Okiem Przewodniczącego. 17 marca 2014.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Witam Szanowne Platformerki i Platformersów.

Znów krótko o tym, co w Radzie Miasta i Krakowskiej Platformie Obywatelskiej.

Zaczynamy od spraw miejskich:

1. W środę odbyła się sesja Rady Miasta. Obok szeregu spraw planistycznych i w zakresie mienia, mieliśmy sprawę zatwierdzenia założeń do zaopatrzenia Miasta w ciepło i energię elektryczną, bardzo ważną ze względu na przyjęty przez Sejmik zakaz palenia węglem za 5 lat. Uznaliśmy jednak, że propozycje nie uwzględniają koniecznych działań w związku z zakazem palenia i odesłaliśmy do ponownego przygotowania. Mieliśmy bardzo kontrowersyjny projekt powołania teatru Variete. Z jednej strony mamy wieloletnie starania o zagospodarowanie obiektu po byłym kinie Związkowiec, starania także Platformersów, mamy brak tego typu instytucji w Krakowie a z drugiej mamy kolejną instytucję kosztującą Miasto, mamy nie do końca przygotowany projekt. Jednak jako Rada zdecydowaliśmy, że teatr Variete powstanie, główne argumenty to konieczność wreszcie sfinalizowania tej inwestycji, jej znaczenie dla Krakowa i lokalnego środowiska. Należy pamiętać, że miasto to nie fabryka i do jego zadań należy kreacja życia kulturalnego. To jest problem ekonomiczny, ale kultura musi kosztować. Jestem przekonany, że to będzie przedmiot dumy Krakowa. Tak jak dumni jesteśmy z niedawno powołanego, także w kontrowersyjnych warunkach, wspaniałego Teatru Łaźnia Nowa.

2. Najważniejszą sprawą na sesji Rady były sprawy statutów dzielnic. Po długiej dyskusji udało się wszystko w wersji przez nas oczekiwanej uchwalić. Brawo Dominik Jaśkowiec, dziękujemy za ciężką pracę. Teraz możemy się zająć przygotowaniem do wyborów dzielnicowych, choć pewnie i w sprawie samych statutów to jeszcze nie koniec.

3. Uchwaliliśmy przedłużenie o kolejne 5 lat stosowania zasady inflacyjnego indeksowania opłat za korzystanie z placów targowych. W ten sposób zabezpieczamy spokojne funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorców pracujących na tych placach. A mamy kolejne pomysły w tej sprawie.

4. Na sesji była też uchwała w sprawie nazwania skweru imieniem prof. Jacka Woźniakowskiego. Skwer za Teatrem Słowackiego między Kościołem Sw Krzyża i ulicą Szpitalną został nazwany imieniem pierwszego prezydenta Miasta Krakowa nowej, niepodległej epoki. Były w tej sprawie różne propozycje, ale ta wydaje się najlepsza. W ten sposób Kraków oddaje najwyższy szacunek pierwszemu prezydentowi odrodzonego w 1990 roku samorządu krakowskiego.

5. Ruszają konsultacje społeczne projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022. Na najbliższej sesji 26 marca Prezydent przedstawi szczegółowo wniosek, będą się toczyć spotkania, będzie się można w różny sposób wypowiedzieć. Zapraszamy do dyskusji w tej jakże ważnej sprawie!

6. Wpłynął od Wojewódzkiego Komendanta Policji wniosek o przyjęcie prawa lokalnego zakazującego używania środków pirotechnicznych bez zezwolenia na wyznaczonych obiektach oraz obszarach Krakowa. To kolejny krok w kierunku zwiększania bezpieczeństwa w Krakowie.

7. Otrzymaliśmy także pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Lwowa, w którym dziękuje się nam za okazane wsparcie w związku z wydarzeniami ukraińskimi. Przewodniczący Pawluk dziękuje, że w chwilach próby Kraków pomógł i wsparł działania także społeczeństwa miasta partnerskiego jakim jest Lwów. Przewodniczący Rady Lwowa prosi także o pomoc w przeprowadzaniu bardzo trudnych reform, prosi o możliwość przekazywania doświadczeń i kontaktów w tych sprawach. Wydaje się, że także nasze, krakowskie wsparcie dla działań ukraińskich przyczyni się do ocieplenia naszych relacji i umożliwi wiele ważnych działań.

I sprawy Platformerskie:

1. Odbyło się ważne posiedzenie Zarządu Krakowskiego PO. Głównym punktem było uchwalenie listy pełnomocników PO do wyborów dzielnicowych w poszczególnych dzielnicach. Lista po krótkiej dyskusji została przyjęta i zarekomendowana do Rady Powiatowej PO. Ustalono także, że najbliższe posiedzenie Rady Powiatowej PO odbędzie się w niedzielę 30 marca, godz 11,30 w Hotelu Royal. Zapraszamy!

2. W Krakowie był Minister Spraw Zagranicznych Rządu RP Radosław Sikorski. Minister uczestniczył w otwarciu Konsulatu Republiki Węgier, ale i był obecny na spotkaniu z członkami i sympatykami PO, które odbyło się w piątkowy wieczór w Hotelu Royal. Panie Ministrze, dziękujemy!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >