Okiem Przewodniczącego. 17 marzec 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowny Członku PO w Krakowie

Tym mailem rozpoczynam bieżące informowanie członków Platformy Obywatelskiej w Krakowie o najważniejszych sprawach, dziejących się w Radzie Miasta Krakowa, na Komisjach Rady a także o wszelkich innych działaniach Miasta, Radnych, w tym w szczególności radnych Klubu Radnych PO. Będę Was informował, prosił o uwagi i weryfikację, przedstawiał różne propozycje, prosił o własne pomysły. Będę regularnie informował o tym co się będzie działo a także sprawozdawał, co w Radzie się stało i dlaczego.

Najpierw najważniejsze informacje o Radzie Miasta. W Radzie Miasta Krakowa jest 43 radnych, w tym Klub Radnych PO to 24 radnych, PIS 10 radnych, Klub Przyjazny Kraków (Klub prezydencki) 7 radnych, Solidarna Polska 2 radnych. Rada spotyka się na posiedzeniach co drugą środę, posiedzenia Rady są otwarte dla publiczności. Równolegle odbywają się posiedzenia Komisji Rady, których jest 18 stałych i kilka nadzwyczajnych. Na stronie miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11945 są wszystkie najważniejsze informacje.

W najbliższą środę, 21 marca odbędzie się kolejne posiedzenie Rady. W planie kilka spraw „honorowych” jak przyznanie, na wniosek Kapituły, najwyższego odznaczenia Miasta Krakowa – Medalu Cracovia Merenti Małopolskiemu Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie, dr. Andrzejowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Radiu Kraków. W planie Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012, Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów-Rybitwy”, szereg spraw porządkowych ale i budżetowych, w tym sprawa nowej emisji obligacji komunalnych, kończymy wreszcie sprawę lokalizacji pomnika Armii Krajowej w Krakowie, ustalamy plan pracy Rady, ustalamy zasady przyjmowania skarg w imieniu Rady.

W szczególności z inicjatywy Klubu Radnych PO chcemy wysłuchać informacji Prezydenta ws przepływów finansowych między Miastem a MPK, przyznajemy na nowych zasadach tzw becikowe w Krakowie, wprowadzamy propozycję kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących realizacji remontu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, będących w utrzymaniu Gminy Kraków „Program remontu dróg publicznych w Krakowie w latach 2012 – 2015”. Na sesji Prezydent przedstawi też informację na temat sytuacji dotyczącej przygotowań budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

Chcę też powiedzieć o kilku inicjatywach Klubu Radnych PO na forum Rady. I tak już w najbliższym czasie rozpoczniemy, z mojej inicjatywy, ogólno krakowską akcję – Płać podatki w Krakowie i wygrywaj. Mamy w Krakowie około 150 tys osób tu pracujących i mieszkających a płacących podatki gdzie indziej. Gdyby ci wszyscy płacili w Krakowie – mielibyśmy ponad 200 mln zł dodatkowych dochodów. Więc chcemy te osoby przekonać! Dzięki radnym PO realizujemy projekt Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie, projekt który da nową perspektywę terenom poprzemysłowym, pozwoli ściągnąć nowe inwestycje i stworzyć nowe miejsca pracy. To efekt pracy Komisji ds. Innowacji i Rozwoju i inicjatywa Pawła Węgrzyna i Sławka Ptaszkiewicza. Dzięki Dominikowi Jaśkowcowi udaje się krok po kroku zmieniać Statut Miasta, Dominik pomógł też znaleźć kompromis ze związkowcami w MPK i uzyskać kilkumilionowe oszczędności.

Zachęcam także do zaglądania na stronę: http://radnikrakowa.pl – tam też są ważne informacje o sprawach dziejących się w samorządzie dzięki radnym PO.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >