamiany jest wielki program inwestycyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, uruchamiany jest program inwestycyjny rozwijania sieci gazowniczej i energetycznej. Na te wszystkie działania przeznaczymy ponad 600 mln zł, ze środków WFOŚ i NFOŚ (właśnie, także dzięki naszym posłom, podpisaliśmy porozumienie), ze środków UE i z własnego budżetu Miasta. Równolegle wdrożymy, i uchwałę podejmiemy w tym tygodniu, Lokalny Program Osłonowy dający osobom, które zmienią paleniska i będą ponosić większe koszty ogrzewania, wsparcie finansowe. Trwają dyskusje jaki poziom tego wsparcia jest właściwy, ale wsparcie będzie.
 • Te wskazane działania mają sens, jeśli radni Sejmiku Małopolskiego podejmą decyzję o dopuszczeniu jedynie paliw ekologicznych w Krakowie, a więc o bezwzględnym zakazie palenia węglem. Osobną, ale bardzo ważną kwestią, jest zakaz palenia drewnem, w tym w kominkach. Badania wskazują, że jest to niestety także bardzo szkodliwe, więcej – czasami takie kominki nie służą tylko do palenia drewnem. Jeżeli chcemy mieć pełny sukces w przyszłości – zakaz musi być bezwzględny. Jeśli ograniczymy się tylko do zakazu palenia węglem – zrobimy dobry krok, ale właściwie tylko pół kroku. Sprawa jest ważna, trudna i wymaga odważnych działań.
 • Te działania plus nie dopuszczanie w nowobudowanych obiektach ogrzewania nieekologicznego powinny doprowadzić w ciągu 5 lat do stanu, w którym powietrze w Krakowie będzie zdecydowanie lepsze i będzie spełniało ekologiczne normy. To wielkie zadanie stojące przed Krakowskimi i Małopolskimi politykami, przed Krakowską i Małopolską Platformą Obywatelską.
 • W najbliższym czasie rozmawiamy z radnymi wojewódzkimi i przekonywujemy ich do poważnych i odważnych działań. Decyzja w poniedziałek 25 listopada.

Zakończyliśmy tegoroczną akcję Płać podatki w Krakowie. Udało się namówić o 45% więcej ludzi niż w roku ubiegłym do zarejestrowania się w Krakowie. To niewątpliwie sukces, ale chcemy więcej. Planujemy działania radykalne, czyli sprawdzenie czy nie opłacałoby się wprowadzić w Krakowie zasady, że kto tu płaci podatki – ma tańsze niż niepłacący tu podatków – bilety komunikacji publicznej. Przewidujemy także inne preferencje. Więcej informacji o kampanii zachęcającej do płacenia podatków w Krakowie znajduje się w dziale inicjatywy.

Ruszamy z przygotowaniem Młodzieżowej Rady Miasta. Rozmawiamy z politykami, z młodzieżą, z wychowawcami i już niedługo ciekawa propozycja w tej sprawie.

Mamy projekt budżetu na 2014 rok. Jest nieco lepiej, więcej inwestycji strategicznych i lokalnych, więcej na wiele spraw społecznych. Jako PO przedstawimy swoje oczekiwania i propozycje.

Zakończyliśmy w Dzielnicach pierwszy, pilotażowy etap Budżetu Obywatelskiego (tzw. partycypacyjnego), czyli proponowania przez mieszkańców szczegółowych zadań w dzielnicach. W 4 dzielnicach, zresztą rządzonych przez PO, eksperyment bardzo się udał. Przewodniczący Dzielnic apelują więc o rozszerzenie Budżetu Obywatelskiego na wszystkie dzielnice. Chcą wydzielić dodatkowe środki na same zadania (to już na rok 2015), a na rok przyszły (2014) wydzielić środki na przygotowanie i promocję Budżetu Obywatelskiego i powołanie przez Prezydenta Zespołu zadaniowego, przygotowującego szczegółowe zasady i procedury.

Zostały ogłoszone wyniki sondażu w sprawie zasadności organizacji Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie. Ponad 60% Krakowian chce organizacji Igrzysk. Niezależnie od zdania każdego z nas musimy sobie zdawać sprawę, że ewentualne IO Kraków 2022 to wielka szansa na przyspieszenie wielu, bardzo wielu, inwestycji infrastrukturalnych, obwodnic, dróg, tras kolejowych, to wielka szansa inwestycyjna Krakowa, szansa która bez Igrzysk spełni się o wiele, wiele później. I dlatego jest to dla nas takie ważne.

I sprawy Platformerskie:

Odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO. W późny czwartkowy wieczór dyskutowaliśmy o działaniach antysmogowych (i tu bardzo ważna deklaracja, że wspieramy zakaz palenia węglem w Krakowie). Dyskutowaliśmy i powołaliśmy zespół, który ma przygotować działania w zakresie bezpieczeństwa w Krakowie. Dowiedzieliśmy się też o planowanych zmianach w statucie PO, zmianach polegających np. na płaceniu składek tylko z konta osobistego, określaniu ilości członków do wyliczenia delegatów na podstawie tylko obecnych na posiedzeniu wyborczym i wiele innych. Platforma musi wyeliminować działania sobie szkodzące i to jest pierwszy krok.

W sobotę 23 listopada Konwencja Krajowa PO w Warszawie. Wybierzemy krajowe władze PO, uchwalimy statut i wreszcie zamkniemy czas wyborów, czas sporów, konfliktów i nie zawsze szczęśliwych działań. A potem do pracy choć łatwo nie będzie.

Święto Niepodległości obchodziliśmy w Krakowie w miarę spokojnie, ale szczególnie w Platformie Obywatelskiej. Wspaniałe spotkanie w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dzieci mówiące o patriotycznych wartościach i wreszcie wzruszające wykonanie piosenki „Chłopców z Placu Broni” – „Wolność”. Bardzo dziękuję Panu Senatorowi Bogdanowi Klichowi za pomysł, za wykonanie i za wzruszenia z tego dnia.

A w sobotę odbyły się „Piernikalia” Józka Lassoty, czyli 70 lat minęło Panie Pośle i Prezydencie. Józef Lassota, wspaniały człowiek, opozycjonista, samorządowiec, poseł, zresztą najbardziej aktywny poseł Małopolski obchodził swój jubileusz. Gratuluję jeszcze raz i dziękuję za wszystko, szczególnie, że Józek jest członkiem naszego 2 Koła Gospodarczego PO w Krakowie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >